Avslappningsmusik...

Varg

Varg eller ulv (Canis lupus) är ett rovdjur med spridning över en stor del av världen. Vargen är den största av de 35 vilda arter av hunddjur som finns och dessutom stamfader till hunden. En fullvuxen varg väger 30 till 50 kg.[3] På grund av vargens stora utbredningsområde finns stora skillnader i djurets storlek. De största vargar som förekommer i skogsområden i Alaska, Kanada och Östeuropa är ungefär 160 centimeter långa och vid skuldran 80 centimeter höga. En ca 50 centimeter lång svans tillkommer. Deras vikt kan gå upp till 80 kilogram. De minsta vargarna lever på arabiska halvön och i närliggande regioner. Deras längd ligger vid 80 centimeter och vikten vid 20 kilogram. Svansen är ungefär 30 centimeter lång. Honor är mellan 3 och 12 procent mindre än hannar och har 20 till 25 procent lägre kroppsvikt. Pälsens färg är mycket variabel. Det finns vita, krämfärgade, rödaktiga, gulaktiga, gråa och svarta individer. I tempererade områden av Europa och Asien är de huvudsakligen gråaktiga och i arktiska regioner mest svarta eller vita. Undersidan är blek eller ljust vit. Ofta är vargarnas rygg mörkare än deras svans, buk, öron och nos. Det är mycket svårt att skilja vargspår från spår av hundar. Ofta krävs det att man följer spåret en längre sträcka (gärna flera km) för att man ska kunna vara någorlunda säker på att det är varg och inte en lös hund man spårar. Vid spårning på snö lämnar stora hanvargar en spårstämpel på 10-12 cm exklusive klor. Få hundar har så stora tassar. Nordeuropeiska vargar har dessutom en steglängd på minst 140 cm på hårt, plant underlag i trav, vilket sällan matchas av hundar. Det finns emellertid vargar med små tassar, och en normal varghonas tassar är faktiskt inte större än en grå- eller jämthunds. Vargspåren går ofta rakt (målmedvetet) medan tama hundar brukar springa kors och tvärs. Detta beteende gäller dock inte alltid, eftersom vargen också kan göra oregelbundna lovar, och hundar kan dessutom vara målmedvetna. Rimligen torde förvildade hundar med tiden bli mer "lugna" (mindre lekfulla) i beteendet och därmed svårare att skilja från varg på spår. När vargar går i flock i djup snö, går de ofta "fot i fot". De sätter då ner tassarna i varandras spår, så att det ser ut som att det endast gått ett djur i spåret. Spårar man en längre sträcka kommer man förr eller senare till något ställe där de delar på sig. En sådan spårlöpa lämnar inte tama hundar. Till spårtecknen räknas också spillning och urinmarkeringar. En varg äter inte samma slags mat som en hund nuförtiden. Den livnär sig på kött och ben. Spillningen skiljer sig således från hundens, som oftast blir utfodrad med pellets som är utblandade med vegetariskt innehåll. När vargen ätit mycket ben, blir avföringen helt vit. Urinmarkeringar av varg ser likadana ut som hundens. Men det finns en stor skillnad i alla fall. Hos vargen är det endast alfaparet som har rätt att lyfta på benet när de urinerar. De andra flockmedlemmarna (även hannarna) hukar sig ner och urinerar som hundtikar. Under högvintern, när honan löper, kan man finna spår av blod i urinmarkeringarna, då vet man att det är varg som varit framme (hundtikar urinerar hukande). roza_hrefReplace("48052134d6e8f96f8771707b4e245f37"); // -->

fredag 27 november 2009

Roxette - How Do You Do! (Lyrics).

Trångsviken.

Trångsviken, tätort i Alsens församling, Krokoms kommun, Jämtlands län. Trångsviken är beläget vid E14, 4 mil från Östersund, invid Storsjöns strand. Trångsviken började bebyggas i slutet av 1800-talet i samband med att järnvägen mellan Östersund och Trondheim byggdes (mellanriksbanan). Trångsvikens station anlades för att förse ångloken med vatten från Storsjön innan tågen skulle fortsätta vidare mot Mattmar. Sträckan mellan Storlien och Trångsviken blev klar den 17 oktober 1881 och sträckan mellan Trångsviken och Nälden blev klar i december samma år.
Trångsviken hade även ångbåtsförbindelse med andra orter vid Storsjön. Stationssamhället ökade snabbt sin befolkning och ett flertal mindre industrier anlades, inte minst sågverk. Post, affärer, skola med mera byggdes upp.

Birmingham. (England)

Birmingham är en stad i West Midlands i England, och är med sina 1 016 800 invånare (2008) den näst största staden i Storbritannien. West Midlands, som är synonymt med Birminghams storstadsområde, hade 2 619 600 invånare år 2008. Birminghams invånare brukar kallas för "brummies".
Birmingham har en lång tradition som betydande industristad. Detta visas bland annat av de många kanaler som milvis korsar staden. Birmingham har fler kilometer kanaler än självaste Venedig och de utgör hjärtat i det brittiska kanalsystemet. I stadsdelen Bournville, strax sydväst om stadskärnan, ligger Cadburys stora chokladfabrik. Den är idag en av Birminghams många turistattraktioner och man kan gå guidade turer i chokladfabriken. Birminghams sista bilfabrik, Longbridge, stängdes 2005 och många jobb försvann. De berömda engelska bilmärkena Rover och MG ägs nu av de kinesiska företag som köpte fabriken.
Birmingham är känt för sina "curries" eller "baltis", det vill säga restauranger som serverar mat typisk för Indien, Pakistan och Bangladesh. Balti är en specialitet från Kashmir som brukar ätas med händerna eller med bröd. Mängden indiska restauranger beror på den höga andelen invandrare från forna kolonier så som Indien, Pakistan och Bangladesh. Även från Karibien har många människor anlänt till Birmingham.
Den regionala flygplatsen heter Birmingham International. Härifrån kan man flyga till de flesta destinationer i Europa och även interkontinentalt. Det lättaste sättet att ta sig till flygplatsen, som ligger mellan Birmingham och Coventry, är med tåg från New Street Station. Alla tåg mot Coventry och London stannar vid stationen Birmingham International, som ligger en kort sträcka från flygplatsen. Några av de tidigaste belägg för avveckling i Birmingham är artefakter anor 10.400 år upptäcktes nära Curzon Street i stadens centrum.
I början 7th århundradet, var Birmingham en anglosaxisk jordbruk Hamlet på stranden av floden Rea. Det är en vanlig uppfattning att namnet "Birmingham" kommer från "Beorma Ingas skinka", dvs hem söner (eller ättlingar) av Beorma. Birmingham spelades första gången i skriftliga dokument av domedagsboken av 1086 som en liten by, bara värt 20 shilling. Det fanns många variationer på detta namn. Bermingeham is another version. Bermingeham är en annan version.
Peter de Birmingham, beviljades kungligt privilegium att ha en marknad i hans slott, som med tiden blev känd som Bull Ring, omvandla Birmingham från en by till en köping. Det de Birmingham familjen fortsatte att Lords of Birmingham fram till 1530-talet då Edward de Birmingham blev lurad på sitt herravälde genom förrädaren John Dudley.
Så tidigt som den 16: e århundradet, Birmingham tillgång till leveranser av järn-malm och kol innebar att metallbearbetning industrier blev etablerad.
Vid tidpunkten för det engelska inbördeskriget in the 17th century, hade Birmingham blivit en viktig tillverkning stad med ett rykte om att producera handeldvapen. Vapenproduktion i Birmingham blev en stapelvara handel och var koncentrerat till området kallas Gun Quarter. Under den industriella revolutionen (från mitten av 18-talet och framåt), Birmingham växte snabbt till ett betydande industriellt centrum och staden blomstrade. Birmingham befolkning ökade från 15.000 i slutet av 17th century till 70.000 ett århundrade senare. Under den 18: e talet var Birmingham hem till Lunar Society, en viktig insamling av lokala tänkare och industrimän. Birmingham steg till nationella politiska ställning i kampen för politisk reform i början av artonhundratalet, med Thomas Attwood s Birmingham politiska unionen föra landet till randen av inbördeskrig och tillbaka under dagarna i maj som föregick passerar den stora reform Act 1832. EU: s möten om Newhall Hill 1831 och 1832 var de största politiska församlingarna Storbritannien någonsin hade sett. Lord Durham, som utarbetade handling, skrev att "landet skyldig reformen till Birmingham, och dess frälsning från revolution ".
Av 1820-talet, hade en omfattande kanal system byggts, vilket ger större tillgång till naturresurser som bränsle till industrier. Järnvägen kom till Birmingham 1837 med ankomst till Grand Junction Railway, och ett år senare, i London och Birmingham Railway. Under den viktorianska eran, ökade befolkningen i Birmingham snabbt till en bra bit över en halv miljon och Birmingham blev den näst största tätorten i England. Birmingham was granted city status in 1889 by Queen Victoria . Birmingham fick stadsrättigheter år 1889 av Drottning Victoria. Staden etablerade eget universitet år 1900. Birmingham led stora bomb skador under andra världskriget: s "Birmingham Blitz", och staden var omfattande renoverade under 1950 och 1960. I detta ingick byggandet av stora egendomar höghus, såsom Castle Vale. rekonstrueras och New Street Station var återställt. Under senare år har Birmingham förvandlats, med byggandet av nya torg som Centenary Square och Millennium Place. Gamla gator, byggnader och kanaler har återställts, fotgängarzonen gångtunnlar har tagits bort, och Bull Ring köpcentret har helt återställt.
Under årtiondena efter andra världskriget, den etniska sammansättningen i Birmingham ändrats väsentligt, eftersom den fick vågorna av invandring från Samväldet och därefter. Stadens befolkning nådde en topp 1951 på 1.113.000 invånare.

Mariehamn.

