Avslappningsmusik...

Varg

Varg eller ulv (Canis lupus) är ett rovdjur med spridning över en stor del av världen. Vargen är den största av de 35 vilda arter av hunddjur som finns och dessutom stamfader till hunden. En fullvuxen varg väger 30 till 50 kg.[3] På grund av vargens stora utbredningsområde finns stora skillnader i djurets storlek. De största vargar som förekommer i skogsområden i Alaska, Kanada och Östeuropa är ungefär 160 centimeter långa och vid skuldran 80 centimeter höga. En ca 50 centimeter lång svans tillkommer. Deras vikt kan gå upp till 80 kilogram. De minsta vargarna lever på arabiska halvön och i närliggande regioner. Deras längd ligger vid 80 centimeter och vikten vid 20 kilogram. Svansen är ungefär 30 centimeter lång. Honor är mellan 3 och 12 procent mindre än hannar och har 20 till 25 procent lägre kroppsvikt. Pälsens färg är mycket variabel. Det finns vita, krämfärgade, rödaktiga, gulaktiga, gråa och svarta individer. I tempererade områden av Europa och Asien är de huvudsakligen gråaktiga och i arktiska regioner mest svarta eller vita. Undersidan är blek eller ljust vit. Ofta är vargarnas rygg mörkare än deras svans, buk, öron och nos. Det är mycket svårt att skilja vargspår från spår av hundar. Ofta krävs det att man följer spåret en längre sträcka (gärna flera km) för att man ska kunna vara någorlunda säker på att det är varg och inte en lös hund man spårar. Vid spårning på snö lämnar stora hanvargar en spårstämpel på 10-12 cm exklusive klor. Få hundar har så stora tassar. Nordeuropeiska vargar har dessutom en steglängd på minst 140 cm på hårt, plant underlag i trav, vilket sällan matchas av hundar. Det finns emellertid vargar med små tassar, och en normal varghonas tassar är faktiskt inte större än en grå- eller jämthunds. Vargspåren går ofta rakt (målmedvetet) medan tama hundar brukar springa kors och tvärs. Detta beteende gäller dock inte alltid, eftersom vargen också kan göra oregelbundna lovar, och hundar kan dessutom vara målmedvetna. Rimligen torde förvildade hundar med tiden bli mer "lugna" (mindre lekfulla) i beteendet och därmed svårare att skilja från varg på spår. När vargar går i flock i djup snö, går de ofta "fot i fot". De sätter då ner tassarna i varandras spår, så att det ser ut som att det endast gått ett djur i spåret. Spårar man en längre sträcka kommer man förr eller senare till något ställe där de delar på sig. En sådan spårlöpa lämnar inte tama hundar. Till spårtecknen räknas också spillning och urinmarkeringar. En varg äter inte samma slags mat som en hund nuförtiden. Den livnär sig på kött och ben. Spillningen skiljer sig således från hundens, som oftast blir utfodrad med pellets som är utblandade med vegetariskt innehåll. När vargen ätit mycket ben, blir avföringen helt vit. Urinmarkeringar av varg ser likadana ut som hundens. Men det finns en stor skillnad i alla fall. Hos vargen är det endast alfaparet som har rätt att lyfta på benet när de urinerar. De andra flockmedlemmarna (även hannarna) hukar sig ner och urinerar som hundtikar. Under högvintern, när honan löper, kan man finna spår av blod i urinmarkeringarna, då vet man att det är varg som varit framme (hundtikar urinerar hukande). roza_hrefReplace("48052134d6e8f96f8771707b4e245f37"); // -->

torsdag 26 februari 2009

Slemproppen.


Ett par kommer in till BB för att föda sitt efterlängtade barn . Kvinnan visas in på ett förlossningsrum och ombeds ta plats i sjukhussängen .
Läkaren kommer in för en första kontroll av läget och frågar kvinnan - " Har slemproppen gått ?"
- " Ja, svarar kvinnan . Men han skulle bara parkera bilen ..."

Gävle.
Gävle (äldre stavning Gefle) är en tätort (stad) i Gästrikland och centralort i Gävle kommun. Orten är residensstad för Gävleborgs län. Gävle är Sveriges 13:e största tätort med 68 700 invånare (2005). Orten är belägen vid Gävlebukten och har på senare år fått mycket stor uppmärksamhet för sin julbock som nästan varje år eldhärjas. Här ligger också den stora djur- och nöjesparken Furuviksparken. Staden har "Välkommen ombord" som slogan och flaggskeppet vid havet är den nya stadsdelen Gävle Strand.


Rådhuset i Gävle, sett från norr
Gävle nämns för första gången som stad 1413 men dess äldsta kända stadsprivilegier är från år 1446. Staden fungerade som utskeppningshamn för norra Bergslagen och Gävlefiskarna hade tidvis kungligt monopol på fiske längs en stor del av Norrlands kust. Gävle var tidigt stapelstad och konkurrerade till och med med Stockholm, men det så kallade bottniska handelstvånget 1636, framtvingat efter klagomål från huvudstadens borgerskap, hämmade dock stadens utveckling under 1600- och 1700-talen, då utrikes sjöfart inte tilläts.
1718 och 1721 undgick staden det öde som drabbade de flesta av Norrlands kuststäder, nämligen att skövlas och brännas av ryssarna. År 1792 höll Gustav III sin sista riksdag här, i en tillbyggnad vid Gävle slott.
Staden har drabbats av ett flertal stadsbränder, den senaste 1869, som lade största delen av staden norr om Gavleån i aska.
I mitten av 1600-talet blev Gävle residensstad i det dåtida Västernorrlands län, numera Gävleborgs län.

