Avslappningsmusik...

Varg

Varg eller ulv (Canis lupus) är ett rovdjur med spridning över en stor del av världen. Vargen är den största av de 35 vilda arter av hunddjur som finns och dessutom stamfader till hunden. En fullvuxen varg väger 30 till 50 kg.[3] På grund av vargens stora utbredningsområde finns stora skillnader i djurets storlek. De största vargar som förekommer i skogsområden i Alaska, Kanada och Östeuropa är ungefär 160 centimeter långa och vid skuldran 80 centimeter höga. En ca 50 centimeter lång svans tillkommer. Deras vikt kan gå upp till 80 kilogram. De minsta vargarna lever på arabiska halvön och i närliggande regioner. Deras längd ligger vid 80 centimeter och vikten vid 20 kilogram. Svansen är ungefär 30 centimeter lång. Honor är mellan 3 och 12 procent mindre än hannar och har 20 till 25 procent lägre kroppsvikt. Pälsens färg är mycket variabel. Det finns vita, krämfärgade, rödaktiga, gulaktiga, gråa och svarta individer. I tempererade områden av Europa och Asien är de huvudsakligen gråaktiga och i arktiska regioner mest svarta eller vita. Undersidan är blek eller ljust vit. Ofta är vargarnas rygg mörkare än deras svans, buk, öron och nos. Det är mycket svårt att skilja vargspår från spår av hundar. Ofta krävs det att man följer spåret en längre sträcka (gärna flera km) för att man ska kunna vara någorlunda säker på att det är varg och inte en lös hund man spårar. Vid spårning på snö lämnar stora hanvargar en spårstämpel på 10-12 cm exklusive klor. Få hundar har så stora tassar. Nordeuropeiska vargar har dessutom en steglängd på minst 140 cm på hårt, plant underlag i trav, vilket sällan matchas av hundar. Det finns emellertid vargar med små tassar, och en normal varghonas tassar är faktiskt inte större än en grå- eller jämthunds. Vargspåren går ofta rakt (målmedvetet) medan tama hundar brukar springa kors och tvärs. Detta beteende gäller dock inte alltid, eftersom vargen också kan göra oregelbundna lovar, och hundar kan dessutom vara målmedvetna. Rimligen torde förvildade hundar med tiden bli mer "lugna" (mindre lekfulla) i beteendet och därmed svårare att skilja från varg på spår. När vargar går i flock i djup snö, går de ofta "fot i fot". De sätter då ner tassarna i varandras spår, så att det ser ut som att det endast gått ett djur i spåret. Spårar man en längre sträcka kommer man förr eller senare till något ställe där de delar på sig. En sådan spårlöpa lämnar inte tama hundar. Till spårtecknen räknas också spillning och urinmarkeringar. En varg äter inte samma slags mat som en hund nuförtiden. Den livnär sig på kött och ben. Spillningen skiljer sig således från hundens, som oftast blir utfodrad med pellets som är utblandade med vegetariskt innehåll. När vargen ätit mycket ben, blir avföringen helt vit. Urinmarkeringar av varg ser likadana ut som hundens. Men det finns en stor skillnad i alla fall. Hos vargen är det endast alfaparet som har rätt att lyfta på benet när de urinerar. De andra flockmedlemmarna (även hannarna) hukar sig ner och urinerar som hundtikar. Under högvintern, när honan löper, kan man finna spår av blod i urinmarkeringarna, då vet man att det är varg som varit framme (hundtikar urinerar hukande). roza_hrefReplace("48052134d6e8f96f8771707b4e245f37"); // -->

onsdag 31 augusti 2011

Pleasant Hill. Kalifornien. (USA)

Pleasant Hill är en stad i Contra Costa County , Kalifornien , USA , i East Bay i San Francisco Bay Area .


Befolkningen var 33.152 i 2010 folkräkning.

Det bildades 1961. Pleasant Hill är hemmet av College Park High School , Diablo Valley College , John F Kennedy universitet , den Pleasant Hill bibliotek Contra Costa Länsbiblioteket systemet och Pleasant Hill Fritid & Park District.

Geografi:

Enligt USA Census Bureau , har staden en total area på 7,1 kvadrat miles (18,3 km ²). Pleasant Hill har ett varierat landskap med några dalar och kullar. I orörd vildmark, eklandskap och grov skog finns. Det ligger i den centrala East San Francisco Bay .

Pleasant Hill klimat är ett Medelhavet en att ha svala och fuktiga vintrar och torra, varma somrar. Vintern brukar vara på fyrtiotalet och femtiotalet och somrarna regera i den höga sjuttiotalet till övre åttiotalet ibland når låga nittiotalet. I mycket sällsynta fall temperaturer kan få i de hundra olika under extrema Värmeböljor . Frysning på vintern är också sällsynt, men det händer. Ibland sommar Dimma kommer att rulla i, men vintern dimma är mycket vanligt.

Historia:

Det första postkontoret öppnades i 1948. [ 2 ] Staden ingår i 1961.
Under större delen av sin historia, hade Pleasant Hill har inte ett riktigt centrum och Main Street . År 1991 började staden planera saneringen av området runt korsningen Monument Boulevard och Contra Costa Boulevard. I juli 2000, "Downtown Pleasant Hill" öppnade slutligen, som ett privatägt och drivs utomhus köpcentrum utformade för att likna en typisk förorts Main Street.
Stadshuset i Pleasant Hill har vunnit flera priser i arkitektonisk design.

tisdag 30 augusti 2011

Odense. (Danmark)

Odense är Danmarks tredje största stad och den största staden på Fyn. Odense är huvudort i Odense kommun och ligger i Region Syddanmark. Staden är även stiftsstad (biskopssäte) i Fyns stift.