Mariehamn (finska: Maarianhamina) är med sina ca 11 000 invånare den befolkningsmässigt största kommunen och den enda staden på Åland. Den är den största enspråkigt svenskspråkiga kommunen i Finland. Den har en areal på 11 km² och grundades 1861, då Åland var en del av det ryska imperiet. Staden är centrum för såväl politik som näringsliv på Åland. Namnet Mariehamn kommer från Maria Alexandrovna, gift med den ryske tsaren Alexander II. Här finns en stor hamn, Västerhamn, från vilken det dagligen går färjor till Stockholm, Tallinn, Åbo, Helsingfors och Kapellskär. Nattetid anlöper Stockholms- och Åbofärjorna istället Långnäs i Lumparlands kommun. Färjtrafiken har varit förutsättningen för turismens starka expansion. På stadens östra strand finns Österhamn med en av nordens största gästhamnar, utflyktsmålet Lilla holmen, Sjökvarteret och badhuset Mariebad. Mariehamn kännetecknas av sin grönska och den kilometerlånga allén som går från öst till väst. Den kantas av lindar och Mariehamn är även känt som de tusen lindarnas stad. Staden består av ett rutmönster av gator och planerades av arkitekten Georg Theodor von Chiewitz i Åbo. På 1960-talet revs många av de gamla trähusen och mer tidsenliga hus byggdes i stället. Många trähus finns dock bevarade, bland annat ett antal villor ritade av byggmästare Hilda Hongell och flera av arkitekten Lars Soncks tidiga byggnader. Sonck ritade även Mariehamns stadshus och flera andra representativa byggnader. Längs med Österhamn sträcker sig Ålands administrativa och kulturella centrum ritat av den finländske arkitekten Helmer Stenros. Längs med Österhamn finns gatan östra utfarten och den är till basen byggt på sopor. Byggnadsprojektet kallades Projekt 77 och består av Ålands museum, Självstyrelsegården och Hotell Arkipelag. Staden Mariehamn grundades 1861 på platsen för den dåvarande lilla byn Övernäs i Jomala kommun. Staden ligger huvudsakligen på ett drygt kilometerbrett näs mellan de två havsvikarna Slemmern och Svibyviken. I Övernäs fanns fyra gårdar söder om dagens stadshus: Mellangård, Mansas, Norrgård och Södergård. Övernässtugan är Mariehamns enda byggnad bevarad från denna tid. Namnet Övernäs lever vidare genom Övernäs skola och Övernäs högstadieskola.
Höga punkter i Mariehamn är Badhusberget, Lotsberget och Sviby Kasberg. Till staden hör även öarna Lilla holmen, Styrsö, Svinö, Lökskär, Algrundet och halva Råttgrundet. Staden gränsar i söder till Lemland och i norr till Jomala.
När staden fyllde 100 år 1961 inkorporerades områden från Jomala kommun och landarealen växte från 3 till 11,6 km². Det gamla stadsområdet består idag av stadsdelarna Nyängen, Rossen, Vreten (med Wiklöf Holding Arena), Dalberg, Storängen, Främmanberg (med Västerhamn och Navigationsskolan), Kvarnberg, Sveden, Storgärdan (med camping- och badplatsen Gröna udden, 60°05′29″N 19°57′10″O / 60.09139, 19.95278) och Lotsberget. Norra staden består av Västra Klinten, Klinten, Nabben, Sjukhuset, Strandnäs, Backeberg, Apalängen (väster om Svibyvägen och norr om Hammarlandsvägen), Kasberget (söder om Sviby Kasberg), Johannebo, Hindersböle, Dalbo (avgränsas i söder av sjukhusvägen, i norr av stadsgränsen, i väster av Sjukhuset och Bergshöjden, i öster Godbyvägen), Norrböle och Österbacka medan södra staden består av stadsdelarna Västernäs, Östernäs (med bostadsområdena Lillängen och Hästskon), Ytternäs, Västra Ytternäs (med fiskehamnen Korrvik), Espholm (med naturreservat), Styrsö och Svinö.
I kommunen finns också småbåtshamnarna Ceders strand och Notudden (vid Svibyviken).

torsdag 26 november 2009

Mango- och jordgubbsdrink.

Du behöver:

200 gram fryst mango i tärningar
4 dl jordgubbar frysta
5 dl vaniljyoghurt
1 msk limejuice färskpressad
2 msk socker
Gör så här:
Lägg mango, halvtinade jordgubbar, vaniljyoghurt, lime och socker i en bunke. Mixa alltsammans med en mixerstav. Häll upp i 4 höga glas.

Glumslöv.

Det sägs att Glumslöv socken har fått sitt namn efter en bondehövding vid namn Glum eller Glom och som kanske är begravd i någon av traktens ättehögar. Efterleden -löv betyder arv och är en av de äldsta namnformerna med anor från järnåldern.
Glumslöv socken ingick i Rönnebergs härad och är numera en del av Landskrona kommun.
Från 1950-talet byggdes Glumslöv ut i olika omgångar med villabebyggelse. Glumslövs tätort har under 200 år förändrats från två bondbyar till en villaförort mellan Landskrona och Helsingborg. Mer än 90% av de som arbetar pendlar till arbeten utanför Glumslöv. År 2001 fanns 2 165 invånare i Glumslöv i 806 hushåll. Samma år färdigställdes även Västkustbanan genom samhället och det finns numera en pågatågsstation i byn.
År 1963 invigdes klostret Den barmhärtiga kärlekens Karmel. Det blev det första svenska klostret sedan Gustav Vasas dagar.

Härliga utsikter, slott och tankeväckande fornlämningar väntar i Glumslöv, norr om Landskrona. Från toppen av Glumslövs backar är utsikten magnifik. Härifrån kan du skåda ett 30-tal kyrkor och sju städer i Sverige och Danmark, från Köpenhamn i söder till Helsingör i norr. Givetvis ser du också Ven och Öresundsbron. Strax söder om Glumslöv väntar naturreservatet Hilleshögs dalar. Många anser att du här kan njuta av en av Sveriges vackraste vyer. Här böljar landskapet med kullar och dalar som vetter mot Öresunds härliga vatten. På våren fylls backarna av blommande gullvivor och om du har tur får du även syn på den sällsynta klintsnyltroten. Naturreservatet står varje år som värd för backsvalornas häckning. Väster om Glumslöv ligger det pittoreska fiskeläget Ålabodarna. Här kan du njuta av den genuina miljön innan du äter en bit mat vid hamnen. Den kände skånediktaren Gabriel Jönsson föddes i Ålabodarna och är uppvuxen i trakten. Gabriel Jönsson dog 1984 och ligger begravd vid Glumslövs kyrka. Mellan Ålabodarna och Glumslöv hittar du en av de vackraste och bäst bevarade fornlämningarna i Skåne, Örenäsgånggriften. Graven är hela 23 meter i diamenter och om du vågar är det tillåtet att krypa in i själva gravkammaren. Se dock till att du tar med dig en ficklampa, det finns nämligen ingen belysning inne i graven.
Inte långt från Örenäsgånggriften ligger Örenäs slott, ett av landets yngsta slott. Sockerkungen Carl Tranchell lät 1914-1918 uppföra slottet som är byggt i tysk barockstil. Örenäs omges av en vacker park och har ett underbart läge. Idag är slottet turist- och konferenshotell med restaurang. Vid vägen mellan Landskrona och Glumslöv finns en parkering med fantastisk utsikt över kustlandskapet och Hilleshögs dalar som sträcker sig ner till kusten och till stora delar är betade. Härifrån kan man vandra ner till kusten vilket tar ca en halv timma. Området närmast kusten är svårare att nå med bil. Det går att komma ner till Sundvik från Glumslöv men parkeringsmöjligheterna är begränsade. Närmaste bussförbindelse stannar vid parkeringen uppe på landsvägen mellan Landskrona och Helsingborg.

Maalahti. (Finland)

Malax (svenska: Malax) är en finsk kommun ligger i landskapet Österbotten, Västra Finland. Kommunen har en befolkning på 5 589 personer, och yta 1 954,94 km ², varav 2 är 4,24 kilometer inåt av vattenmassor och 1 429,72 kilometer sjöområden 2. Den befolkningstäthet är 10,73 invånare / km 2 .
Maalahden angränsande kommuner är Korsnäs, Kurikka, Laihela, Black Island, Närpes och Vasa. Kommunen är tvåspråkig, och en majoritet på 88,2 procent av befolkningen talar svenska, och 9,1 procent finska. Malax är en tvåspråkig skärgårdskommun, belägen 25 km söder om Vasa. Med kommunens närhet till Vasa följer en tydlig kontrast mellan landsbygd och stad. I Malax finns lugnet, naturen, skärgården och människan nära. Starta dagen t.ex. vid Brinkens museum, ett friluftsmuseum med 20 byggnader och blomsterträdgård invid Strandvägen. Besök sedan Kvarkens båtmuseum i Åminne, Finlands största båtmuseum för bruksbåtar. Stanna samtidigt till för en bit mat vid Åminne Folkparks sommarrestaurang, med stor terrass ut mot havet.Fortsätt resan söderut och ta dig med färjan över till det idylliska Bergö. Delar av skärgården ingår i världsarvet Kvarkens skärgård. Upplev den vackra naturen genom terrängridning eller promenera längs Bergö vandringsled. Tillbaka på fastlandet svänger du in till Petalax by och om tillfälle ges kan du delta i något kvällsevenemang vid Petalax hembygdsmuseum eller Arstugården (temakvällar, allsång, sommarteater). För den konstintresserade finns många möjligheter till upplevelser, besök t.ex. Knösgården, Galleri Kultti, Galleri Artox eller Malakta konstverkstad.Övernattningsmöjligheter finns vid Åminne stugby i Åminne, Charleys Bar & Motell och Malakta resandehem i Yttermalax, Sjöbergs stugor på Bergö samt vid Kecklunds Bed & Breakfast i Norra Pörtom.

Kimito. (Finland)

Kimito [tjimitå] (finska Kemiö) är en före detta kommun i landskapet Egentliga Finland i Västra Finlands län.


Kimito har cirka 3 310 invånare och har en yta på 320,17 kvadratkilometer. Den 1 januari 2009 slogs Kimito ihop med Dragsfjärd och Västanfjärd till en ny Kimitoöns kommun, uppkallad efter ön med samma namn som bland annat Kimito ligger på.

Kimito var en tvåspråkig kommun med svenska som majoritetsspråk och finska som minoritetsspråk. Inom kommunen finns jordbruksskolan Brusaby och hembygdsmuseet Sagalund.