Colorado.
Colorado en av de tre stater, som har helt raka longitud- och latitudlinjer som gränser (de övriga är Wyoming och Utah). Delstaten sträcker sig från exakt 37°N till 41°N, och 102°V till 109°V. Monumentet Four Corners i sydvästra Colorado ligger på exakt 37°N och 109°V.
Öst om Front Range i Klippiga bergen ligger Colorados del av Great Plains, med höjder på mellan 1000 och 2000 meter över havet. Kansas och Nebraska gränsar till Colorado i öst. Slätterna är sparsamt befolkade; de flesta bor längs med floderna South Platte och Arkansas. Nederbörden är sparsam. Normalt sett faller bara 370 millimeter regn om året. Majoriteten av landet används till bete eller torrjordbruk. Vintervete är en vanlig gröda. De flesta orter i regionen har både ett vattentorn och en spannmålshiss.
De större städerna ligger precis öst om Front Range, I-25-korridoren. Majoriteten av befolkningen i Colorado bor i den här tätbebyggda urbaniserade sträckan.
I Front Range finns bergstoppar som Longs Peak, Mount Evans, Pikes Peak och Spanish Peaks nära Walsenburg i syd. Området avvattnas mot öst, är skogtäckt och delvis urbaniserad.
Väst om Front Range ligger Continental Divide, och väst om denna ligger Western Slope. Vatten väst om Continental Divide rinner ut i Stilla havet genom Coloradofloden.
Inom Klippiga bergen finns många stora parker eller dammar. I norr, på östra sidan om Continental Divide, ligger North Park. North Park avvattnas av floden North Platte, som flyter norrut in i Wyoming. Precis i syd men på västra sidan av Continental Divide ligger Middle Park, som dräneras av Coloradofloden. South Park är South Platte-flodens ursprung. I syd ligger San Luis-dalen, ursprunget till Rio Grande, som dränerar i New Mexico.
Klippiga bergen inom Colorado innehåller 54 toppar som är över 14 000 fot (4270 meter), de är kända som "fourteeners". Bergen är skogsklädda upp till trädgränsen vid 4000 meters höjd i södra Colorado, och till ungefär 3200 meters höjd i norra Colorado. Klippiga bergen är bara snötäckta under vintern, och majoriteten av all snö har smält i augusti, förutom ett par små glaciärer.
I Colorado ligger även de kända vintersportorterna Aspen, Vail, Crested Butte och Steamboat Springs.

Veckans fräckis.


En döv kommer in på apoteket för att köpa kondomer , han prövar med tecken att förklara sitt ärende för apotekaren .
Apotekaren fattar ingenting , till sist slänger mannen fram sin lem och lägger den på disken tillsammans med en 50-lapp.
Apotekaren tittar sig försiktigt omkring och drar då också fram sin lem på disken och tar 50-lappen och sätter den i fickan .
Den döve blir högröd i ansiktet och gestikulerar våldsamt åt apotekaren som lugnt säger : " Om du inte tål att förlora ska du inte heller slå vad ."

Matfors.Matfors, tätort i Tuna socken i Medelpad. Orten är belägen vid E14 cirka 15 km väster om Sundsvall. Matfors fick sitt namn tack vare den rika tillgången på lax i den fors i Ljungan, vid vilken orten växte fram. Det berättas att pigor och drängar i sina anställningskontrakt var befriade från att äta lax ett visst antal dagar per år.
Matfors har företag som sysslar med bland annat medicinsk-teknisk produktion. Vidare finns småföretag med service och verkstadsinriktning.Tuna och Attmar kommuner slogs samman till Matfors kommun som i samband med kommunreformen tillsammans med bland andra Selånger kommun gick upp i Sundsvalls kommun.
Orten Matfors var länge av mindre betydelse i jämförelse med Lucksta i Attmars församling, som var den dominerande orten tills det att Matforsbron över Ljungan byggdes. Senare byggdes även nu nedlagda Matfors pappersbruk och flera andra mindre industrier vilket ytterligare ökade Matfors betydelse och ledde till att orten blev den dominerande i trakten.
BruksherrgårdenMatfors Bruks herrgård har en huvudbyggnad, som är uppförd i trä. Den har två våningar och byggdes år 1848. Vid ombyggnad 1912-13 fick byggnaden ett s.k. mansardtak. Herrgården ägs sedan 2004 av Per Markström Och Kristiina Kulluvaara.
I Matfors fanns under 1700-talet sågverk. Järnbruket anlades på 1820-talet.
Matfors största skola heter just Matforsskola, och där går några hundra elever från sexårs till årskurs nio.

onsdag 25 februari 2009

Hedemora.


Hedemora är en tätort i Dalarna samt centralort i Hedemora kommun, Dalarnas län. Den är Dalarnas äldsta stad och en av Sveriges 133 städer enligt en äldre definition. Det är den stad som har flest byggnader ritade av arkitekten Lars Israel Wahlman. Listan över kända personer med anknytning till Hedemora innefattar bland annat August Lindberg,
Vintervy över Hedemora gammelgård, 2007. Byst av Karl Trotzig (1859-1939).
Martin Koch, Anna-Lisa "Lapp-Lisa" Öst och Jonas Nilsson.

Runt Hedemora har man hittat ett 40-tal trindyxor, varav 10 vid Strandgården intill Dalälven och resten på slättlandskapet runt staden. Detta är ett ganska lågt antal om man jämför med Folkarebygden och Västerfärnebo socken i sydöst. Dessa låg vid denna tid vid en havsvik och Hedemora låg längre inåt landet. Yxorna är daterade till 3000-talet f.Kr. och man har även hittat en paddel från samma tidsepok i Åkermyran, mellan Västerby och Österby.
Runt Hedemora finns 13 gravplatser från järnåldern, som främst är koncentrerade till två områden vid Dalälven och mot Västerby. Totalt rör det sig om cirka 45 gravar. Två gravar från yngre järnåldern ligger på Hundkullen, nordväst om Hedemora stad. De är dock plundrade. Vid nuvarande Motorstadion fanns ytterligare två gravar. Den ena av dessa, en hög, undersöktes av Inga Serning 1959. Hon fann då en stenkista med brända ben och en järnnål. Den andra, en stensättning, undersöktes och bortfördes av Åke Hyenstrand 1963. I denna fanns brända ben, en järnklump och keramikskärvor från yngre järnåldern. Keramiken är den första järnålderskeramik som påträffats i Dalarna.
Slagghögar från 500-700-talet tyder på en primitiv järnframställning i området.

En liten onsdags fräckis.


Det var hög tid för en ansiktslyftning , tyckte den snart 47-årige kvinnan och gav sig själv en födelsedagspresent på 47-årsdagen . 40.000:- fattigare men med ett ansikte som såg mycket yngre ut så hon var väldigt nöjd .
På vägen hem från doktorn så köpte hon en tidning men passade samtidigt på att fråga damen i kiosken hur gammal hon trodde hon var .
" Runt 35 " , trodde hon och hon svarade glatt att hon faktiskt var 47 . Eftersom hon var lite hungrig så gick hon in på McDonalds och väl framme i kassan ville hon fortsätta att kontrollera om hon såg mycket yngre än hon var så hon frågade tjejen i kassan samma sak , " Hur gammal tror du att jag är ? " Och hon trodde att hon var 29 .
Hon log tillbaka och sa: " Jag fyller 47 i dag : ".
En stund senare på busshållplatsen när hon stod och väntade på bussen hem så var det en gammal herre där som h0n ställde samma fråga till och han svarade . " Jag är 88 år gammal och har väldigt dålig syn , men som ung hade jag en säker metod att bestämma ålder på kvinnor, jag brukade stoppa handen innanför byxorna och känna efter , jag prickade alltid rätt på åldern ,så om jag får göra det så lovar jag att jag kan säga hur gammal du är ".
Kvinnan tänkte efter en stund och eftersom det inte var några andra i närheten så kunde han väl få göra det . Efter att ha klämt länge och känt efter på alla håll och kanter sa hon förnöjt och med ett leende , Du är 47 år ! . Kvinnan såg förvånad ut och frågade : " Hur visste du det ? "
Mannen log ännu bredare och svarade : " Jag stod bakom dig i kön på McDonalds...."