Historia:

Namnet Odense kommer från Odins Vi, ungefär "Odens helgedom", och är en referens till nordisk mytologi. Det är en av Danmarks äldsta städer, och firade tusenårsjubileum 1988.

Den första kyrkan byggdes omkring år 1000 ungefär där Albani torv nu ligger. Omkring år 1022 blev Odense biskopssäte. Kung Knut den helige hade beslutat att bönderna skulle medverka i ett krigståg till England vilket utlöste uppror. Kungen sökte skydd Albanikyrkan i Odense men den 10 juli 1086 blev både han och hans bror Benedict mördade i kyrkan. Efter detta uppkom en kult och 1101 en så kallad skrinläggning gjordes varvid relikerna överfördes till ett relikskrin. Domkyrkan var under medeltiden ett populärt pilgrimsmål. Odense domkyrka, Sankt Knuts kyrka (på danska Sankt Knuds Kirke), är naturligtvis uppkallad efter honom.[2] Denna kyrka är idag domkyrka för Fyns stift.


I domkyrkan finns ytterligare kungar begravna: Erik Lamm, Hans och Kristian II. 1157 förstördes staden vid ett anfall från venderna och även 1247 under inbördeskriget mellan Abel av Danmark och Erik Plogpenning.
Även vid det dansk-svenska kriget 1658-60 blev Odense åtgånget när staden intogs av svenskarna den 31 juli 1658.

Staden fick ett uppsving när man i början av 1800-talet byggde en kanal från Odensefjorden och anlade en hamn. Odense har idag en av Danmarks största hamnar. I början av 1800-talet inleddes en försiktig industrialisering, bland annat genom grundandet 1836 av M.P. Allerups Jernstøberi, som gjorde att staden bredde ut sig. 1851 revs stadsportarna för att ge plats åt husbyggen. 1865 fick Odense järnvägsstation när man drog järnväg över Fyn.

Odenses mest kända landmärke var Odinstårnet och var Europas högsta torn efter Eiffeltornet. Tornet invigdes den 29 maj 1935 och var 175 meter högt. Tornet blev populärt bland turisterna som bland annat kunde besöka någon av tornets tre serveringar. Tornet sprängdes av en tyskvänlig sabotagegrupp den 14 december 1944 och byggdes aldrig upp igen.

Skivarp.

Skivarp är en tätort i Skurups kommun i Skåne län.

Historia:

Skivarps kyrka är från 1100-talet. Skivarps gästgivargård tillkom på 1680-talet. Den nuvarande byggnaden härstammar från 1770-talet.


Strax intill kyrkan byggdes omkring 1850 en väderkvarn (mölla) av holländsk typ på en höjd i landskapet.

Kvarnen brann ner till grunden 2010.
Skivarps stationssamhälle, beläget i Vemmenhögs härad utvecklades efter tillkomsten av Trelleborg-Rydsgårds järnväg (TRJ) 1895, vilken hade stationer i Skivarp och Skivarps sockerbruk. 1901 öppnades även Ystad-Skivarps järnväg (YSJ), vilken hade sträckan Ystad-Charlottenlund gemensam med Malmö-Ystads järnväg (MYJ). YSJ blev dock en ekonomisk katastrof och nedlades redan 1919.
Vid Skivarpsån anlades 1901 Skivarps sockerbruk. TRJ förstatligades 1943 och persontrafiken nedlades 1956. Godstrafiken på sträckan Klagstorp-Skivarps sockerbruk upphörde 1963 och Skivarps sockerbruk-Rydsgård 1970. Skivarps landskommun uppgick i Vemmenhögs kommun 1952. Skivarps sockerbruk lades ned 1960.

North Carolina. (USA)

North Carolina är en stat belägen i sydöstra USA .


Den statsgränser South Carolina och Georgia i söder , Tennessee i väster och Virginia i norr. North Carolina innehåller 100 kommuner .
Dess huvudstad är Raleigh , och dess största stad är Charlotte . Under de senaste fem decennierna har North Carolina ekonomi genomgått en övergång från förlitan på tobak och möbler till en mer diversifierad ekonomi med fokus på teknik , bioteknik och finans .

North Carolina har ett brett sortiment av höjder, från havsnivån vid kusten till 6684 fot (2037 m) vid Mt. Mitchell , den högsta punkten i östra USA. De kustnära slätten påverkas starkt av Atlanten . De flesta av de statliga faller i fuktigt subtropiskt klimat zon. Mer än 300 miles (500 km) från kusten, har den västra, bergiga delen av staten ett subtropiskt höglandet klimat .

Mellan 2008 och 2009 var North Carolina den åttonde snabbast växande stat genom att befolkningen i USA och den snabbast växande staten öster om Mississippifloden .

Geografi:

North Carolina gränsar South Carolina i söder, Georgien på sydväst, Tennessee i väster, Virginia i norr och Atlanten i öster. I USA Census Bureau klassificerar North Carolina som södra stat i underkategorin av att vara en av de södra Atlanten staterna .