Sandö ström är ett sund mellan Kimito och Karuna i Sagu kommun. Träsköfjärden skiljer Kimito från Finby i Salo stad. Strömma kanal (fi. Strömman kanava) är en kanal i Kimito och Bjärnå i Salo stad.

Queluz. (portugisiska: Palacio Nacional de Queluz)

Den Queluz National Palace (portugisiska: Palacio Nacional de Queluz) är en portugisisk 18th-century palace beläget vid Queluz, en freguesia av dagens Sintra kommun, i Lissabon District.


En av de sista stora Rococo byggnader som skall utformas i Europa slottet var tänkt som ett sommarställe för Dom Pedro av Braganza, som senare blir man och sedan kung gemål till sin systerdotter, drottning Maria I.

Dokumentet låg en diskret plats för inspärrning för Drottning Maria i hennes nedstigning i galenskap fortsatte under åren efter Dom Pedro död 1786. Efter förstörelsen av eld Ajuda Palace 1794, blev Queluz Palace officiella residens för den portugisiska prinsregenten, Johannes VI, och hans familj och förblev så fram till kungafamiljen flydde till Brasilien år 1807 efter den franska invasionen av Portugal.

Arbetet på slottet började år 1747 under arkitekten Mateus Vicente de Oliveira.Trots att mycket mindre, slottet ofta kallad portugisiska Versailles. från 1826, slottet sakta föll från fördel med den portugisiska suveräner. År 1908 blev det ägs av staten. Efter en allvarlig brand 1934, som rensad inuti, var palatset omfattande återställd, och idag är öppet för allmänheten som en stor turistattraktion.

En flygel av palatset, är paviljongen av Dona Maria, som byggdes mellan 1785 och 1792 av arkitekten Manuel Caetano de Sousa, nu ett gästhus tilldelas utländska statschefer besöker Portugal. Historia Portugal är att framväxten av en nation med stor makt i världen, följt av en nedgång i förmögenhet, sedan ett uppsving. Efter sin storhetstid som en världsmakt under 15 och 16-talen förlorade Portugal mycket av sin rikedom och status med förstörelsen i Lissabon i en jordbävning 1755, ockupationen under Napoleonkrigen, och oberoende 1822 av Brasilien som en koloni. En revolution 1910 avsattes monarkin, för de flesta av de kommande sex åren, sprang repressiva regeringar landet. Följande år beviljades Portugal självständighet till alla sina kolonier i Afrika. Portugal är en grundande medlem av Nato och gick med i Europeiska gemenskapen (numera EU) 1986.

Alnö.

På Alnö finns många friluftsbad att välja på sommartid.


De allra flesta badvikarna och sandstränderna finner man på södra Alnö. Störst är Tranviken med tempererad bassäng, dusch, bastu, wc, restaurang, minigolf och närbutik. Välbesökt är även Hartungviken och Bänkåsviken som bägge har wc och omklädningsrum.

Bland de övriga mindre vikarna kan nämnas Ripsandsviken, Grönviken och Havstoviken.
På norra Alnö finner man lugna och sköna Slädaviken med wc och omklädningsrum som dessutom har närhet till både camping och vandrarhem. Alnö hembygdsgård ligger på kyrktunet vid Alnö gamla kyrka, och här har det funnits hembygdsverksamhet sedan 1926 då en hembygdsfest ordnades för att restaurera den gamla kyrkan.

Den drivande kraften var prosten Gustav Mellberg som också såg till att byggnaderna Elvagården och Hovidsgården uppfördes 1933. På hembygdsområdet finns idag en mineralutställning, ett jordbruks- och fiskemuseum och ett sågverksmuseum med sågram. Föreningen ordnar en mängd aktiviteter som till exempel traditionellt midsommarfirande och Alnödagen. De ansvarar även för Alnös åtta geologiska lokaler som är utmärkta med skyltar.

Lomma.

Kommunen, som är belägen i västra Skåne utmed Öresundskusten, bildades under 1960-talet genom sammanläggning av Lomma köping och Flädie storkommun. Vid årsskiftet 2008/2009 har kommunen ungefär 20.450 invånare.
Utmärkande för kommunen är bland annat höga boendekvaliteter och den nära kontakten med Öresund som erbjuder fina möjligheter till ett rikt friluftsliv. I kommunen finns tre tätorter; Bjärred med 9 250 invånare, Lomma med 9 700 invånare och Flädie med ca 240 invånare. Övriga cirka 1 300 invånare bor i någon av byarna Fjelie, Önnerup, Lilla Lomma, Alnarp eller ute på den rena landsbygden. Kommunen gränsar till Malmö, Burlövs-, Staffanstorps-, Lunds- och Kävlinge kommuner. Motorväg mot Malmö och 90-väg mot Lund ger möjlighet till snabba transporter. Körtiden till Malmö från kommunens olika delar är ca 15 - 20 minuter. Kollektivtrafiken är väl utbyggd med täta bussförbindelser till Malmö och Lund.
Restiden Bjärred-Malmö med buss i högtrafik är 20-30 minuter (direktbuss) och lågtrafik 30-40 minuter. Restiden Lomma-Malmö, Lomma-Lund och Bjärred-Lund är 20-25 minuter. Buss avgår 1 gång/halvtimme, vardagar Bjärred-Lomma-Malmö och Bjärred-Lund, under högtrafik oftare. Lomma-Lund har halvtimmestrafik under vardagar dagtid och 15 minuterstrafik under högtrafik. Vägavståndet Lomma-Malmö är 8 km , Lomma-Lund 10 km, Bjärred-Lund 10 km och Bjärred-Malmö 15 km .
Lokal persontågstrafik planeras starta någon gång efter 2016 på sträckan Kävlinge - Flädie - Lomma - Malmö.

Chelmsford. (England)

Chelmsford är en stad i Essex i England. Den ligger 48,5 km från Charing Cross i London. Under Bondeupproret var Chelmsford sätet för Englands regering under en vecka. Staden har ca 110 000 invånare.

Chelmsford City Football Club är en engelsk fotbollsklubb i Chelmsford, Essex, England. Den bildades 1938 och hemmamatcherna spelas på Melbourne Stadium i Chelmsford. Smeknamnet är The Clarets.
Deras lokalkonkurrenter är Braintree Town, Thurrock och Grays Athletic. 1878 bildades den första fotbollsklubben i Chelmsford. Klubben som var en amatörklubb spelade från 1922 tills den lades ned 1938 sina matcher på New Writtle Street ground. Omedelbart efter det att amatörklubben lagt ned sin verksamhet bildades en professionell klubb, Chelmsford City som tog över planen, de valdes in i Southern Football League samma år som de bildades (1938) och spelade sedan i ligan ända till 2004. I samband med att The Football Association genomförde en omfattande omstrukturering av National League System (NLS) flyttades Chelmsford City till Isthmian League inför säsongen 2004-05.
Efter fyra säsonger i Isthmian Leagues Premier Division vann man säsongen 2007-08 titeln och avancerade därmed upp i Conference South.

onsdag 25 november 2009

Samer.

Samer (äldre benämning även lappar, vilket ofta uppfattas som nedsättande) är en etnisk minoritet i Norge, Sverige och Finland och på Kolahalvön i Ryssland. Det område som samer bebor brukar benämnas Sápmi (ibland Sameland). Samerna i Sverige har sedan 1993 en egen statlig institution med folkvalda (se Sametinget). ILO har förklarat samer som ursprungsbefolkning i juridisk mening. Dock är samerna inte ursprungsbefolkning i den mening att de är ättlingar till de första grupper som bosatte sig i Sverige eller i Norrland förre Istiden. Samerna har bott i Sápmi i över 2500 år, långt mer än andra etniska grupper i området och därför anses det som ursprungsbefolkning där. Samerna invandrade från öster för mellan 8000 och 5000 år sedan anser del forskare. Det finns idag uppemot 17 000 samer i Sverige.
Trots att samer till stor del har en gemensam kultur är de inte en enda homogen grupp. Det finns flera undergrupper med liknande språk och något annorlunda traditioner. De olika varianterna eller dialekterna av samiska är så pass olika att de ibland betraktas som olika men nära besläktade språk inom det finsk-ugriska språkträdet. Ord som finnar och fenni kan fram till 1700-talets Sverige sannolikt ha betecknat även samer. Språkbruket i Norge var liknande, och att Norges nordligaste län, som numera ofta betraktas som samernas område heter Finnmark kan bero på detta. Småningom övergick orden same/lapp och finne till den betydelse vi känner idag.
Ordet lapp är troligen av finskt ursprung. I dansk litteratur från 1200-talet används ordet lapfenni för att urskilja grupper som levde utmed kusten eller i skogen; trots detta är dess betydelse dunkel. I central- och västeuropa är dock termen lapp snarare förknippad med "exotisk", något som etablerades under och 1500- och 1600-talet, speciellt med Schefferus bok Lapponia. Det är vanligt att tro att alla samer är renskötare, men även historiskt har stora delar av samerna levt på fiske eller andra näringar. Idag lever en del av samerna på turism, men den allra största majoriteten arbetar med samma typ av arbeten som övriga befolkningen. Samer har rösträtt i Sametinget, som har en del kriterier uppställda för hur en same ska definieras. Flest samer bor i Norge, ungefär 50 000. I Sverige finns ungefär 20 000, i Finland 6 000 och Ryssland 2 000 samer. Eftersom inte alla samer är upptagna i sametinget är det svårt att säga var i Sverige de flesta samer bor. Vissa hävdar att de flesta bor i Stockholm, därför sägs det ibland skämtsamt att Stockholm är Sveriges största sameby. I rennäringen använder man numera ofta snöskoter för att ta sig fram, men man fångar renar på samma sätt som i gamla tider. Man använder kasttöm (lasso), på samiska suohpan. Hundrasen Lapphund (Sámebena), har använts av samer sedan urminnes tider och kom förmodligen med samerna i samband med att de vandrade upp till Skandinavien som jägarfolk. Hunden användes då antagligen som jakthund. När samerna övergick till renskötsel blev hundens huvudsyssla renvallning, och som slädhundar. Numera är lapphunden även populär som sällskapshund (se svensk lapphund, finsk lapphund, och lapsk vallhund). En annan djurras som är särskild för regionen är lappgeten, av vilken det idag endast finns sextiofem levande exemplar (maj 2008).
De traditionella samedräkterna används mest vid högtidliga tillfällen. De färgrika dräkterna med röd, blå, gul och grön visar härkomst och släktskap. Dräkten har revärer med de samiska färgerna på ställen såsom axlarna, övre ryggen, kragen och runtom längst ut på ärmarna. Dekorationen är sydd på mörkt tyg, ofta grå blå eller svart. Mångfald i mönster, färg och bredd på revärerna visar samhörigheten. Vissa dräkter är dessutom utsmyckade med tenn- eller silvertråd. Skillnader mellan olika regioner är tydlig; den välbekanta mössan med stor röd tofs som närmast blivit symbolen för "lappmössa" hör ursprungligen hemma hos samerna längst i norr, som i Sverige ofta benämnts karesuandolappar. I andra trakter är den traditionella dräkten mindre färgsprakande, och kvinnans mössa kan exempelvis bestå av en enkel mörk hätta med en relativt diskret bård (se fotot av Borg Mesch). Hos finländska samer förekommer en mössa med fyra hörn, som ibland benämns fyra vindars mössa.
Den traditionella mytologin, som numera är närmast utdöd, hade troligtvis starka inslag av schamanism. Samernas schaman kallades nåjd, noajdde på samiska. Till skillnad från de sibiriska schamanerna, som ofta felaktigt betraktats som arketypen för schamanism, spelade de flesta familjeöverhuvuden denna roll för sin familj. En ringtrumma, meavrresgárri, hade en religiös betydelse och användes som "spåinstrument". Det finns två olika trummor, som vriltrumman goavddis och sveptrumman geavrris, som är större. Man slog med en speciell hammare på trumman och kunde utläsa spådomar med en "visare", árpá. Biejvve var solgudinnan i den samiska mytologin, och som i dag betyder "sol", men även "dag". Under 1800-talet blev den kristna inriktningen laestadianismen stor hos samerna, liksom hos tornedalingarna - i de laestadianska församlingarna har man predikat inte bara på svenska, utan även på finska och samiska.
Förutom trumman är flöjten fadno ett av de traditionella musikinstrumenten. Den melodisk-rytmiska stilen jojk lever fortfarande kvar än idag, och har återpopuläriserats med 1960-talets rockmusik. Senare har Mari Boine spritt jojk i moderna kläder över världen.