Hemlig kista.


Det var ett par som varit gifta i 30 år . Vid bröllopet sa brudgummen till sin nyblivna fru : - Du får göra vad du vill utom att öppna den här kistan .
Hon gick med på det men efter alla dessa år kunde hon inte hålla sig längre utan öppnade kistan en dag när mannen inte var hemma . Hon hittade 2 hönsägg och 10.000 kronor i sedlar . Hon hade inte en aning om vad det skulle betyda , så på kvällen när mannen kom hem bekände hon : - Jag måste erkänna , jag öppnade kistan idag . Jag hittade 2 ägg och 10.000 kronor . Vad var det som var så hemligt med det ?
- Jo , jag måste också erkänna . Jag har lagt ett ägg i kistan varje gång jag varit otrogen .
- Hon tänkte att det var inte så farligt med 2 gånger på 30 år , så hon sa .- Du är förlåten . Men pengarna , vad menas med med dom ?
- Jo , jag har sålt en del ägg också .

Solna kommun.


Solnas äldsta historia liknar de omkringliggande kommunerna i länet och börjar med inlandsisens smältande för ca 10 000 år sedan. Solna var då ett kargt ytterskärgårdslandskap med enbart tillfälliga jägare som invånare; spår av dessa har hittats på diverse platser i kommunen.
Från bronsåldern finns bevarat ett antal metallföremål av hallstattkaraktär funna djupt ner i blålera under diverse byggnadsprojekt främst kring Råsundaområdet. Dessa har antagligen tappats ner i de sund och fjärdar som fanns i området eller alternativt offrats i kultiskt syfte. Det är också från denna tid som den äldsta kända bosättningen tillkommer vid nuvarande Norra Haga grindar som möjligtvis skulle kunna vara den ursprungliga Solna by då det är den närmaste bekräftade byn till kyrkan. Byn grävdes ut i samband med breddning av E4;an under tidigt 1900-tal och visade sig bestå av ett antal lämningar efter stockhus.
Under järnåldern tillkommer ett flertal bosättningar, de största var Järva och Bolstomta (det nuvarande ortnamnet Tomteboda är en medveten förvrängning av detta namn) med tillhörande mycket stora gravfält. Av de senare finns enbart gravfältet vid Järva kvar med skeppssättning, relativt stora högar och gravtrianglar av brandgravskaraktär. Gravfältet vid Bolstomta läg vid nuvarande järnvägskorsningen vid Hedvigsdal och visade sig vid utgrävningen innehålla mestadels brandgravar. I samband med konstruerandet av Postens huvudkontor vid Tomteboda så grävdes vintern 2001 även det lilla gravfältet vid gamla Polisskolan ut. Gravarna innehöll inte som förväntat brandgravar från vikingatiden utan skelettgravar från folkvandringstiden, ca 500-700 f.Kr. Ett flertal svärd, många pärlor, kammar och även fragment av en bildsten med urnordiska runor påträffades under den korta utgrävningstiden som försvårades av tidsbrist och besvärligt väder. Fynden tyder på att detta var en begravningsplats för den styrande välmående eliten i det närliggande Bolstomta.
I och med den tidiga medeltidens ökade mängd kristnade i Mälardalen så byggs under 1100-talet en kyrka på den plats där näset mellan Brunnsviken och Ulvsundasjön var som smalast. Den ursprungliga träkyrkan ersätts under slutet av seklet med en försvarskyrka av rundkyrkomodell, antagligen i samband med esternas härjningar i området under denna tid (andra rundkyrkor i området är Bromma kyrka i Stockholm och Munsö kyrka i Ekerö kommun).
Fram till och med Stockholms grundande på Stockholmen i dåvarande centrala Solna så innefattade församlingen även Kungsholmen, Gärdet, Kaknäs, Djurgården, södra Lidingön, Sicklalandet, Gamla Stan och Södermalm vilket är förklaringen till kyrkans något märkliga placering i den nuvarande kommunens sydöstra hörn. Det var också först i och med reformationen som domkyrkoprosten i Storkyrkan slutade att vara överhuvud för både församlingen i själva staden och för den i Solna.
Mot slutet av 1800-talet växte flera förortssamhällen fram i Solna, bl.a. Hagalund, Huvudsta, Råsunda och Lilla Alby, vilka kring sekelskiftet inrättades som municipalsamhällen. 1943 bildades Solna stad, som då hade ca 30 000 invånare. Fortsatt stark expansion har lett till att dess bebyggelse successivt har växt samman med Stockholm.
Solna gränsar till Stockholm vid Norrtull. Järnvägarna norrut från Stockholm möjliggjorde framväxten av arbetarförstäder. Från Råsunda fanns 1908–1959 spårvägsförbindelse in till centrum. Stora bostads- och arbetsplatsområden byggdes i Solna under perioden 1950–1970.
Solna Centrum, som nåddes av tunnelbanan 1975, invigdes 1965 och byggdes om till en överglasad flervåningsgalleria 1986–1990. I övrigt består bebyggelsen främst av friliggande flerbostadshus, men det finns även sluten, mer stadsmässig bebyggelse. Inom Solna ligger Råsunda Stadion samt slotten Karlberg, Haga och Ulriksdal.
Från slutet av 1990-talet har en helt ny stadsdel tagit form, Frösunda. Bygget av Frösunda fortgår till omkring 2010 då nästan 2 500 lägenheter har färdigställts. Från 2006 utvecklas ytterligare en stadsdel, Järvastaden med drygt 4 500 lägenheter, som delas med Sundbybergs kommun.

Malung.
Malung är centralort i Malung-Sälens kommun, Dalarnas län.
Tätorten Malung hade 5 146 invånare 2005 och är främst känd för sin skinnindustri och för Jofa.
I Malung ligger Malung-Sälens gymnasieskola som är Sveriges första ishockeygymnasium för tjejer. Malungs folkhögskola har kurser i bland annat folkmusikutbildning.
Svenska dansbandsveckan sätter sin prägel på Malung en gång per år. Här kan man även se Skinnarspelet. Här finns det ett 20-tal skinnaffärer.

tisdag 24 februari 2009

Lasten läcker ut.