North Carolina består av tre huvudsakliga geografiska delar: kustslätten , som upptar den östra 45% av staten, i Piemonte regionen, som innehåller den mellersta 35%, och Appalacherna och foten . Den extrema östra delen av staten innehåller den Outer Banks , en sträng av sand, smala öar som bildar en barriär mellan Atlanten och två inre vattenvägar eller "Ljud": Albemarle Sound i norr och Pamlico Sound i söder. De är de två största inlandsområden ljud i USA. Så många skepp gått förlorade från Cape Hatteras att området kallas " Graveyard av Atlanten . " Mer än 1.000 fartyg har sjunkit i dessa vatten sedan mätningarna började 1526.

Omedelbart inlandet är kustremsan relativt platt, med rika jordar idealisk för att odla tobak , sojabönor , meloner och bomull . De kustnära slätten är North Carolina mest landsbygden avsnitt, med få stora städer. Jordbruket är fortfarande en viktig näring. De stora floderna i kustnära slätten: det Neuse , Tar , Pamlico och Cape Fear , tenderar att vara långsamma och bred.

De kustnära slätten övergångar till regionen Piemonte längs " Fall Line ", en linje som markerar höjden där vattenfall först visas på bäckar och floder. Regionen Piemonte i centrala North Carolina är statens mest urbaniserade och tätbefolkade del. Den består av mjukt böljande landskap ofta bryts av kullar eller låga åsar berg. Ett antal små, isolerade och djupt eroderade bergskedjor och toppar ligger i Piemonte, inklusive Sauratown bergen , Pilot Mountain , den Uwharrie bergen , Crowder är Mountain , kungens Pinnacle , den brushy bergen och Södra bergen . Piemonte varierar från ca 300-400 fot (90 till 120 m) höjd i öster till över 1.000 fot (300 m) i väster.

På grund av den snabba befolkningstillväxten i Piemonte, många av gårdarna och mycket av landsbygd i regionen håller på att ersättas av suburbanization : köpcentra, bostäder och kontor bolag. Jordbruket är stadigt minskar i betydelse i denna region. De stora floderna i Piemonte, såsom Yadkin och Catawba , tenderar att vara snabbt rinnande, grunda och smala.

Den västra delen av staten är en del av Appalachian Mountain sortiment. Bland subranges av Appalachians ligger i delstaten är den Great Smoky Mountains , Blue Ridge bergen , Great Balsam bergen , och Black Mountains . Svarta bergen är de högsta i östra USA, och kulminera i Mount Mitchell på 6684 fot (2037 m).

Det är den högsta punkten öster om Mississippifloden . Även om jordbruket fortfarande är viktigt, turismen har blivit den dominerande industrin i bergen. Ett jordbruk strävan som har blomstrat och vuxit under de senaste decennierna är den ökande och försäljning av julgranar . På grund av den högre höjd i bergen, skiljer klimatet ofta markant från resten av staten. Vintrarna i västra North Carolina har vanligtvis stora snöfall och subfreezing temperaturer som mer liknar en Midwestern stat än en sydlig en.

North Carolina har 17 stora avrinningsområden. De väster om Blue Ridge Mountains flöde till Mexikanska golfen (via Ohio och sedan floden Mississippi). Alla andra flödet till Atlanten. Av de 17 bassängerna, 11 ursprung i delstaten North Carolina, men endast fyra finns helt inom statens gränser -. Cape Fear, Neuse, White Oak och Tar-Pamlico.

Historia:

Spanska koloniala styrkor var de första européerna att göra en permanent lösning i området, då Juan Pardo -ledda expeditionen byggde Fort San Juan i 1567. Detta var belägna på Joara , en Mississippian kultur regional chiefdom nära dagens Morganton i den västra inre. Det varade bara 18 månader som ålänningarna dödade alla utom en av de 120 männen Pardo hade stationerade på totalt sex forts i området.

North Carolina blev en av de engelska tretton kolonierna , och var ursprungligen känd som provinsen Carolina , tillsammans med South Carolina . Norra och södra delar av det ursprungliga landskapet separerade år 1729. Ursprungligen avgöras av småbönder, ibland med några få slavar, som var riktad mot självförsörjande jordbruk, saknade kolonin städer eller till och med städer.

Pirater hotade havskusten bosättningar, men genom 1718 piraterna hade fångats och avrättades. Tillväxten var stark i mitten av 18th century, eftersom ekonomin lockade skotsk-irländska , Quaker , engelska och tyska invandrare. Kolonisterna stödde amerikanska revolutionen , som lojalisterna var svaga. North Carolina gjorde det minsta per capita bidrag till kriget mot någon stat, eftersom bara 7800 män anslöt sig den kontinentala armén under general George Washington, en ytterligare 10.000 serveras i lokal milis enheter under sådana ledare som General Nathanael Greene .

Det var några militära åtgärder, särskilt i 1780-81. Många Carolinian pionjärer hade flyttat västerut över bergen i Washington District (senare känd som Tennessee ), men år 1789 staten avstod sina anspråk på den västra länder, avgivit dem till den nationella regeringen. Efter 1800 blev bomull och tobak viktiga exportmarknader grödor, och den östra halvan av staten utvecklat en plantage system baserat på slaveri, medan västra områden som domineras av vita familjer som drivs små gårdar. I början av nationella perioden, blev staten ett centrum för Jeffersonian demokrati och Jacksonian demokrati med en stark Whig närvaro, särskilt i västvärlden.