Pepparkakskola.

Ingredienser:

ca 35 st
1/2 dl Ljus Sirap
1/2 dl Strösocker
1 tsk pepparkakskrydda
folie.
1. Blanda vispgrädde, sirap, strösocker och pepparkakskrydda i en stor glasskål. Sätt in i mikron på full effekt (700 W) i 5 minuter. Rör om och koka ytterligare i 2 minuter på full effekt.
2. Häll upp smeten på ett smort folieark. Låt pepparkaksknäcken svalna. Klipp i bitar och slå in i papper.

Jädraås.

Jädraås är en tätort i Ockelbo kommun, Gävleborgs län (Gästrikland). Samhället ligger ca. 30 km nordväst om Sandviken och hade år 2005 243 inv. Förbi Jädraås går länsväg 542. Runt Jädraås ligger byarna Gammelboning, Ulvtorp, Ivantjärn.

Här på Jädraås fiskeområde finner du ett underbart och spännande fiske i naturskön miljö sommar som vinter. Hos oss kan du välja bland ett stort urval av vatten att fiska i. Här finns allt från fina tjänar till små bäckar och åar. Lämpliga för mete, flugfiske, spinnfiske, pimpling och angling. Jädraås ligger i västra Gästrikland i Ockelbo kommun.
Jädraås har något att erbjuda alla, i alla åldrar;
-historia och kultur - ett levande brukssamhälle
med Hytta och Smedja bevarade, här finns
bostäder ritade av den berömde arkitekten
Ralph Erskine. Gå bruksvandringen genom byn
för att upptäcka hus och miljöer.
-en museijärnväg som bevarats och drivs
aktivt under sommaren.
-vacker, fjällik natur med ett rikt djurliv med björn
lodjur, varg och älg i skogarna runt omkring
-gå Gästrikeleden och upptäck vår vackra natur
eller ta en promenad längs den Naturstig som
som finns i närheten
-prova din fiskelycka i någon/något av
våra fina sjöar och vattendrag
vintertid har vi oräkneliga mil skoterled där
du kan ta dig fram och vi har även
jättefina skidspår vid JAIK - vallen att utnyttja.

Jädraås bruk anlades 1857 av ägaren till Ockelboverken, Joh. Alb. Salomon Åberg. Ockelboverken hade grundats på 1670-talet och järnhanteringen bedrevs på flera platser. 1857 lades hyttan vid Åbron ned och en ny uppfördes 1856-57 vid Jädraås, vilket låg närmare gruvorna i Vintjärn samt hade god tillgång till vattenkraft. Transportmöjligheterna mellan gruvor och bruk förbättrades i slutet av 1800-talet genom utbyggnades av Dala-Ockelbo-Norrsundets järnväg (DONJ). Jädraås kom att bli järnvägen administrativa centrum med reparationsverkstäder, snickeriverkstad, målarverkstad, lokstallar och ett förhållandevis stort stationshus.
Efter Åbergs död år (1885) sålde arvingarna 1887 Ockelboverken, där Jädraås ingick, till Kopparbergs och Hofors Sågverks AB (namnändrat til Kopparfors AB 1937). Jädraås kom med tiden att växa till förhållandevis stort järnbruk, på bekostnad av ett antal mindre som istället lades ned. Hyttan från 1857 byggdes om ett flertal gånger innan den fick sitt slutliga utseende genom olika ombyggnader under perioden 1905-1915. 1905 togs en lancashiresmedja med fem lancashirehärdar och en ångsmälthammare i bruk. 1912 tillkom ett råskensverk från Brattfors bruk, och två år senare utbyggdes smedjan med ytterligare fem lancashirehärdar och en ångsmälthammare. Lancashiresmedjan i Jädraås var därmed en av de största i av detta slag i landet. Brukets storhetstid var dock över redan i början av 1930-talet. Lönsamheten för bolagets järnindustri försämrades, vilket resulterades i att masugnen lades ned den 22 augusti 1930. Driften vid lancashiresmedjan kom att fortsätta ännu i ett par år, men minskade efterhand för att helt upphöra 1942. Därefter tog skogsbruket över som huvudnäring i Jädraås.
I samband med att Kopparfors AB 1967 började klargöra att Dala-Ockelbo-Norrsundets Järnväg (DONJ) skulle läggas ned, väcktes tanken bland flera järnvägsintresserade om en museijärnväg mellan Jädraås och Tallås. Det är en sträcka på drygt fyra kilometer, som utökades med ytterligare drygt en kilometer i slutet på 90-talet, då man förlängde sträckningen till Svartbäcken Nedre. Efter att järnvägen lagts ned 1969-70 sparades sträckan mellan Jädraås och Tallås och museiföreningen Jädraås-Tallås Järnväg (JTJ) bildades.

Apelsin- och banandrink.

Du behöver:
75 gram banan
2 dl lättmjölk
0.5 msk koncentrerad apelsinjuice
Gör så här:
Mosa bananen något. Kör den tillsammans med mjölk och apelsinjuice i en mixer. Häll upp drinken i ett vackert glas.

Grav dold under sanden.

En kammare som har legat orörd i 2500 år innehåller 30 mumier. De har kanske tillhört en välbärgad egyptisk släkt. Trots att arkeologerna har grävt i Egypten i omkring 200 år, gör man fortfarande anmärkningsvärda fynd. I början av året rapporteras upptäckten av en gravkammare nio meter under jorden. 30 mumier varav de flesta är placerade i nischer. Kammaren är daterad till cirka 640 f Kr och tillhör därmed Nya riket – den sista egyptiska dynastin, ­innan landet övertogs av främmande makter. Det är ovanligt att man hittar mumier från denna period i nischer.
Mumie Fyndet görs söder om Kairo i Sakkara, som är en känd begravningsplats för staden Memfis – huvudstaden för Gamla rikets faraoner och en viktig administrationsstad under senare perioder. Tjugotvå av mumierna ligger täckta av sand i fyra nischer, men de är dessvärre i ganska dåligt skick. Flera har bara kraniet och enstaka skelettdelar kvar, och de flesta mumielindor är förstörda. Arkeologerna kan emellertid avgöra att flera är barn, och det finns också en hund­mumie, som sannolikt skulle följa sin ägare efter döden. Det kan tyda på att det är frågan om en familje- gravplats. Förutom nischmumierna står det åtta kistor i gravkammaren, några av kalksten, andra av trä. Två dagar efter nyheten låter Zahi Hawass, som är den ledande egyptiske arkeologen, öppna en av kalkstenskistorna i skenet från brinnande facklor. Det är första gången som någon rör vid locket sedan det stängdes över den döde för över 2500 år sedan. Då måste locket ha spruckit, för det visar sig vara invändigt reparerat med murbruk.
Mumien är svept i lindor av linne, som har mörka fläckar efter de många åren under jorden, men trots det är den välbevarad. Zahi Hawass och hans kollegor avgör att det måste röra sig om en välbärgad egyptier. Stenkistan är nämligen tillverkad av kalksten som är uthuggen i Thebe flera hundra kilometer längre söderut vid nuvarande Luxor, och den har varit dyr att transportera. Enligt planerna skall mumien från stenkistan senare skannas tillsammans med andra av de mest välbevarade mumierna. Skanningen kommer kanske att kunna avslöja mer om den döde, till exempel dödsorsaken. Samtidigt kommer den att avslöja om guldamuletter finns gömda mellan lindorna. Amuletter lades nämligen ibland vid den döde.
Arkeologerna sätter sin tillit till skanningarna, för det finns inte mycket information att hämta i gravkammaren. Endast en av kistorna är försedd med ett namn, ”Badi N Huri”, men det finns inga titlar eller annat som kan hjälpa forskarna. Skanningarna blir dock komplicerade, då det är svårt att lyfta upp mumierna utan att skada dem.

Fynd av floddal på Mars antyder liv.