Det var en blondin som var ute och körde bil . När hon kom fram till ett stoppljus hoppade hon ur bilen , sprang fram till lastbilen framför och knackade på rutan . - Hej ! Jag heter Linda och er last håller på att läcka ut ."
Lastbilschauffören skakade på huvudet igen och körde vidare . Vid nästa stoppljus hände samma sak...
- Hej jag heter Linda och er last håller på att läcka ut ." Lastbilschauffören bara skakade på huvudet och körde vidare när det blev grönt ljus. Vid det tredje stoppljuset hoppade lastbilschauffören ut , sprang fram till blondinens bil och knackade på rutan . " Hej ! Jag heter Bosse och jag kör saltbilen ."

Veberöd.


Veberöd är en församling och tätort i östra delen av Lunds kommun i Skåne län, belägen i ett naturskönt område vid Romeleåsens fot och ungefär två mil från Lund.
Kommundelen har drygt 7 000 invånare och upplever en ökning av invånarantalet. Befolkningsberäkningar pekar på att kommundelen kommer att ha närmare 7 400 invånare år 2008.


Veberöds kommun uppgick i Lunds kommun 1974.
Veberöd har ett flertal pizzerior/restauranger samt bensinstationer, två dagligvarubutiker samt två skolor, (Idalaskolan och Svaleboskolan med tillhörande fritidsgård).


Namnet Veberöd är känt sedan 1510-talet och skrevs då Vebre. Förleden kan vara ett ursprungligt ägonamn innehållande adjektiven vid och bred. Efterleden -röd, vilket har samma ursprung som -ryd och -red, betyder röjning eller öppen mark och är vanlig i hela Götaland. Byn har dock äldre anor och med kol-14-metoden har man funnit avlagringar på tre ställen i marken från 400-talet. Här fanns bondgårdar som låg i en hästskoform runt bäcken vilken möjligen kan förklara namnets förled.
Veberöd är en församling och den medeltida kyrkan byggdes om på 1850-talet av Carl Georg Brunius. På 1700-talet fanns det 25 gårdar i byn och 9 gatuhus, det var hus utan tillhörande mark. Veberöds historia finns i byns byakista, som byalaget förvaltar. Byalaget är ett av vårt lands äldsta ännu fungerade byalag. De som brukade jorden hette åbor. Byn har ägts av både frälse och kyrkan. Den första gården som friköptes av en ofrälse var Clows gård. Byn skiftades i början av 1800-talet. Därefter byggdes den ut mot norr, något år innan järnvägen kom till.
Veberöds stationssamhälle, beläget i Torna härad, utvecklades efter att Malmö-Tomelilla järnväg (MöToJ) färdigställts år 1893 och Veberöds station anlagts. MöToJ sammanslogs 1896 med Simrishamn-Tomelilla järnväg (CTJ) till Malmö-Simrishamns järnväg (MSJ). Efter järnvägens tillkomst etablerades flera industrier i Veberöd. Den största var tegelbruket, som var beläget i samhällets västra del. Dessutom fanns stärkelsefabrik och garveri i Veberöd. Samhället blev municipalsamhälle år 1919 och år 1952 utökades ursprungliga Veberöds kommun genom sammanslagning med Silvåkra och Vombs kommuner varefter municipalsamhället upplöstes vid årsskiftet 1957/58. Veberöds kommun uppgick i Lunds kommun år 1974.

Ismete..


En blondin skulle ut och vinterfiska. Efter att ha läst ett antal böcker i ämnet och efter att ha köpt all nödvändig , och även onödig utrustning , gav hon sig iväg för att hitta närmsta is . Efter att ha fällt ut sin bekväma stol , tog hon fram borren och började borra ett hål .
Plötsligt hördes en röst från ovanifrån : DET FINNS INGEN FISK UNDER ISEN .
Förbluffad fällde blondinen ihop stolen och flyttade sig ett tiotal meter . På nytt hördes rösten högt ovanifrån : DET FINNS INGEN FISK UNDER ISEN . Nu blev blondinen smått bekymrad , så hon bytte riktning och traskade iväg till isens andra kant , fällde upp sin stol och började borra .
Återigen samma dånande stämma DET FINNS INGEN FISK UNDER ISEN.
Hon slutade borra , tittade uppåt och frågade med darrande röst : Är...är dd...det du gud ?
Rösten svarade : Nej , jag är ishallens vaktmästare..

Umeå.


Umeå är en tätort (stad) i Västerbotten. Umeå är centralort i Umeå kommun och residensstad i Västerbottens län samt universitetsstad sedan 1965.
Umeå är Sveriges tolfte största tätort med drygt 75 000 invånare (2005). Umeå är därmed Norrlands största tätort (Umeå kommun har 112 700 invånare). Tätorten är avlång med ett avstånd på över 1 mil mellan de yttersta stadsdelarna Umedalen i nordväst och Tomtebo i sydost, men även de stora stadsdelarna Teg söder om älven och Ersboda i norr ingår i tätorten. Umeås centrum, som består av 48 kvarter, avgränsas av Ume älv, E4:an, E12:an och Östra Kyrkogatan. I takt med att folkmängden ökat har även delar av de angränsande stadsdelarna Haga, Väst på stan och Öst på stan fått en centrumkaraktär. Inne i själva staden finns ett helt skogsområde sparat, Stadsliden, som bland annat har elljusspår som nyttjats för att arrangera skid-SM. På sikt kommer även sjön Nydalasjön att omges av den växande staden eftersom stadsdelen Tomtebo vid sjöns södra ände planerats expandera öster om sjön (idag ett skogsområde).
Umeå, som ofta kallas Björkarnas stad, är belägen invid Umeälven, cirka 15 kilometer från Bottenhavets kust. Staden låg vid havet när den grundades i början av 1600-talet, men landhöjningen har medfört att detta inte är fallet längre. I stället har samhället Holmsund vuxit upp vid kusten, och där finns också Umeås uthamn. Några år i slutet av 1980-talet marknadsfördes Umeå som Norrlands huvudstad – en beteckning som Sundsvall i början av 2007 ansökt om att registrera som varumärke. Staden Umeå försöker nu alltmer profilera sig som kulturcentrum, med målet att utnämnas till Europeisk kulturhuvudstad 2014.
Sedan universitetet etablerades i Umeå i mitten av 1960-talet har Umeå varit en av Sveriges snabbast växande städer, med en årlig tillväxttakt på cirka 1,5% eller 1 000 nya invånare. Befolkningstillväxten tycks ha avtagit i och med att universitetet nu inte längre växer så snabbt.
Det byggs omkring 800 nya bostadslägenheter årligen; efterfrågan på lägenheter är mycket stor, centrala stadsdelar förtätas och nya bostadsområden tillkommer i Umeås ytterområden. Sveriges nordligaste moské, Umeå moské, planeras att uppföras på Ålidhem.