Den 20 maj 1861, var North Carolina den näst sista (efter Tennessee) av förbundsmedlemmen påstår att förklara utbrytning ur unionen . Vissa 125.000 North karoliner såg militärtjänst, 20.000 dödades i strid och 21 tusen dog av sjukdom. Den statliga regeringen var ovillig att stödja kraven från den nationella regeringen i Richmond, och staten var skådeplatsen för bara små strider. Med slutet av kriget i 1865, den återuppbyggnad eran började, slaveriet avskaffades utan någon ersättning till slavägarna, eller krigsskadestånd till frigifne.

En koalition av svart Freedmen, norra Carpetbaggers och lokala Scalawags kontrollerade delstatsregeringen i tre år men den vita konservativa var tillbaka i kontroll 1871. Systemet med Jim Crow och juridiska segregation gjorde de svarta till andra klassens medborgare från 1880-talet fram till 1964. Arg minnen av återuppbyggnad hjälpt till att göra det demokratiska partiet dominerande i statliga och nationella val. På 1960-talet förändrade partipolitik, och passagen av Civil Rights Act från 1964 , betydligt omvänd roll i demokratiska och republikanska partierna i söder.

North Carolina var utarmad av inbördeskriget, och blev alltmer låst i en bomull ekonomi. Städerna var få i öster, men en stor industriell bas växte fram i slutet 19th century i västra länen baserat på bomull kvarnar. Staten var platsen för den första framgångsrika kontrolleras, drivs och ihållande tyngre än luft flygning, av bröderna Wright , i närheten av Kitty Hawk den 17 december 1903. North Carolina var hårt av den stora depressionen , men New Deal : s gård program för bomull och tobak betydligt hjälpte bönderna. Efter andra världskriget växte delstatens ekonomi snabbt, betonas i tillväxten av sådana städer som Charlotte, Raleigh och Durham. Under 1990-talet blev Charlotte en stor regional och nationell bank centrum.

Dübendorf. (Schweiz)

Dübendorf är en kommun i distriktet Uster i kantonen i Zürich i Schweiz .

Det är en förort till Zürich i Schweiz med en befolkning på cirka 23 tusen (2007). Det är den fjärde största staden i kantonen, efter Zürich , Winterthur och Uster .

Historia:

Dübelstein slott, den så kallade Waldmannsburg (1489)


Glatt flod i Dübendorf.
Dübendorf nämns första gången i 946 som Tuobilindorf . På nordöstra sidan av Adlisberg ruinerna av Dübelstein slottet är beläget, från 1487 till 1489 hemma hos Hans Waldmann , tidigare borgmästare i staden Zürich.

Geografi:

Dübendorf har en yta på 13,6 km 2 (5,3 sq mi). Av detta område är 37,6% för användning inom jordbruket, medan 19,5% är täckt av skog. Av resten av landet, är 41,9% avgöras (byggnader eller vägar) och resten (1%) är icke-produktiva (floder, glaciärer eller berg). [ 3 ] År 1996 bostäder och byggnader består 29,6% av den totala området, medan transport-infrastruktur består i övrigt (12,3%).

Av den totala improduktiva området, gjorde vatten (vattendrag och sjöar) upp 1% av området. Som av 2007 40,1% av
Staden ligger cirka 10 km (6,2 km) nordost om Zürich . Det är genomskärs av Glatt floden som rinner från Greifensee (Lake Greifen) som ligger direkt till sydost. Dübendorf ligger i Glatt Valley (tyska: Glattal ). Dübendorf ligger på norra sidan av Adlisberg , liksom, på en terrass på norra sidan av staden Zürich de byar Gockhausen och Geeren .

Steinfurt. (Tyskland)

Steinfurt är en stad i Nordrhein-Westfalen , Tyskland .


Det är huvudstad i distriktet Steinfurt .

Geografi:

Steinfurt ligger nordväst om Münster , Nordrhein-Westfalen . Dess namn kom till i 1975 när de två - upp till då oberoende - delar av staden - Borghorst och Burgsteinfurt - kombineras till en enhet.

Borghorst blev en blomstrande stad på grund av dess blomstrande textilindustrin, medan Burgsteinfurt har aldrig varit en industristad, utan snarare en stad av kultur och administration. Turister av 19th century passerar Steinfurt lovordade staden och kallade det "Paradise i Westfalen" och "Royal Diamond" (Königsdiamant) på grund av dess 75 monumentala byggnader, vallgrav och floden.

Historia:

Burgsteinfurt är en av de märkligaste platserna i Münsterland. Mestadels påverkas av protestanter, är det hem till en av de äldsta akademier av fortbildning i Westfalen. Det har byggnader i alla åldrar och en av de vackraste vattenslottet slott i hela regionen. Dessa landmärken skilja "Stemmert" - som det ofta kallas av dess invånare - från de närliggande landsbygden. Dessutom ett härligt landskap finns i Burgsteinfurt, särskilt Bagno, en grön nöjespark från den 18: e-talet med en av de äldsta fristående europeiska konsertsalar.