Forskare anser att chanserna att hitta liv på Mars har ökat. Astronomi För 3,4 miljarder år sedan rann vattnet genom denna 48 kilometer långa flodbädd på Mars. Vattnet drog med sig material som bildat ett delta, och det ökar chansen att hitta liv på planeten, tror forskare vid University of Colorado i USA.
Då deltat snabbt begraver kol och andra biomarkörer, är det ett lämpligt ställe att leta efter tecken på liv – sannolikt rester av mikroorganismer. Dessutom bevisar deltat att det legat en 460 meter djup och 207 kvadratkilometer stor sjö i området. Då man bara kan se en strandlinje på bilderna från NASA:s sond Mars Reconnaissance Orbiter, menar forskarna att sjön avdunstat förhållandevis snabbt.

Nopankylä. (Finland)

Det är beläget i den västra delen av kommunen. Byn har två sjöar och dammar, Vitiäisjärvi och Kalajaisjärvi och Border Lake Pässilänvuoren Bridge. Kalajaisjärvellä ligger i kommunen Ilmajoen kurser och läger, och kyrkan lägercentrum. Nopankylässä Ilmajoen är den tredje äldsta, nu ca 30 elever i skolan.
I slutet av 1700-talet var allmänt Nopankylästä maskin hammare kilkatus. Solomon Koskela var Nenättomänluomassa Hammars verkstad, där hon gav en hästdragen fälttejä dvs kyntöauroja. Valentin Kuusisto började Turun-style häst-vagn tillverkning 1869, kärran montera med järn smeder smedja Oscar Fabiani Hanka. Kärror såldes Juho Mahlamäe Huissille. Detta startade den största i Finland, hem för industriella nätverk fordon, häst produktion. I byn under perioden 1869-1955 var 30 spår smed pajaa, rekien och tillverkare av trä kärror, hjulen och Kapan tillverkare, målare låt, mitt försvar och köpmän som sålde dem. Sysselsatte fler än 700 personer. Spårvagn produktionen upphörde 1955 och mer allmänt genom landsbygden mekaniseringen. 1955-talet efter kärror och möblerna ersattes av 1970 - till sent fram till byn var mycket möbler industrin.
Finlands första co-op inköpsgruppen grundat Nopankylään form mars 1898.
Finlands första mäns kväll hölls inför Mors Dag 1992 Kalajaisjärvellä Ilmajoen kyrka läger i centrum. Årligen i syfte att möta människor från när och fjärran för att träffa varandra, att lyssna till inflytelserika talare och till nattvarden.

Tønsberg. (Norge)

Tønsberg [tœ´nsbærg], stad i Vestfold fylke, sydöstra Norge, på västsidan av Oslofjorden; 46 091 invånare. Tønsberg är säte för fylkesadministrationen i Vestfold och biskopssäte i Tunsberg bispedøme. Vidare är den också en viktig handels- och sjöfartsstad med en mångsidig industri.
Tønsberg är Norges äldsta stad, enligt traditionen grundad 871. Efter en brand 1536 gick staden tillbaka, men på 1800-talet gav sjöfart och valfångst Tønsberg ett nytt uppsving.

Tønsberg grundades år 871, då som Tunsberg, enligt Snorre Sturlasson 1178-1241s konungasagor och räknas som Norges äldsta stad. Men arkeologiske utgravninger tyder på at byen er vokst fram fra slutten av 1000-tallet. På 1200-talet lät Håkon Håkonsson uppföra en borg där, på ett berg i dag med namnet Slottsfjellet. Hans dotter var känd som prinsessa Kristina av Tunsberg. Hon gifte sig med prinsen av Kastilien, men dog ett kort tag därefter. Borgen med alla hus upp på berget brändes ner av svenskarna 1503. År 1536 brann det återigen, denna gången brann hela staden ner, utom två kyrkor. År 1671 var det ett förslag på att avveckla hela staden, men borgarna protesterade och förslaget föll. Staden behöll även efter detta sin roll som en av de viktigaste kuststäderna i Norge.

Manchester. (England)

Manchester, den industriella revolutionens vagga, är idag ett sjudande kulturellt centrum med en legendarisk live music-scen, över 90 museer, däribland det arkitekturellt framstående Imperial War Museum North byggt av Daniel Libeskind, och internationellt betydande konstsamlingar. Manchesters flygplats ligger bara drygt 1 1/2 mil utanför stan, och goda regionala förbindelser gör staden till ett perfekt minisemestermål, eller till infartsporten till norra England.

(uttalas / mæntʃɛstər /, England . är en stad och Metropolitan Borough i Greater Manchester, England. År 2007 uppskattades befolkningen i stad till 458.100. Manchester ligger inom ett av Förenade kungariket: s största storstadsområden, huvudstadsområdet län Greater Manchester hade en beräknad befolkning på 2.562.200, i Greater Manchester storstadsområden en befolkning på 2.240.230, och i större städer zon runt Manchester, den näst mest folkrika i Storbritannien, hade en beräknad befolkning på 2004 Urban Audit på 2.539.100. Den Statsskick Manchester är Mancunian. Manchester ligger i södra och centrala delen av nordvästra England, kantade av Cheshire Plain i söder och Pennines i norr och öster. Den inspelade historia Manchester började med civil Vicus samband med romerska fortet av Mamucium, som bildades c. AD 79 på en sandsten bluff nära sammanflödet av floderna Medlock och Irwell. Historiskt, de flesta av staden var en del av Lancashire, men söder om floden Mersey var i Cheshire. Under hela medeltiden Manchester förblev en godsägarnas township, men började expandera "vid ett häpnadsväckande takt" runt sekelskiftet 19th century som en del i en process av oplanerad urbanisering väckt den av en boom i textil tillverkning under den industriella revolutionen. urbanisering av Manchester sammanföll i stort med den industriella revolutionen och den viktorianska eran, vilket resulterade att det blev världens första industrialiserade stad. Som ett resultat av ett tidigt 19th century factory byggboom, Manchester omvandlades från ett township i ett större mill stad, borough och beviljades senare hedersposter stadsrättigheter 1853. Utgör en del av den engelska Core Cities Group, är Manchester idag ett centrum för konst, media, högre utbildning och handel, faktorer som bidrar alla till Manchester opinionsundersökningar som den andra staden i Förenade kungariket under 2002. I en opinionsundersökning av British företagsledare offentliggjordes 2006, betraktades Manchester som den bästa platsen i Storbritannien för att lokalisera en verksamhet. En rapport beställd av Manchester partnerskap, som publicerades 2007 visade Manchester vara "snabbast växande stad" ekonomiskt. I GaWC globala staden listan, Manchester rankas som en Gamma stad. Det är den tredje mest besökta staden i Förenade kungariket av de utländska besökarna och de mest besökta i England utanför London. Manchester var den värd för Samväldesspelen 2002, och bland andra idrottsliga anslutningar är de två Premier League fotbollslag, Manchester United och Manchester City.

tisdag 24 november 2009

Lappeenranta. (Villmanstrand Finland)

Villmanstrand (svenska: Villmanstrand) är en stad och kommun som finns vid stranden av sjön Saimen i sydöstra Finland, cirka 30 km (19 mi) från den ryska gränsen. Det tillhör provinsen Södra Finland och regionen Södra Karelen. Med cirka 70.000 invånare (30 juni 2009) Villmanstrand den 13: e största staden i Finland. Den närliggande kommun Joutseno konsoliderades Villmanstrand den 2009/01/01.Staden chartras 1649 av drottning Kristina av Sverige, legitimerar handeln med dåvarande populär marknadsplats för Lapvesi.
I 1741 i slaget vid Villmanstrand utkämpades mellan svenska och ryska arméerna i den rysk-svenska kriget 1741-1743. Striden slutade med en rysk seger. Två vägar, 6 och 13 passerar Villmanstrand. Bussbolag verkar ofta till Helsingfors och andra städer, även Sankt Petersburg i Ryssland. Highway 13 utvidgas till den ryska gränsen, cirka 25 km från stadens centrum, där Nuijamaa gränsstation är den näst mest trafikerade gränsövergång i Finland. Ryska turister Normalt använder denna väg för att komma till staden, antingen med buss eller bil.

Roknäs.

Roknäs/Stockbäcken ligger ca 20 km väster om Piteå, det är en gammal lantbruksbygd med fina naturmiljöer.
Byn består av ca 240 hushåll.
God samhällsservice finns, genom affär, bank, barnomsorg, återinrättad folktandvård, distriktsköterskemottagning, äldreboende, bensinstation som numera inrymmer även postservice.
Roknäs ligger mellan Rokåns och Lillpiteälvens utlopp i Svensbyfjärden och i det område innerst i denna fjärd som vanligen kallas Infjärden. Roknäs utgör tillsammans med grannbyn Sjulnäs på Lillpiteälvens norra strand en enda tätort. Viss service finns i östra delen av byn, vid landsvägen mellan Svensbyn och Böle. Det finns också en badplats i Svensbyfjärden.Styrelsen i byaföreningen har nöjet att presentera en by som lever upp på sommar halvåret.
Det börjar med ett valborgs firande på Kvarnen mitt i byn. Sen är det aktiviteter varje vecka långt in på sen sommaren.

Bananfudge.

Ingredienser.

ca 30 st.
50 g skumbananer, ca 10 st.
2 dl Strösocker
1 dl vispgrädde
50 g smör
150 g vit choklad.

Klipp skumbananerna i mycket små bitar, blanda dem med smör, socker och vispgrädde i en gryta. Värm på svag värme tills allt är smält. Fortsätt att småkoka i 10 minuter under omröring.

Rör i chokladen och rör tills massan blir blank. Tag grytan av värmen och rör tills massan blir svalare och ljusare. Häll upp massan i en smord form, 20 x 30 cm. Låt massan stelna, skär därefter i bitar.

Central Point. (USA)


Central Point är en stad i Jackson County, Oregon, USA. Befolkningen var 17.025 år 2007. Staden delar sin södra gräns med Medford. Central Point är hemma i Jackson County Fair som äger rum i slutet av juli.

måndag 23 november 2009

Gullholmen.

På vackra Gullholmen ligger Gullholmsbaden. Gullholmen är en ö, småort och f.d. församling i Orusts kommun, belägen längst ut i Bohusläns kustband, utan bilförbindelse. Personfärja finns till Tuvesvik på Orust, 7 km från Ellös och 22 km från kommuncentret Henån.