Kålle och Ada.


Kålle och Ada hade varit ovänner hela dagen . På kvällen när de skulle gå och lägga sig tog Kålle fram en bok för att läsa och vände surt ryggen åt Ada . Ada tyckte snart att han fick visa lite gladare miner . Efter en stund känner Ada en hand mellan benen och stönar av vällust :- Vill du nu Kålle ?
:- Nä , för fan , jag skall bara fukta tummen så jag kan vända blad i boken.

Linköping.


Linköping är en tätort i Linköpings kommun i Östergötland på Östgötaslätten, strax söder om Stångåns utlopp i Roxen. Linköping är residensstad för Östergötlands län, stiftsstad för Linköpings stift och centralort för Linköpings kommun. Linköping är Sveriges sjunde största tätort med 97 428 invånare (2005) och Sveriges femte största kommun med 140 400 personer (Aug 2008) och stark tillväxt.
Under andra världskriget och kalla kriget växte Linköping kraftigt, genom Saab ABs tillverkning av stridsflygplan, men efter 1980-talet har det militära inslaget minskat i betydelse. Staden är numera en av de större universitetsstäderna; Linköpings universitet har i dag cirka 26 500 studenter och doktorander. Stadens motto är Där idéer blir verklighet och syftar på samarbetet mellan näringslivet (till exempel Mjärdevi Science Park) och universitetet.


Historia

Linköping omkring år 1700. Ur Suecia antiqua et hodierna.
Sedan 1100-talet var Linköping den kyrkliga centralorten för Östergötland, Småland och Gotland. Klostret Vreta kloster grundades 1128 och de äldsta delarna av Linköpings domkyrka härrör från 1100-talet (även om domkyrkan har byggts om och byggts ut många gånger sen dess). Växjö stift bildades 1163, när Värend skildes från Linköpings stift. Visby stift avknoppades så sent som 1570. Den ännu mycket unge kung Valdemar Birgersson, son till Birger jarl, kröntes år 1251 i Linköpings domkyrka, för att bekräfta kungavalet i februari 1250.
Under 1200-talet byggdes delar av slottet, detta under biskop Bengts tid. Längan, i nuvarande biskopsgården vid Ågatan, tros vara en del av ett kloster uppfört under mitten av 1200-talet av Magnus Ladulås. Som en viktig kyrklig ort så besöktes Linköping av de nykrönta kungarna under deras Eriksgata.
Religiösa centrum brukar även medföra högre utbildning och Linköping var inget undantag. En katedralskola kan dateras tillbaka till 1266, möjligen Sveriges första.
Den siste biskopen som bodde på slottet var Hans Brask. Idag bor landshövdingen i slottet, och här finns även ett Slott- och Domkyrkomuseum.

Linköpings stads sigill år 1300
År 1598 utkämpades Slaget vid Stångebro mellan Hertig Karl och hans brorson Sigismund. Hertig Karl, sedermera Karl IX, gick segrande ur striden och slaget blev början på det polsk-svenska kriget 1599-1629. Tretton rådsherrar och en fågelskytt som stått på Sigismunds sida fängslades, och efter en rättegång år 1600 avrättades fem av dem i Linköpings blodbad.
År 1627 grundades Gymnasium Lincopense, då Sveriges tredje gymnasium. Skolan anlades i anslutning till den gamla domskolan och efter en period som högre respektive allmänt läroverk kallas den idag Katedralskolan.
Den 29 januari 1700 drabbades staden av en omfattande eldsvåda som förstörde praktisk taget all bebyggelse. Vissa stenbyggnader, slottet och domkyrkan klarade sig.
Linköping är en gammal militärstad. Omkring 1900 flyttade flera regementen i Linköpings garnison in i kaserner i staden: Svea artilleriregemente A1, Livgrenadjärregementet I4, och Svea trängkår T1. Till detta kom Kungl. Östgöta Flygflottilj F3 i Malmslätt strax väster om staden. De utgjorde ett viktigt inslag i staden under hela 1900-talet, men kasernområdena har efter kalla krigets slut omvandlats till bostäder (T1) respektive kontor för offentlig förvaltning (A1/I4). De militära övningsfälten söder om staden har omvandlats till naturreservatet Tinnerö eklandskap. Malmens flygplats används fortfarande militärt, och huserar Flygvapenmuseum.
Under andra världskriget och kalla kriget upplevde staden en stark tillväxt på grund av SAAB:s tillverkning av stridsflygplan, etablerad 1937. Den i slutet av 1960-talet grundade högskolan gjordes 1975 till Linköpings universitet och har sedan 1980-talet fortsatt att driva på stadens expansion.
År 1987 firade staden 700-årsjubileum.
Under 2000-talet började Linköping tillsammans med grannstaden Norrköping marknadsföras som den Fjärde storstadsregionen. Linköping blev årets cykelstad 2002.

Golfare.


Egon 79 år , hade spelat golf i många år . Nu på senare tid hade han fått problem med synen . Egon sa till sin fru : " Jag får nog sluta spela nu . "
Frun : " Varför det ? "
Egon : " Jag ser inte bollen längre . "
Frun : " Du kan väl fråga vår granne Oskar om inte han kan följa med dig på golfbanan , han kan ju till och med läsa tidningen . "
Egon : " Ok , jag frågar honom . " Oskar ställer upp . De två herrarna åkte till golfbanan . Egon drog iväg bollen långt- låågnt .
Egon : " Såg du var bollen landade ? "
Oskar : " Jajjamen , det gjorde jag . "
De båda herrarna traskade bort mot greenen . När de närmade sig frågade Egon : " Var landade bollen nu då ? "
Oskar : " De' kommer jag inte ihåg "

Ronneby.