Ursprunget till Burgsteinfurt är okända. Förmodligen flera omständigheter ledde till grundandet av staden, framför allt jordbruket, floden "Aa" och beställa av "riddarna av St John of Jerusalem" (Johanniter).
Den bondesamhällen Hollich, Sellén och Veltrup är betydligt äldre än Burgsteinfurt. Centrum av Burgsteinfurt utvecklats kring de viktigaste gård "Veltrup", som redan fanns i 890 som "villa veliun." Troligen "villa veliun" var den viktigaste hemman i en liten bosättning, som var belägen på territoriet i dagens inre borg vårdavdelning . På den tiden fanns det ett torg på den nuvarande ingången till slottet, som senare utvecklades till den "gamla stan" i dag.

En annan lösning som inte kunde dateras exakt hittades i samband med arkeologiska utgrävningar i området kring samtida "Steintorfeldmark." Alla tre jordbrukssamhällen hade sina egna helgedomar i förkristen tid. Efter en tid präglad av kristnande de byggde en kyrka för att hedra irländska missionärer, som var föregångaren till dagens "stora protestantiska kyrkan." Fortfarande idag bondesamhällen fira sina egna fester och seder med sina egna speciella atmosfär, även om de införlivades i staden 1939.

Steinfurt namn kommer från en gammal sten passage (eller "Ford") över floden "Aa". Detta stycke förmodligen var belägen vid dagens tvären av "Wasserstraße" och "Europaring." Att vara en del av en militär koppling mellan öst och väst Det var en av endast få möjligheter att korsa floden med tränare. Den myndighet som kontrollerar den "Ford" var kraftig, att kunna kräva tullar och Fords var också platser för handel. Därför är det inte förvånande att en grupp av riddare - förfäderna till dagens greve av Bentheim-Steinfurt - tog makten över passagen och alla vägar runt.

I ett dokument från 1129 finns den första hänvisningen till två adelsmän "de Steinvorde" (av Steinfurt). De hade förmodligen en vallgrav byggdes på den plats av de viktigaste gård Veltrup nära "Ford" för att ta kontroll över den.
Den första rival var Ascheberg klanen bor i ett slott i närheten av dagens väg till Emsdetten, den gamla vägen av armén och handel till Münster och andra östliga germanska områden. Det var ett ständigt krig mellan hus Ascheberg och House of Steinfurt. I 1164 den Ascheberg klan sägs ha förstört slott Steinfurt klanen medan de senare var på en resa till Köln. Efter sin återkomst till Steinfurt de nöjda sin hämndlystnad och förstörde slottet i Ascheberg.

Uppenbarligen adelsmän av Steinfurt lägga fram en liberal lösning hantverkare politik erbjuder, hantverkare och andra medborgare gynnsamt beläget hus nära "Ford". I gengäld måste de ge pengar, vax eller kyckling till Steinfurt klanen så att det gamla bondesamhället "Villa Veliun "blev en marknadsplats. I ett dokument från 1338 uppgörelsen heter "unse Stat till Stenvorde" (vår stad Stenvorde). Från 1816 fram till Administrativ reform i 1975 staden hette "Burgsteinfurt" och nu finns det bara staden "Steinfurt" förena de två delarna - Burgsteinfurt och Borghorst.

Den "Knights of St John i Jerusalem" var en religiös och militär ordning av särskild betydelse för Steinfurt, som kom att Burgsteinfurt tillsammans med adelsmannen Rudolf II efter att de hade deltagit i flera korståg till det heliga landet. Rudolph bosatte hans medsoldater i och runt Steinfurt. Han gjorde en grund för frälsning earlen av Bentheim-Steinfurt och hans familj - den så kallade "Tretton-fattighjonen-Endowment" och gav riddare med herrgårdar runt Steinfurt. Intill den stora kyrkan "riddare" grundade sitt nybygge som kallas "Kommende" i 1244 varav de flesta av de gamla byggnaderna har överlevt fram till idag.

Från 12-talet fanns det en annan lösning utvecklad i närheten av "Kommende", som nu är stadsdelen Burgsteinfurt kallas "Friedhof" (fritt område).
Den rikedom av beställa av St John växte kontinuerligt. Den adelsmännen gav dem rätt att övervaka stora kyrkan, inklusive rätten att välja kaplaner eller präster och för att hantera sina medel. Dessutom de accepterade donationer av flera rika gårdar samt besittningar i det omgivande området. Avvecklingen av riddarna av St John of Jerusalem i Steinfurt, som var den första bosättningen av beställa i Westfalen, blev den största i regionen. I Münster de grundade också en filial uppgörelse. Riddarna av St John och "Friedhof" (kyrkogård)-distriktet utgjorde en viktig enhet. Den "Friedhof" (frizon)-distriktet var ett självständigt område utanför Steinfurt med egna medborgerliga rättigheter.

Namnet "Friedhof" har ingenting att göra med en kyrkogård, men påminner läsaren av en förkristen helgedom, som var belägen i stället för dagens En person nå denna heliga plats var fri "Storkyrkan." Även brottslingar kunde inte straffas här. I 1347 Steinfurt fick autonomi. Hundra år senare län Steinfurt integrerades i gemenskapen av länen direkt till väldet, så att Steinfurt bara var underställd kejsaren av Tyskland. Ändå höll ambitioner Münster växer. Den självstyre Steinfurt hade alltid irriterat biskopen i Münster.