Det är ursprungligen ett av landets äldsta fiskelägen. Bebyggelsen ligger dels på den lilla ön Gullholmen (Stora och Lilla Gullholmen som nu är sammanvuxna), dels på Härmanö.

Ön Gullholmen är endast 7 hektar stor och upptas helt av mycket tät bebyggelse, varav endast 10% är permanentbebodd. Härmanö omfattar 138 hektar, men det är bara en liten del av dess norra del, Lilla Härmanö, som ingår i tätbebyggelsen. Av Härmanös hus är omkring 1/3 bebodda året runt.

Av befolkningen år 2000 var det 20 som bodde på ön Gullholmen och 138 på Härmanö, varav 118 i tätbebyggelsen.

Filmen Underbara älskade med Michael Nyqvist spelades in på Gullholmen.
På den lilla ön finns fortfarande en fullt fungerande biograf som visar nyproducerade filmer. På ön finns även ett museum som heter Skepparhuset. Gullholmen är en i många stycken unik ö med anor från 1200-talet. Idag är Gullholmen och Härmanö ett levande samhälle med ca 200 åretruntboende och mångdubbelt fler boende på sommarhalvåret. Gullholmen erbjuder en fantastisk miljö i Bohusläns ytterskärgård med ett aktivt båtliv, rekreation i naturskyddade områden, bad, fiske, samt en unik bebyggelse och miljö på Gullholmen som idag betraktas som Sveriges mest tätbebyggda ö.

Åsenhöga.

Åsenhöga är en tätort i Gnosjö kommun i Jönköpings län, belägen ca 6 km från kommunens centralort Gnosjö.
I Åsenhöga finns låg- och mellanstadieskola.
Exempel på föreningar är Åsenhöga Hembygdsförening och Åsenhöga Missionsförsamling. Missionsförsmlingen har en blåsorkester, Åsenhöga Missionskyrkas Brass Band.
Innan järnvägen kom till Gnosjö så var Åsenhöga det större samhället av de två, vilket avspeglas på den stora Svenska Kyrkan mitt i byn. Kävsjö kyrkliga samfällighet består av 3 församlingar; Kävsjö, Åsenhöga och Källeryd. Pastoratet har 5 kyrkor, Kävsjö, Åsenhöga, Marieholm, Källeryd och Kyrkans Hus i Hillerstorp. Kyrkoherde är Magnus Sjögren och komminister Sverker Utterström. Se kalendern för information om våra gudstjänster och övriga samlingar.

Egyptens glömda skatt.

På väg till Tutankhamuns skatt på det Egyptiska museet i Kairo hastar turisterna intet anande förbi en annan sal, där man kan beskåda lika fina gravgåvor. Dessa skatter kommer från forntidsstaden Tanis i Nildeltat, 130 kilometer nordost om Kairo. Nästan ingen har dock hört talas om dem. Ett skäl till att skatterna inte är lika berömda som Tutankhamuns är att de -hittades under andra världskriget. Landet vars arkeologiska rikedom saknar motstycke. Egypten anses vara världens största friluftsmuseum och en av de största kulturella skatterna på jorden. Vem har inte hört talas om den stora Sfinxen och pyramiderna i Giza, Tutankhamuns skatt, Luxor och Konungarnas dal? Egypten erbjuder även lyxig semester i Röda havet, vars berikade och varierade flora och undervattensfauna gör det till ett beryktat resmål bland fritidsdykare världen över. Vare sig man korsar Nilen med båt, på kamelrygg eller till fots genom öknen, erbjuder Egypten skatter som inte lämnar någon oberörd.

Päronchutney.

Till 4 dl
6 päron

½ tsk chilipulver

Saften av 1 citron
2 msk strösocker
6 cm färsk ingefärasalt

Tillagning:
1. Kärna ur och tärna päron. Skala och finhacka päron.
2. Pressa citron i en tjockbottnad kastrull och tillsätt övriga ingredienser. Koka upp och sänk värmen. Låt sjuda cirka 15 minuter.
3. Häll upp i rengjorda burkar. Förslut väl.

Citrusshake.

Du behöver:
4 st apelsin
75 gram lime alltså 1 st
1 msk ingefära färsk, riven
2 msk honung flytande
4 dl Mild lättyoghurt, vaniljsmak (arla)
0.5 st apelsin i skivor
Gör så här:
Pressa citrusfrukterna.
Mixa citrussaften med ingefära, honung och vaniljyoghurt så det blir skummigt.
Häll upp i glas och dekorera med apelsinskivor och servera direkt.

Väddö.

Väddöbygden ligger 35 km. norr om Norrtälje vid Ålands hav. Väddöbygden sträcker sig från Singö i norr till och med Arholma i söder.


Kända platser är Grisslehamn, Elmsta, Väddö kanal.
De vackraste platserna i Väddöbygden är våra 30 smultronställen.
Man kan även göra en utflyckt till Åland med Eckerölinjen från Grisslehamn.

Väddö (Wäddö) är den norra halvan av en ö i norra Roslagen och ligger ca 10 mil norr om Stockholm. Väddö räknas tillsammans med den södra delen av ön, som går under namnet Björkö, som Sveriges till storleken sjunde största ö med en yta på 12 790 hektar och en omkrets på ca 204 km. Väddö tillhör gamla Väddö och Häverö skeppslag och var egen kommun (socken) fram till 1971, då den gick upp i Norrtälje kommun. I söder övergår Väddö till Barnens Ö och Björkö och i norr till Fogdö.

Ön har cirka 3000 permanentbostäder och drygt 8000 fritidshus. Näringslivet på ön är beroende av sommarturismen i form av båtresenärer och fritidsboende, samt av jakt och fiske. Många hantverkare arbetar som egna företagare.
På Väddö nordspets ligger det gamla fiskeläget Grisslehamn. Ända in på 1950-talet benämndes det Nya Grisslehamn till skillnad mot Gamla Grisslehamn, varifrån postrodden startade på 1600-talet. I Grisslehamn finns bland annat Engströmgården, som driver ett museum om. År 1940, samma år som Engström avled, flyttade en annan smålänning och känd person till Tomta; Vilhelm Moberg. I Grisslehamn finns också anrika Hotell Havsbaden som lockar både turister och företag till orten.

Mitt på Väddö ligger Älmsta (eller Elmsta som det tidigare stavades och som Väddöborna fortfarande använder sig av) som är Väddös största samhälle. Elmsta är uppdelat i två delar, varav den större (Elmsta) ligger på fastlandet och den mindre (egentligen inte Elmsta utan byarna Norra Sund och Hammarby) på ön. Strax söder om Elmsta ligger på fastlandssidan Roslagens Sjöfartsmuseum, där hela miljön i och kring Roslagens sjöfartsmiljöer finns att uppleva. Cirka 2 kilometer ostsydost om Älmsta höjer sig Kasberget över den omgivande jordbruksbygden. Utsikten därifrån är vidsträckt, och man kan i gott väder se ända till Åland.

Väddö Kanal och Väddöviken skiljer ön från fastlandet. Väddö binds samman med fastlandet med hjälp av tre broar; Trästabron i norr, Älmstabron i mitten och Bagghusbron i söder. Väddö kanal, som började anläggas 1819 och invigdes 1840, är en av Väddös populäraste attraktioner med ungefär 22 000 passerande båtar per år. Kända evenemang är postroddtävlingen Postrodden och Elmstanatta, Roslagens största sommarfest.

Tvååker.

Tvååker ligger 13 km söder om Varbergs centralort och är den största tätorten, efter centralorten. Här bor cirka 2 500 personer och här finns ett gott serviceutbud med skola, bibliotek, barnomsorg, åldringsvård, vårdcentral, folktandvård, sjukhem och kommersiell service. Här finns motionsspår, idrottshallar aktiva idrottsföreningar och ungdomsverksamhet. Munkagårdsgymnasiet ligger i Tvååker och bedriver utbildning inom jordbruk, skogsbruk och trädgård. Runt 200 företag finns i Tvååker. Det största är Nylanders rostfria. Runt 670 personer jobbar i Tvååker.

Ommen. (Nederländerna)

Ommen är en kommun i provinsen Overijssel i Nederländerna.


Kommunens totala area är 181,98 km² (där 1,99 km² är vatten) och invånarantalet är på 17 023 invånare (2005). De första invånarna i Ommen var troligen delvis nomadiserande jägare och samlare. Flint från mesolitisk tid finns i mellan Ommen och Marienberg visar närvaro av människor, men det verkar ha varit knappt någon odling eller permanent lösning under denna period.

Den Vecht och regge floder bestäms de första bosättningarna i området som nu kommunen Ommen. De flesta av Salland regionen var sanka men floden sanddynerna av Vecht och regge förutsatt bördig mark för jordbruk. Dessutom var bra vägar sällsynt, så för handel, transport och resor floder som en viktig infrastruktur. Första sporadisk jordbruks bosättningar Salland uppstod därför längs vinter-flood linjerna i Vecht och regge. (Det byggdes alla tidiga befolkningscentra runt Ommen om floden har - med undantag av staden Lemele, som var bebodd på grund av sin bördiga lerjord jord deponerats av en istid glaciär.)

Placeringen av Ommen själv visade sig vara särskilt lämpligt för avveckling - inte bara på grund av den bördiga jorden floden utan även på grund av Ford i Vecht. Arkeologiska fynd tyder på att den första bosättningen på Ommen framkom under den 8: e talet och i slutet av 11-talet en verklig stad hade utvecklats - bland de första i Overijssel. Den första permanenta bosättarna i Ommen var blandade grödor, boskap jordbrukare som också engagerad i floden handel och innkeeping.

De flesta av dessa första bosättarna var troligen av Saxon ursprung, även om salierna som dominerade bankerna i IJssel också påverkat regionen ekonomiskt, politiskt och religiöst. De första husen i Ommen var hutkommen: trähus varav bottenvåningen var normalt omkring en halv meter under marken. En kyrka byggdes i centrum av Ommen omkring 1150 och var strax efter ersättas av en stenkyrka, som anger ytterligare tillväxt i uppgörelsen. Skriftliga anteckningar först nämna Ommen som de Vmme under 1133 och som Ummen 1227. Denna gradvisa tillväxt, dock inte betyda Ommen också kunde dominera omgivningen politiskt, eftersom det fanns många andra krafter i landet.