Ronneby är en tätort och centralort i Ronneby kommun i Blekinge län.
Ronneby ligger vid Ronnebyån och E22:an.
Äldsta stadsprivilegier 1387, åter stad 1882. Här finns av tradition en stor verkstadsindustri. Ronneby flygplats och flygflottilj (F 17) i Kallinge. Ronneby brunn var tidigare kurort, med järnhaltiga källor, som upptäcktes 1705, numera konferenshotell. Hotellet är beläget i direkt anslutning till Brunnsparken och Brunnsskogen. Gammal handelsplats. Ronneby brukar också kallas "Hjärtat i Sveriges trädgård" och 2005 utsågs brunnsparken till Sveriges vackraste park.
I och med freden i Roskilde 1658 blev Blekinge svenskt och svenskarna anlade en flottbas i Karlskrona. I samband med detta drogs Ronnebys stadsprivilegier tillbaka, detta för att förmå Ronnebyborna att flytta till Karlskrona. Sägnen säger också att kungen beordrade att alla fönster och dörrar skulle beslagtas, och de som gick med på att flytta till Karlskrona återfick dessa.
Heliga Kors kyrka byggdes under 1100-talet och var en central plats under Ronneby blodbad 4 september 1564. Stora delar av staden brann ner 1864.
Här finns Blekinge Tekniska Högskola (BTH), tidigare känd som Högskolan i Karlskrona-Ronneby (HK-R). Högskolans rektor heter Ursula Hass.

Näsum.
Näsum är en tätort i Bromölla kommun i Skåne län.
Näsumstrakten är känd för humleodlingar. Näsum var en egen kommun till och med 1973, därefter uppgick man i Bromölla kommun.

Granloholm

Granloholm är en förort som ligger cirka 4,5 km nordväst om centrala Sundsvall. Gatorna har namn efter svenska städer, området består mestadels av bostadsrätter i form av lägenheter, radhus samt villor. Det finns även ett fåtal gator med hyresrätter. Här finns två låg- och mellanstadieskolor, en fritidsgård och ett flertal dagis. I Granloholms centrum finns det två pizzerior, några butiker, ett bibliotek och en kyrka. I Granloholm finns också en frisbeegolfbana.
I detta naturnära område finns såväl villor som radhus och flerfamiljshus.

Foto: Olav Sjöberg

Antal invånareCirka 5 300.

KollektivtrafikAvstånd till centrum cirka 2,5 km.Bussförbindelserna från Granloholm till Sundsvalls centrum är goda, även nattetid. Restid cirka 10 min.

Pölsa

Jag tror jag ska äta Gråhun och pärer. Det är pölsa och potatis, snabbt översatt. En Norrländsk delikatess.

Pölsa eller med ett gammalt ord lungmos är en maträtt bestående av malet eller finhackat kokt kött, oftast inälvor av något slag till exempel lever och hjärta, lök, korngryn samt kryddor som peppar, kryddpeppar, och mejram. Allt detta kokas tillsammans i spadet från köttkoket. Det serveras med fördel med kokt potatis och rödbetor samt ibland även med stekta ägg. Ibland ätes några bitar stekt fläsk till pölsan.
Få lagar idag sin egen pölsa. Det finns färdig pölsa på burk och i "plastkorv". En del mindre butiker kokar egen pölsa.


Haggis
Haggis är en av Skottlands mest kända maträtter, traditionellt gjord på lever, inälvor, havregryn, lök och olika kryddor. Tillbehören till en riktig haggis består av potatismos, mosade kålrötter och en liten skvätt whisky.

Upplands Väsby
Upplands Väsby är en tätort i Uppland och centralort i Upplands Väsby kommun, Stockholms län.
Upplands Väsby är Sveriges 26:e största tätort med 37 932 invånare (2007).
E4:an mellan Uppsala och Stockholm går genom tätorten.

Orten är en produkt av järnvägen och den station med namn efter Väsby gård som inrättades år 1866. Det goda kommunikationsläget drog till sig flera industrier, b.l.a Optimus och metallverken, och ett samhälle växte upp. Orten har numera karaktären av en förort till Stockholm, till vars centrum restiden är 27 minuter med pendeltåget.
Från Upplands Väsby kom också många musikartister på 80-talet. Medlemmarna i Europe, H.E.A.T Tone Norum, Åsa Jinder och Yngwie Malmsteen bodde där.

Tjejkväll.


Två kvinnor hade varit ute på tjejkväll och festat loss och var på väg hem , ganska på lyset . De var båda kissnödiga , så när de gick förbi en kyrkogård smet de in och kissade bakom var sin gravsten . De hade inget papper så den ena torkade sig med sina trosor som hon sedan slängde bort . Den andra ville inte slänga sina trosor utan tog i ren desperation en blombukett från graven och vispade runt lite med den mellan benen .
Kvinnorna kom så småningom hem , kraftigt berusade och med vissa minnesluckor . Dagen efter ringde den ena kvinnans man helt uppskakad till den andra kvinnans man och sa : - Vad hände egentligen igår kväll , min fru kom hem helt packad och utan trosor .Då svarade den andre mannen :-
- Jag vet inte men min fru är ännu värre - hon kom hem full, med ett Tackkort mellan skinkorna där det står " Vi glömmer dig aldrig ".

Två blonda killar..


Det var två blonda killar som jobbade för kommunen . En skulle gräva ett hål , och den andre skulle gå efter och fylla igen hålet .
De arbetade ursinnigt hela dagen utan rast . En grävde , den andre fyllde igen . En åskådare var hänförd över deras hårda och ivriga arbete, men kunde för sitt liv inte begripa vad dom höll på med .
Så han frågade killen som grävde : " Ditt arbete är säkert mycket uppskattat , men vad handlar det om ? Du gräver ett hål och din kompis går bakom och fyller igen hålet "
Han som grävde torkade sin panna och suckade : " Ja, normalt så är vi tre som jobbar, men han som planterar träden är sjuk idag "...

Se renen som jagar slalomåkaren

En ren jagade en slalomåkare nerför Södra bergets slalombacke på måndagen. Daniel Urander filmade jakten.

Timrå

Timrå är en tätort och centralort i Timrå kommun

Namnet "Timrå" härrör från "Thimeradh" som det hette på 1500-talet. På den tiden var det mest ljustorpsdalen som utgjorde huvudbygden av dagens Timrå. "Radh" är fornsvenska och betyder ungefär "maktområde", "bygd". Eftersom Timrå var en enkel bondbygd innan 1600 så betyder det sannolikt mer "bygd" än "maktområde". Dagens namn antyder "rå" som betyder "liten myr", "fuktig sänka". Området vid Wifstavarvsberget var förr sankt och gyttjigt, men sedan har detta område dränerats ur och blivit beboeligt.Områden inom tätorten är bl.a. Vivsta, Sörberge, Fagervik, Tallnäs och Östrand.
I Bergeforsen kan man skåda en av Europas största laxodlingar. Från Timrå kommer även hockeylaget Timrå IK och fotbollslaget IFK Timrå.

måndag 23 februari 2009

På Dagis.