Men Steinfurt förberett sig. Medborgarna byggt murar, vallar, diken och så vidare på egen bekostnad. En komplett vägg runt staden sattes upp. Denna befästning bestod av stadsmuren, den inre vallgraven, vallen, den yttre vallgrav och en framåt vägg. Under denna befästning kan spåras i dagens stadsbild. Den utvecklar runt den gamla stadskärnan från "Schüttenwall" via "Wilhelmsplatz", den "Kalkwall," de "Stampenwall" och "Neuen Wall." De små gränderna "Türkei", "Löffelstraße", "An der Stadtmauer, "" Drepsenhoek "och" Viefhoek "löper parallellt med den gamla stadsmuren.

Dessutom fanns det byggdes fyra stadsportar - ". Wasserpforte" "Kirchpforte", "Rottpforte", "Steinpforte," och det fanns bara en liten grind för gående söderut till slottet i Vägen till Borghorst byggdes "Burgstraße." i det 19th århundradet, då den gamla befästningen hade nästan borta. Den "Friedhof"-distrikt hade sin egen fästning - ". Blocktor" avskilda med egna stadsporten Den gamla bevakning planer Steinfurt visade namn på medborgare som hade till "tho vakna und till YSE", dvs att vakta befästande och hålla dem rena och att avisa dem. På vintern, när vallgraven var frusen, hade de att bryta upp isen för att garantera säkerheten i staden. Därför medborgarskap var uppdelad i tre stadsdelar - den så kallade "Eise" (Kirchsträßner Eis, Steinsträßner Eis, Wassersträßner EIS).

Samtidigt blev staden mer välmående. I 1421 Eberwin jag von Götterswick, som regerade Bentheim och Steinfurt eftersom Steinfurt-dynastin hade dött ut, donerade stadshuset med marknadsstånd av slaktare och med en uppsättning av skalor till staden. Alla medborgare blev mer och mer självsäker. Som den stora kyrkan var belägen utanför den befästa staden, byggde de en ny liten kyrkan från 1471-1475, på grundmurar av fattighuset av den helige Ande, tills 1807 den årliga valet av rådet ägde rum där på den 7 januari .

Senare grevarna av Steinfurt ges rätt att bygga, och rätten att lägga skatter på rutter och öl till de lokala myndigheterna. I 1561 medborgarna byggde stolt sin nya stadshuset, som påminner om stadshuset i Münster, på grundmurar av den gamla saluhallen. Detta rådhus var placerad på tvären av de tre huvudgatorna från Münster (Wasserstraße), från Coesfeld (Kirchstraße) och från Schüttorf (Steinstraße).

I de problem so
m följde i tiden för reformationen, hade greve Arnold II att konvertera till den lutherska benämningen på sin hustru begäran. Detta ledde till problem med ordning av riddarna av Johanniterorden från Jerusalem, som resulterade i angrepp på den stora kyrkan på den 25 januari 1564 (Steinfurt Reformationsdagen). Medan hennes man låg och sov, hade den unga grevinnan riddare fördrivna och Storkyrkan tas. Från denna tid var det bara lutherska gudstjänster som hålls i Storkyrkan och även i dag datumet är känt som "Robber-högtid." Och grevarna som hade nu omvandlas till den kalvinistiska kyrkan fortsatte sina "mobilisering." Från 1591 till 1593 greve Arnold grundade en speciell typ av universitetet, den så kallade "Hohe Schule", som var en protestantisk institution riktad mot katolska Münster.

För att nå status av en verklig universitet var det precis rätt att utfärda doktorsexamen saknas. Ändå lockade denna äldsta av alla westfaliska universitet studenter och forskare från hela Europa till Steinfurt, staden blev rika och berömda i hela Tyskland och dess grannländer. Speciellt protestantiska nederländska studenter tyckte om att studera i Steinfurt. Professorerna inbyggda renässansstil hus, varav två fortfarande kan upptäckas vid gamla torget. Greven av Steinfurt som även omfattar att kalvinister och mennoniter, som mestadels kom från välbärgade familjer, och därför tog många ekonomiska resurser och utbildning till Steinfurt. Så Steinfurt blev och förblev en Calvinistic-Mennonite ö i mitten av katolska "Münsterland" för en lång tid.

Men alla välståndet försvann i det trettioåriga kriget. Digerdöden, liksom soldater från olika länder och territorier plundra staden gjorde medborgarna fly - mest av allt till Nederländerna. I slutet flesta husen hade förstörts. Endast ett fåtal medborgare som bodde kvar i stan. Även i efterkrigstiden Burgsteinfurt fortsatt turbulent. I 1660 biskopen av Münster ockuperade staden och inte ens släppa den efter domstolsbeslut av "Reichskammergericht", den högsta domstolen i den "heliga tyska riket" på den tiden.

Han verkställas även rätten för katoliker att utföra massan i Stora kyrkan. Ockupationen upphörde 1716, eftersom en överenskommelse nåddes. Kort efter att en katolsk barockkyrkan byggdes Burgsteinfurt. Dessutom visade län Steinfurt vara liberal mot judar. I 1662 greven av Steinfurt licensierade en av dem att leva och verka i Steinfurt i enlighet med sin religion. Även om medborgarna ursprungligen motsatte sig avveckling av judarna, kom fler och fler judar att leva i Burgsteinfurt under tiden.