Framför allt är det prins-biskop i Utrecht, som hade fått herravälde över hela Oversticht från Henry II, tysk-romersk kejsare under 1010, försökte flera gånger för att öka och centralisera sin makt över städer och fastigheter Salland. Den borgarna i närliggande städer - i synnerhet Zwolle - var också kända för att blanda sig i regionen. Mer lokalt organiserade jordbrukssamhällen i östra Nederländerna sig till markes (autonoma områden) där en buurschap (regel från grannar) utgjorde en unik typ av gräsrotsnivå kommuner. Sist men inte minst, havezates (eller slott) uppstod i området kring Ommen - särskilt vid strategiska punkter, såsom banker i Vecht (den Arendshorst på norra stranden och Beerze på södra sidan), stränderna av regge (mest särskilt vid Eerde) eller både banker ( 't Laer) - från vilka Robber Barons dominerade omgivningen och kan ta ut vägtullar på floden handel i strid med ledning av biskopen.

Dessa Robber Barons och buurschappen bildade en check på inflytande Ommen på den omgivande regionen - men det var ironiskt på grund av en sådan ROVRIDDARE att Ommen växte till att bli en ren stad.
Den Ommen är en berömd semesterort. Skogen är en rastplats för många semesterfirare. I närheten av betalningar 15 olika campingplatser och parker bungalow.

På sommaren kan turister kan njuta av olika aktiviteter med Ommer Bissing, ett evenemang som anordnas varje år i juli och augusti med (skräp) marknaden, nöjespark och olika aktiviteter. Den Bissing är ursprungligen en traditionella årliga mässan, som sedan 1557 på den andra tisdagen i juli och är ofta haft två eller tre dagar varade. De Bissing var många människor från omkringliggande byarna betalningar för större inköp, som ofta åtföljs av en rättvis och besök pub.
Också finns på Ommen Pieterpad.

Myror.

Ända sedan dinosauriernas tid har myror funnits på vår jord.


Det äldsta fyndet på en bevarad myra är 92 miljoner år gammalt. Man hade länge trott att myrorna var runt 50 miljoner år gamla, då det var det längsta man kunde datera dem till. Detta 92 miljoner år gamla fossilet, hittat av några forskare på det Amerikanska Naturhistoriska Museet, bevisar dock deras höga ålder.

Myror utgör en stor del av jordens natur idag och är en viktig del av ekosystemet. Anledningen till deras storhet är just deras samhällssystem och deras otroliga uthållighet. Myror finns nästan överallt på vår jord, och har lyckats anpassa sig till de mest sargade och hårda landskapen. Bara i Sverige beräknas det att vi har cirka 75 olika arter. Hela världen har 12000 arter.

Myrorna tros till en början ha varit en sorts geting med vingar. Dessa ”myrgetingar” sägs sakta utvecklats från egna individer till små familjer. Vi vet alla hur det gick efter det. Familjerna utökades och blev större, och större. Med tiden lyckades myrorna som art utveckla ett otroligt samhällssystem och en stark kommunikationsmodell.

Utvecklingen stannade dock inte där. Hur skulle ett sådant stort samhälle kunna kommunicera på ett enkelt sätt? Med hjälp av speciella doftämnen, så kallade feromoner, kunde myrorna kommunicera med varandra och dela upp samhällets arbetsuppgifter. Dessa feromoner hjälper kolonierna också att hålla ihop och kunna identifiera sina vänner, och fiender.

En nyckel till myrornas dominans är deras olika tekniker att bygga bon. Med hjälp av en mängd olika bostrukturer kan de olika myrarterna lätt anpassa sig till nya miljöer. Myrorna har till skillnad från många andra insekter och djur ett skydd att dra sig tillbaka till. Boet fungerar som en fästning, där de skyddar sina viktigaste skatter, drottningen och äggen.

Varje myrart har ett avancerat samhällssystem där alla myror är indelade i så kallade kaster. Det finns flera olika kaster i varje samhälle, exempelvis drottning, arbetare och krigare. Då alla myror har en speciell livsuppgift effektiviseras arbetet avsevärt. Till exempel kan drottningen fokusera på att bara lägga ägg, och därmed utveckla sina äggläggningsmuskler ytterligare. På detta sätt kan drottningen lägga fler ägg. Samma sak gäller med arbetare, krigare och andra kaster.

Myrorna är här för att stanna. Om man tittar på exempelvis Finland utgör myrorna där ungefär 10 procent av den totala djurbiomassan. Att myror finns är inte någon hemlighet för någon, inte heller att vi behöver dem. Men frågan är, behöver de oss? Och kommer de någonsin att gå om oss i utvecklingen? Borde vi känna oss hotade?

Myrarten Mycocepurus smithii har överraskat forskarna. Nya DNA-prover visar dels att samtliga myror av denna art är honor, dels att myrorna förökar sig på asexuell väg.

Alla myror i en familj är nämligen kloner – alltså genetiskt identiska kopior – av familjens överhuvud, drottningen. Det visar undersökningar av en grupp myror från Amazonas, som gjorts av biologen Anna Himler vid University of Arizona.
Kloning av honor har aldrig setts förr.

Man känner till asexuell reproduktion av hannar hos andra djurarter, men en sådan typ av reproduktion av honor har aldrig tidigare observerats. När forskarna undersökte myrornas könsorgan, kunde de se att flera organ som normalt används för reproduktion saknas hos Mycocepurus smithii.

Lesjöfors.

Lesjöfors är en tätort i norra Filipstads kommun, Värmlands län. Lesjöfors är den 674:e största tätorten i Sverige och den näst största i Filipstads kommun. Folkmängden uppgick 2005 till 1 117 personer.
Lesjöfors ligger omkring 40 km norr om centralorten Filipstad och utgör en affärs- och administrationsmässig knutpunkt för den norra delen av kommunen. Lesjöfors centralt beläget i västra Svealand, nära gränserna mellan Värmland, Dalarna och Västmanland. Riksväg 26 liksom Inlandsbanan passerar genom orten, även om det för närvarande inte bedrivs trafik på järnvägen.
Lesjöfors, som ligger invid Lesjöns södra ände och i Lesjöälvens dalgång, växte upp kring järnhantering under 1600-talets senare del och var länge en utpräglad bruksort. Idag är ortens största arbetsgivare Lesjöfors fjädrar, som tillverkar fjädrar för fordonsindustrin. Lesjöfors har ingått i Filipstads kommun sedan kommunreformen 1971, innan dess ingick orten i Rämmens landskommun, där Lesjöfors var administrativt centrum.
Orten har vuxit upp kring järnbruket Lesjöfors bruk, som i sin tur har sitt ursprung i Dalkarlssjöhyttan. Privilegiebrev för uppförande av en masugn vid Dalkarlssjön utfärdades 1642, och den stod färdig för drift 1648.[3] 1675 utfärdades ett privilegiebrev för uppförande av en hammarsmedja vid Lesjö strömmar, och denna stod färdig 1680. Bruket, i form av Lesjöfors AB, gick i konkurs 1985, efter att ha inställt betalningarna i en första omgång 1982. Delar av verksamheten som omfattar tillverkning av fjädrar till fordon har dock fortsatt i form av Lesjöfors Fjädrar. Vi är en ledande fjädertillverkare med internationellt välkända kunder. Lesjöfors har ett brett sortiment av fjädrar, både standardfjädrar och skräddarsydda lösningar helt utifrån kundens unika behov. Vår problemlösningsförmåga är en av de starkaste argumenten för att anlita oss. Bandstål, Bladfjädrar, Clips, Dragfjädrar, Fjädertråd, Fjädrar, Gasfjädrar, Klockfjädrar, Konstantkraftfjädrar, Kontaktfjädrar, Låsringar, Låssprintar, Tallriksfjädrar, Tryckfjädrar, Verktygsfjädrar, Vridfjädrar, Vågfjädrar.

Dublin. (Irland)

Dublin (IPA: [dʌblɪn], [dʊblɪn] eller [dʊbəlɪn]; iriska: Baile Átha Cliath, IPA: [bˠalʲə a:ha klʲiəh] eller [bˠɫaː cliə(ɸ)]) är den största staden på Irland och huvudstad i Republiken Irland. Den är belägen nära mittpunkten på Irlands östkust, vid mynningen av floden Liffey och i mitten av grevskapet Dublin. Dublin grundades som en vikingabosättning och har varit Irlands viktigaste stad sedan medeltiden. Idag är Dublin Irlands ekonomiska, administrativa och kulturella huvudstad, och är en av Europas snabbast växande huvudstäder.
Vid en intervju 2003 gjord av BBC tillfrågades 11 200 invånare i 112 stads- och jordbrukssamhällen om vilken som var den bästa huvudstaden. Dublin röstades fram som den bästa i Europa att bo i, och Irland som det bästa landet i Europa. Dagens irländare härstammar ifrån olika bosättare. De första som sägs ha landstigit på ön var skotska jägare, vilka sedan följdes av stenåldersjordbrukare och herdar 3000 år f.Kr. Kelterna, som kom några hundra år f.Kr, är dock de man förknippar mest med dagens befolkning.432 e.Kr landsteg skyddshelgonet S:t Patrick, som med ett treklöver som symbol för den kristna treenigheten, lät kristna hela landet. På 1100-talet, 300 år efter vikingarna ockuperade ön, tog engelsmännen över makten, vilka hade ett starkt tag över Irland under en längre tid. Trots att irländarna blev en självständig stat på 1500-talet, fortsatte striderna mellan dem, som nu identifierade sig med katolicismen och engelsmännen, som var protestanter. På 1600-talet koloniserades Irland av britter såväl som skottar, vilka trängde undan katolikerna och stiftade diskriminerande lagar mot dem. Nu uppstod även problemet kring Nordirland.På 1790-talet lättade engelsmännen på förtrycket och 1801 ingick länderna i en union med varandra. Kampen om total frihet fortsatte och armén IRA drev fram till 1921 ett krig mot engelsmännen. Irland blev självständigt medan Nordirland fortfarande tillhörde Storbritannien, på begär av den protestantiska majoriteten där.1960 utbröt krig mellan protestanter och katoliker på Nordirland och IRA grep in. Brittiska trupper anslöt. 1973 gick både Irland och England med i EG, men ett fredsavtal skrevs inte på förrän den 10 april 1998. Ett Nordirland med ett parlament bestående av både katolska och protestantiska partier blev verklighet men förhållandet mellan grupperna är idag fortfarande känsligt.Irland är en republik med en president som väljs på 7 år. Denne får sitta i högst två mandatperioder. 1990 valdes Mary Robinson som Irlands första kvinnliga president. Den nuvarande presidenten heter Mary McAleese och tillträdde posten 1997 efter Robinson.