Oscar ber sin dagisfröken hjälpa honom att ta på sig sina stövlar innan han skall gå ut i kylan . De är jättebesvärliga att ta på och fröken måste verkligen göra världens ansträngning för att utföra uppdraget . När stövlarna äntligen sitter på så säger Oscar :- De sitter på fel fot !
Fröken tror inte sina ögon när hon konstaterar att det är som Oscar säger , stövlarna sitter fel . Hon drar som en dåre i 3 minuter för att ta av dem och börjar om med en superansträngning för att sätta på dem igen . Då säger Oscar :- Det är inte mina stövlar !
Fröken andas djupt och lägger locket på känslorna för att inte skada lille Oscar som tittar på henne med fiskblick .
- OK , säger hon , vi tar av dem då ! Och sätter igång med samma träning som tidigare, - Varför sa du inte det tidigare ? Frågar hon när hon är klar . Oscar svarar då : Det är inte mina stövlar , dom är brorsans , men mamma vill att jag ska ha dem !
Fröken börjar gråta och , mycket behärskat fast bestämd ,sätter på stövlarna för en tredje gång .
Sedan lyfter hon Oscar , sätter jacka på honom , halsduk och frågar ?Var är dina vantar ? Och Oscar svarar :- Jag la dom i stövlarna !

Helsingborg.Helsingborg är en tätort och centralort i Helsingborgs stad i Skåne län, belägen vid Öresunds smalaste del. Endast fyra kilometer skiljer Helsingborg från Danmark och Helsingör. Tre rederier trafikerar linjen med avgångar dygnet runt. Helsingborg är Sveriges åttonde största tätort och en del av den transnationella Öresundsregionen
Stadens geografi domineras av abrasionsbranten landborgen, som löper, något indragen, längs Öresundskusten. Kontakten mellan strandterrassen och landborgsterrassen förmedlas av ett antal raviner som främst bildats under den senaste istiden. Arkitekturen i centrum karaktäriseras av en tätbyggd stenstad, med ett monumentalt och storstadsmässigt uttryck mot paradgatorna Drottninggatan och Järnvägsgatan, samt mot Stortorget, Sankt Jörgens plats och Trädgårdsgatan. I gatorna bakom denna bebyggelse är dock arkitekturen mer småskalig och intim.
Helsingborgs historia sträcker sig tillbaka till vikingatiden. Dess viktiga plats där Öresund är som smalast har gett staden en strategisk position under lång tid. På medeltiden var staden och dess slott ett av Nordens mäktigaste fästen och därmed inblandat i mycket av den tidens maktspel. Under århundradena har Helsingborg varit skådeplats för flera politiska konflikter och stridigheter. De ständiga krigen har också gått hårt åt staden och dess bebyggelse. Sedan 1700-talet har dock staden levt en relativt fredlig tillvaro och på 1800-talet lyckades Helsingborg återhämta sig ordentligt genom att bli en av Sveriges snabbast växande städer som en viktig hamn- och industristad.
Industrin i Helsingborg domineras inte av några stora privata arbetsgivare utan består av flera mindre företag. Den största privata arbetsgivaren är Ikea, vars svenska huvudkontor är baserat i staden. I övrigt ligger tyngdpunkten på handel och kommunikationer, samt livsmedel, kemi och läkemedelsteknik. Stadens goda läge har också gjort att det finns flera åkeriföretag och distrubitionscentraler. Hamnen är Sveriges näst största containerhamn.
Smeknamn: Sundets pärla alternativt Pärlan vid Sundet


Helsingborg är en av Nordens äldsta städer. Det har troligen funnits bebyggelse i form av en mindre befästning uppe på landborgen redan i slutet av 900-talet för att betrygga överfarten mellan Skåne och Själland.
Stadens namn tros härledas från ordet helsing som är en avledning till hals och betecknar den smala passagen i Öresund mellan Helsingborg och Helsingör. På 1070-talet omnämns staden i ett brev av Adam av Bremen och den 21 maj 1085 omnämns Helsingborg (då skrivet Helsingaburgh) i ett gåvobrev från den danske kungen Knut den helige och detta datum ses som stadens officiella födelsedag.
Den tidigaste bebyggelsen uppe på landborgen var de tre kyrkorna S:t Clemens, S:t Petri och S:t Olai. På 1100-talet ersattes den enkla befästningen av ett större slott i sandsten. Detta dominerades av ett runt torn med drygt fyra meter tjocka väggar. I takt med att staden växte började folk bosätta sig på stranden nedanför landborgen. På 1300-talet var Helsingborg en av Danmarks mest betydelsefulla städer, mest på grund av att slottet, som detta århundrade byggts om till det försvarstorn i tegel som numera kallas Kärnan, var ett av Nordens starkaste fästen. Även den nybyggda Mariakyrkan nedanför landborgen berättar om stadens betydelse då den var en av Danmarks största stadskyrkor vid denna tidpunkt.
1332 köpte den svenske kungen Magnus Eriksson Helsingborg och hela Skåne samt Blekinge genom att överta en pant på 34 000 mark silver. Den danske kungen Valdemar Atterdag återerövrade de förlorade landskapen 1360 till stor del genom att komma över Helsingborgs slott. På 1400- och 1500-talen minskade Helsingborgs betydelse i och med att slottet Kronborg (då vid namn Krogen) i Helsingör byggdes, vilket var en betydligt modernare fästning.
Vid freden i Roskilde år 1658 blev Helsingborg svenskt och samma år inkvarteras en svensk garnison i Helsingborgs slott. De svensk-danska krigen under 1600- och 1700-talen härjade staden svårt och vid flera tillfällen fick befolkningen fly och bebyggelsen skövlades och brändes. Störst skada gjorde skånska kriget (1676-1679) under vilket nästan hela stadens bebyggelse ödelades och vid krigsslutet när danskarna intog staden vid två tillfällen. Detta fick Karl XI att vid krigsslutet riva stadens befästningar och det mesta av slottet. Det enda som lämnades kvar var Kärnan.

Heta drink tips inför helgen.


GLESBYGDS S-CHAMPAGNE= Hembränt i sodastream - apparat.


GRUSTAG= Hembränt och surströmmingsspad.


GRUVTOLVA= 1 del svensk ofärgad sprit ( valfri volym , men 12 cl är att föredra ) 1 hjortron ( naturell )


HAJÖGA = 1 glas vodka , 1 st blåbär.


JÄGARSNAPS= 1 liter hembränt , Älgskit efter behag , Rör om väl och filtrera .Njut i fulla drag.