En mer fridfull tid började. Vallgravar och murar var tillplattad och därmed ny mark gavs till medborgarna för odling. Räkna Karl Paul Ernst tänkt att öka den ekonomiska makten i staden. Inspirerad av flera resor till främmande länder han bestämde sig för att bygga njutning grund öster om slottet - den "Bagno" (italienska: il bagno = bad, spa) - baserat på franska modeller.
Hans son greve Ludwig utökat ursprungligen mycket liten sjö och rekonstruerade trädgården i engelsk stil. I tid att följa många exotiska byggnader sattes upp, bland dessa ett kinesiskt palats, en Arion fartyg, ett gotiskt hus och det konstgjorda ruinen av en borg. Idag finns bara konserthuset, ön med ruinen och den nya vakthuset ("Neue Wache") kvar, men "Bagno" har förvandlats till en attraktion för besökare.

Samtidigt konflikten mellan greven och staden kom till en klimax. Efter en tvist greven av Steinfurt avsatte kommunfullmäktige, greps borgmästaren och distribueras 150 franska soldater. Han förbjöd stadens vakter och därmed staden vakten festivaler kallas "Schützenfest." Senare freden hade återställts genom en uppgörelse och ett nytt fullmäktige valdes. I 1806 den franska fördelas Steinfurt att Storhertigdömet "Berg". Steinfurt var nu huvudet av "arrondissement" och därmed dess administrationsverktyg centrum. Således hade beslut fattats som fortfarande gäller idag. Steinfurt är fortfarande säte för den lokala regeringen, den lokala tingsrätten och de finansiella myndigheterna. Den franska stängt även "Kommende."

Beslutet av den franska välja Steinfurt som ett administrationsverktyg centrum var samtidigt i början av den industriella eran. På grund av dåliga skördar och massfattigdom många medborgare emigrerade till USA. Speciellt i Ohio och Missouri gamla "Stemmerter" (= medborgare i Steinfurt) lämnat sina spår på den tiden. Steinfurt var kopplat till det befintliga vägnätet. Gamla stadsporten revs för att etablera nya bostadsområden utanför den gamla staden gränser.

År 1851 det första huset byggdes utanför den gamla tätorten. Railroad anslutningar fastställs från Steinfurt till Münster, Enschede, Rheine, Oberhausen och Borken. Textilindustrin, fabriker tobak och bryggeriet "Rolinck" blev berömd. Den mestadels protestantiska befolkningen växte anmärkningsvärt. En nästan glömt faktum är att den första raden i telegraf fanns mellan Burgsteinfurt och Borghorst. Christoph Ludwig von Hoffmann, MD, forskare och personliga läkare hos greven, uppfann den optiska telegrafen.

Askim.

Askim är förort, stadsdel, och primärområde i sydvästra delen av Göteborgs kommun, som ingår i stadsdelsnämndsområde Askim-Frölunda-Högsbo, och vars geografiska omfattning är närmast identisk med Askims församling och den tidigare Askims landskommun och Askims socken.


Askim är beläget vid Askimsfjorden, som är en del av Kattegatt, och kännetecknas av en ganska bergig terräng. Bebyggelsen är mest koncentrerad till kustområdet, och utgörs till övervägande del av villor.

Historia:

Namnet Askim är bildat av trädnamnet ask och ordet hem, i betydelsen trakt. Som härads- och sockennamn förekommer det i sin äldsta form i en isländsk skrift, Rimbegla, från första hälften av 1200-talet, där det skrivs "Askheims herað". Omkring 1280 skrevs namnet i äldre Västgötalagen som "Askemshæræd" och som sockennamn 1420 "Askym sogn".

En gård är omnämnd 1526 i ett rättsprotokoll som "askimps gaardt".

Biella. (Italien)

Biella är en stad och Comune i norra italienska regionen Piemonte , huvudstad i provinsen med samma namn , med några 45.800 invånare och med 2009.


Det ligger ca 80 km nordost om Turin och ca 80 km västnordväst om Milano .

Det ligger i foten av Alperna , i Bo bergskedjan nära Mt. Mucrone och Camino, ett område rikt på källor och sjöar, i hjärtat av Biellese Alperna bevattnade av flera berg torrents: det Elvo väster om staden, Oropa och Cervo i öster.

I närheten av naturliga och kända turistmål är utsikterna på Zegna med skidorten Bielmonte, Burcina naturreservatet, och morerna söder om staden. Den Sanctuary of Oropa är en sajt av religiösa pilgrimsfärder. Under 2003 heliga berget Oropa infördes genom UNESCO i World Heritage List .
Biella är en viktig ylle och textil centrum. Det är en liten flygplats i närheten comune av Cerrione .

Historia:

Origins:

De första invånarna i området var ligurerna och kelter . Detta har konstaterats från arkeologiska fynd: de levde nära vattendrag och sjöar, först som fiskare och jägare, och senare, herdar.
En liguriska folk, Victimuli , spred ut på slätten Biella (den Bessa ) och exploateras guld vener nära Elvo, en verksamhet som fortsatte under tidig medeltid, och även idag guldvaskning fortsätter som en lokal hobby.
I slutet av 1950-talet, bronsåldern - eller, enligt vissa, järnåldern - verktyg och halsband, som styrker Biella är antiken, hittades i Burcina Reserve.

Medeltiden:

Stadens namn visas för första gången som Bugella i ett dokument på 826 inspelning till donation av Bugella till greve Busone av Ludvig den fromme , son till Karl den store ), tysk-romersk kejsare , ytterligare dokument av 882 journaler del markaffärer av Karl den Fett till förmån för kyrkan Vercelli .