Bengt-Livethrdaskola.Blogspot.com

söndag 22 november 2009

Åland.


Åland (Åland på svenska, Åland på finska) placeras mellan sydöstra Sverige och sydvästra Finland, ungefär 65 miles öster om Stockholm. Öarna löstes ursprungligen av nordiska folken, idag kallad Alanders. Ålands folk utvecklat en särskild släktforskning , skiljer sig från andra skandinaver, vara både isolerad och ansluten till sjöss. Ändå är Alanders betraktas som svenskar. Den Alanders påverkades av svenska och danska kulturer i den tidiga utvecklingen av Skandinavien. Idag Åland är ett självstyrande och enspråkigt svenskt landskap i Finland. Åland består av mer än 6.500 öar och klippformationer som omfattar 572 kvadrat miles. Den största ön kallas Fasta Åland (huvudön Åland) där 90% av befolkningen lever. Det sträcker sig över mer än 70% av den totala landytan i Åland (se karta till vänster). Befolkningen på Åland i den 18: e talet cirka 11.000 , lever 80 av öarna. År 1905 fanns det cirka 22.000 invånare, som bor på 150 öar. Idag drygt 25.000 invånarna på bara 65 av öarna. Nästan hälften av befolkningen bor i Mariehamn, den enda staden på Åland. De minsta distriktet är och även de minsta i hela Finland, yttre ön Sottunga kommun, med cirka 130 invånare. Så långt tillbaka som är känt Alanders har enspråkigt svenskt nordiska folken, med sin kultur i hög grad liknar den svenska, med lokala variationer. Samband med 10-talet började tät bebyggelse på huvudön där många bondgård begravningsplatser och husgrunder fortfarande Det finns (från vikingatiden från 800 till 1000 e.Kr.). Omfattande handel anslutningar har gjorts med grannländer av 11-talet, och de första spåren av kristendomen uppstod. Ålands äldsta kyrkor byggdes under 12-talet. Åland och Finland blev en del av den svenska kronan under kung Olav under 13-talet. I den 14: e talet byggdes Kastelholms slott på huvudön, ett stort centrum genom 15 och 16-talen. Aland såg mycket konflikter under de 17th och 18th århundradena, tvingade många invånare att svenska och finska landet erbjuder. Aland skedde en betydande förändring i den 19: e och tidig 20th centuries. The Aland Islands, with a fairly independent administration, belonged to the Kingdom of Sweden from the early 13th century until 1809, when Sweden was forced to relinquish Aland and Finland to Russia. The Russians quickly incorporated Aland with Finland. When the Russian Empire disintegrated, the League of Nations decided in 1921 that Finland should receive sovereignty over the Aland Islands, with Aland's heritage to remain. Åland, med en ganska självständig förvaltning, tillhörde Sverige från början av 13-talet fram till 1809, då Sverige tvingades avstå från Åland och Finland till Ryssland. Ryssarna snabbt införlivas Åland med Finland. När det ryska väldet sönder, Nationernas förbund beslutade år 1921 att Finland bör få suveränitet över Åland, med Ålands kulturarv kvar.
Finland had to guarantee the preservation of Aland's Swedish language, culture, customs and self-government. The decision was supplemented by a treaty between Finland and Sweden, known as the Autonomy Act, which gave Aland autonomy, demilitarization and neutralization. Alanders soon elected a parliament, and their first session was held on June 9, 1922, which date is now celebrated as "Aland Autonomy Day." In 1954, Aland received its own flag (the "Alandian flag," see variations below), and now has its own representative in the parliament of Finland. Finland hade för att garantera bevarandet av Ålands svenska språk, kultur, seder och självstyre. Beslutet kompletterades genom ett fördrag mellan Finland och Sverige, den så kallade självstyrelselagen, som gav åländska självstyrelsen, demilitarisering och neutralisering. Alanders vi valde en parlament, och deras första möte hölls den 9 juni 1922, vilket datum är numera firas som "åländska självstyrelsen Day." År 1954, Åland fick sin egen flagga (av "Alandian flagga," se varianter nedan), och nu har sin egen representant i Finlands riksdag.

Valencia. (Spanien)

Valencia (katalanska: València) är en stad i östra Spanien mitt i Levantebukten mellan Costa Blanca och Costa del Azahar. Det är Spaniens tredje största stad med sina drygt 800 000 invånare. Staden är också huvudstad i den valenciansktalande autonoma regionen Valencia och i provinsen Valencia. Valencia är känt för apelsiner, fotbollslaget Valencia CF och paella - risrätten som även räknas bland de spanska nationalrätterna. I Spanien är Valencia även känt för sitt sena uteliv och det rika kulturutbudet, samt de välbesökta tävlingshelgerna på den publikvänliga racingbanan Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo strax utanför staden.
Las Fallas (Falles på valencianska) är den enskilt största fiestan i Valencia som kulminerar då gigantiska papier maché-figurer förs i procession genom staden, varefter samtliga utom vinnaren i paraden bränns upp natten mellan 19-20 mars. Festligheterna varar från 15 till 19 mars och hålls till regionens skyddshelgon Sankt Josefs ära; 19 mars är Sankt Josefsdagen. Men redan den 1 mars börjar man hetta upp stämningen med aktiviteter och arrangemang som masclétas och petardos; knallfyrverkeri och tunga smatterband.

Timmernabben.

Timmernabben är en tätort i Mönsterås kommun i Kalmar län. Orten ligger vid Kalmarsunds kust. Namnet är sammansatt av orden "timmer" och "nabbe", där nabbe är en synonym för udde.
Timmernabben har idag visst fiske samt en del tillverkning av keramik och konfektyr. De flesta av invånarna arbetar på annan ort. De äldsta tecken som tyder på bosättningar i området för dagens samhälle är från bronsåldern. Anledningen till att tidigare fynd saknas kan vara att området tidigare legat under havsytan. Fynden är ett koncentrerade till ett gravfält i Nyemåla där arkeologiska undersökningar gjordes år 1935.
Gravfältet rymmer fem rösen samt en rund stensättning. Den största högen var vid undersökningarna sedan länge plundrad på fynd och inga fynd kunde därför göras där. I en av de mindre högarna kunde man däremot finna lerskärvor och brända benrester samt bränd jord som visar att den döde bränts på platsen och lagts i en lerkruka innan röset rests. Genom lerkrukan har gravfältet kunnat dateras till just bronsålder. Det största röset i Nyemåla kallas drakröset efter en nu bortglömd sägen om hur en drake vaktade en skatt där.
Ytterligare ett gravfält, något yngre och mindre, finns vid Gäddenäs udde. Detta är daterat till vikingatiden. Här finns 2 rösen, 2 runda stensättningar och kanske det mest intressanta, 2 labyrinter eller också kallade trojaborgar. Även detta gravfält undersöktes vid 1935 års utgrävningar.

Schortens. (Tyskland)

Schortens är en stad i distriktet Friesland i Niedersachsen, Tyskland. De första fynden av bebyggelse kan spåras den 5: e århundradet. Schortens nämndes första gången 1158 när datorn Stephanus kyrkan, vars grundare kan spåras tillbaka till tiden för fejden mellan Oestringern och Wangerern. I medeltiden, var klostret Oestringfelde, som också användes som en asyl, känd för sin hästuppfödning.
Under andra hälften av 1900-talet bidrog marinbasen Wilhelmshaven i hög grad till utvecklingen av staden. Många arbetare bosatte sig i vad som skulle bli centrala Schortens, en järnvägsförbindelse till Jever, etablerades 1871 också bidragit till utvecklingen av staden. Efter utgången av första världskriget, produktion av örlogsfartyg upphörde och arbetslöshet eskalerat. Från 1946, har en stadig ström av flyktingar flyttat till Schortens, ökar antalet kraftigt. Utplaceringen av opympia basen i Roffhausen under andra världskriget ses också som ett viktigt steg i utvecklingen av staden.
I 1933 Schortens förenat med städerna Cleverns och Sande att bilda större Oestringen var denna union dock upplöstes under andra världskriget.
I 1936 en Air Force Base i Upjever öppnades, som fortfarande är i bruk idag.
Schortens fick kommunala rättigheter den 21 januari, 2005. Sedan 1 juni 2005, är staden Schortens en självständig kommun.

Sparreholm.

Orten som vuxit fram runt järnvägsstationen vid Västra stambanan har ett fantastiskt läge vid en vik av Båven. Här bor idag cirka 800 invånare. Den lilla trähusstaden ligger mycket naturskönt, omgiven av vatten på tre sidor. Omgivningarna präglas av sitt vattennära läge samt de två stora gods som ligger strax intill Sparreholm. Västra stambanan öppnades år 1862. Sjön, järnvägen och träindustrin var de viktigaste förutsättningarna för Sparreholms framväxt. Träindustrin har med tiden minskat i betydelse. I Sparreholm finns förskola, låg- och mellanstadieskola, livsmedelsbutik, restauranger, gatukök och bensinmack mm. Hyltinge Strand vid Skarvnäsviken i Båven nära Sparreholms slott, planerar kommunen ett bostadsområde med 30-50 småhustomter. Mycket tyder just nu på att området kan vara intressant för så kallade passivhus.Orten har fått sitt namn av det intilliggande godset Sparreholms slott- från början uppfört av Göran Sparre och efter honom benämnt Sparreholm.

Halsteren. (Nederländerna)


Halsteren är en by i den nederländska provinsen Noord-Brabant. Det ligger i kommunen Bergen op Zoom, ca 4 km norr om staden. Halsteren har en gammal kyrka från 1457 och en ny kyrka, bygga 1919. En liten by som heter Polder låg mellan Halsteren och Tholen under medeltiden.
Halsteren var en egen kommun fram till 1997, då det blev en del av Bergen op Zoom.