VINTERVÄRME= 6dl hembränt av valfri årgång, 6dl Glykol , Häll upp i PET-flaska,skaka ordentligt. Blunda och halsa.


VODKA LOSEC= 6cl vodka , 1 st 30 mg Losec, Lägg Losec i ett litet glas, slå på vodkan. Svep snabbt.


PAJALA SUNRISE ( orginal ) Ett glas hembränt skiktat med ett lager långfil.

Festen.


Två gubbar körde till en fest : - Vill du ha en sup ?
- Jaa men jag kör ju !
- Ja , men stanna då !
Samma gubbar körde hem från festen :-
- Bromsa , Bromsa , ser du inte älgen ?
- Bromsa själv för faan , det är ju du som kör !

Lidingö.

Lidingö, även Lidingön och Lidingölandet, är en ö i södra Uppland i Stockholms inre skärgård. Den bildar tillsammans med några mindre öar Lidingö kommun.

Lidingö sett från Ropsten över Lilla Värtan med Lidingöbron till vänster. Hotell Foresta dominerar vyn.

Den obebyggda delen av Lidingö består huvudsakligen av skog. Terrängen är relativt starkt kuperad med stora bergsryggar och mellanliggande bördigt slättland, som genom landhöjningen stigit ur havet, och idag på de mest låglänta områdena ligger endast några meter över havsnivå. På den östra delen av Lidingö finns Långängen-Elfviks naturreservat, ett område som sträcker sig från södra delen av Lidingö vid Kottlasjön via Ekholmsnäs över Hustegafjärden och vidare till den norra delen av Lidingö på Elfvikslandet. Området är rikt på rådjur, dovhjort och räv. En bäverfamilj finns i Kottlasjön med tydliga spår av strandnära trädfällning av lövskog, och Grävling finns i området vid Stockby.
Den största höjden är det delvis konstgjorda berget vid Ekholmsnäsbacken, som når 70 meter över havsnivå.

Två pokerspelare.

Två gamla pokerspelare träffas igen , efter många år . Gösta : Äntligen kan vi träffas igen för ett härligt parti poker . När passar det ?
Olle: Nja det är nog inte så bra , min fru blir så grinig !
Gösta : Jasså , hur kan det komma sig ?

Olle : Hon blir så sur för jag kommer hem så sent då !
Gösta : Jasså ? Hur beter du dej när du kommer hem efter en pokerkväll då ?
Olle : Smyger in nyckeln i låset , så tyst så tyst , smyger uppför trappan , så tyst så tyst , klär av mej så tyst så tyst , lyfter på täcket , så tyst så tyst . Å då vaknar hon å då blir det ett jävla väsen !
Gösta : Ja , ja , du gör helt fel !
Olle : Jasså,, hur gör du då ?
Gösta : Jag STORMAR in genom ytterdörren , KLAMPAR uppför trappan i två kliv , STORMAR in i sängkammaren , FLÄKER av mej kläderna , lyfter på täcket och VRÅLAR : GUD SÅ GOTT ATT VA HEMMA , SÅ EN KAN FÅ SEJ ETT REJÄLT NUMMER !

Å kärringen sover som aldrig förr !!

Lysekil.Lysekil är en tätort (stad) i Bohuslän och centralort i Lysekils kommun, Västra Götalands län.
Staden ligger vid Gullmarn och är sedan mitten av 1800-talet en populär badort. Förutom den viktiga turismen omfattas näringslivet också av bland annat fiskindustri, marin forskning (havsfiskelabratorium) och petrokemisk industri (Nu: Preemraff Förr: Scanraff).

Historia Fotografi av Lysekil från 1883.

Lysekils kyrka är ett känt landmärke för sjöfarare. Foto: Julius Agrippa.
Platsen där Lysekil ligger är ett gammalt samhälle, med den tidigaste bebyggelsen vid det som idag är Norra hamnen. Redan under 1500-talets stora sillperiod hade den egen kyrka och präst, och under 1600- och 1700-talen var den en av de fem västkusthamnar i vilka sillpackning och sillvrakning tilläts. Orten präglades tidigt av livlig sjöfart och ägde vid mitten av 1800-talet en betydande egen segelflotta.
Platsen var ursprungligen en lägenhet under Lyse gård. Efter 1658 upptogs Lysekil inte i jordeböckerna förrän 1685, då det blev kronofiskeläge. 1715 inköptes lägenheten av amiral Strömstierna och 1778 av ett 40-tal åbor, vilkas arvingar ännu i slutet av 1800-talet var Lysekils dominerande jordägare.
Tack vare av god tillgång på sill under mitten av 1700-talet, sillperioden, fick orten ett uppsving och många salterier och trankokerier etablerades. Befolkningen uppgick 1790 till 536 invånare vilket var en fördubbling på kort tid.
Vid 1834-35 års riksdag väcktes förslag att anlägga en stad vid Lysekil, men ständerna ansåg köpingsrättigheter tillräckliga för det blomstrande fiskeläget, som erhöll sådana 1836. 1863 blev samhället köpingskommun.
Den 1 april 1903 blev Lysekil stad och fick stadsrättigheter, vilket var av stor betydelse för köpingen Lysekil. Lysekil blev en så kallad stapelstad vilket innebar att man fick tillåtelse att idka handel med utlandet. Hundra år senare firades detta på många olika sätt. Stadsvapnet är en blå- och silverfärgad sköld med tre silverstjärnor och två stående fiskar, vilket vittnar om fiskets betydelse för Lysekils utveckling. Två av stjärnorna symboliserar Henrik Gyllenstierna respektive Olof Strömstierna och den tredje stjärnan är Lysekils egen

Hemse. Gotlands Län.


Hemse är en tätort i Gotlands kommun i Gotlands län, belägen ca 5 mil söder om centralorten Visby.
Hemse är Gotlands näst största tätort och är huvudort på Sudret. Dagliga förbindelser finns med busslinje 10, 11 och 12.
Ursprungligen hette socknen Hemsö eftersom socknen låg mitt mellan olika träsk (myrar) som i dag är urdikade. Hemse blev municipalsamhälle 1886.

Hemse kyrka.
I Hemse finns Gotlands folkhögskola. Skolan startades vid Isums i Atlingbo 1876 med namnet Gotlands läns Folkhögskola. 1881 flyttade skolan till Hemse.
Hemse stortorgdag är en marknad med anor. Den har funnits sedan 1880. Hemse blev en naturlig samlingsplats i och med att järnvägen drogs till samhället på 1870-talet. Marknadsdagen är första onsdagen i oktober varje år och räknas till en utav Gotlands största marknader