I den 10: e talet staden var bebodd av alemanner , langobarderna och franker , som byggde den första väggarna som ett försvar mot barbariska invasionerna. Bevarade lämningar från denna period inkluderar Lombard romanska Baptistry och den intilliggande kyrkan S. Stefano, kring vilken staden växte: den är idag katedral, även om den ursprungliga 5: e århundradet byggnaden revs 1872.

Den 12 april 1160, Uguccione , biskop i Vercelli , beviljade viktigt handel privilegier till alla som bor på Piazzo kulle, som ett incitament till estt av en fristad mot krigföringen mellan Guelfer och ghibelliner av Vercelli: detta var födelsen av Borgo del Piazzo, platsen för den stilige torg, Piazza Cisterna, och ett slott fronting på det, dörrar som har sten huvudstäder och terrakotta ornament.
Biskop Uguccione slott förstördes i en revolt i 1377 som ledde till underkastelse Biella, tillsammans med dess beroende comuni till oket av huset Savojen .

Moderna tider:

I den 14: e och 15-talen den Visconti familjen tävlade med Savoy för innehav av Biella regionen. Den 17-talet såg en liknande konkurrens mellan franska och spanska styrkor och Biella var faktiskt ockuperades 1704, i 1706 Pietro Micca , en Biellese soldat, räddade närheten Turin från en belägring som skulle ha inneburit invasionen av Biella av den franska också - men betalade för det med sitt eget liv.
År 1798 Biella var återigen ockuperat av fransmännen, och efter slaget vid Marengo var Biella formellt annekterades av Frankrike. Den Wienkongressen återgått till Savoy.

År 1859 Biella belägrades av österrikarna , men Garibaldi tvingade ett slut på belägringen, och staden blev en del av provinsen Novara , förlora sin status som regionala huvudstaden att det hade fått i det 17th århundradet från Karl Emmanuel I av Savojen , det överfördes till provinsen Vercelli 1927.
I andra världskriget Biella var skådeplatsen för väpnat motstånd.
År 1992, den nya provinsen Biella bildades, som skiljer området från den nordvästra delen av provinsen Vercelli.

Brålanda.

Brålanda är en tätort i Brålanda socken i Vänersborgs kommun.


Tätorten är belägen c:a 24 km norr om Vänersborg.

I Brålanda finns en stor spannmålssilo som utvisar att det är centralorten för landsbygden på Dalboslätten, slättområdet i södra Dalsland ned mot Vänern. Genom Brålanda går E45.
Brålanda kyrka ligger dock cirka 1 km norr om tätorten helt nära europavägen och vid Frändeforsån.

Näringsliv:

Trakten kring Brålanda är traditionellt en jordbruksbygd och jordbruket är fortfarande en av de viktigaste näringarna i området. På senare tid har även stora satsningar gjorts för att öka produktionen av förnyelsebar energi i form av vindkraft och biogas. Däribland projektet Biogas Brålanda.

Historiskt sett har Topp Livsmedelsprodukter, tidigare Toppfrys, varit en av de större arbetsgivarna på orten. Företaget, som främst producerar djupfrysta grönsaker och pommes frites, startades redan 1969 av Carl Axel Topp. Sedan dess har företaget genomgått en rad ägarbyten och rekonstruktioner.

Finska Chips-koncernen, som ägt företaget sedan 2000, beslutade om nedläggning av verksamheten i Brålanda under 2007. Sedan dess drivs delar av verksamheten under namnet Topp i Brålanda AB medan produktionen av djupfrysta ärtor, som alltid varit en viktig del av verksamheten, drivs under namnet Toppfrys AB. Båda bolagen ägs av lokala intressenter.

Vägkrogs- och motellskedjan Rasta hade tidigare sitt huvudkontor i Brålanda och Riks-Rasta är den första Rasta-anläggningen.

Historia:
Orten växte snabbt till sedan järnvägen drogs fram genom Dalsland på 1870-talet. Från den 23 maj 1935 till och med nyårsafton 1956 hade Brålanda status av municipalsamhälle.

Orten kan sägas vara ett typiskt järnvägssamhälle som växte upp kring en järnvägsstation. Järnvägsstationen är dock nerlagd och hotades på 1970-talet av rivning. Brålandaborna motsatte sig dock kommunens beslut och stationen används idag som umgängeslokal och bostäder. År 1974 sammanlades Brålanda med Vänersborgs kommun.

måndag 29 augusti 2011

Lidingö.

Lidingö, även Lidingön eller Lidingölandet, är en ö i södra Uppland i Stockholms inre skärgård. Den bildar tillsammans med några mindre ögrupper, däribland Fjäderholmarna, Lidingö kommun.

Natur:


Den obebyggda delen av Lidingö består huvudsakligen av skog. Terrängen är relativt starkt kuperad med stora bergsryggar och mellanliggande bördigt slättland, som genom landhöjningen stigit ur havet, och idag på de mest låglänta områdena ligger endast några meter över havsnivå.

På den östra delen av Lidingö finns Långängen-Elfviks naturreservat, ett område som sträcker sig från södra delen av Lidingö vid Kottlasjön via Ekholmsnäs över Hustegafjärden och vidare till Elfvikslandet. Området är rikt på rådjur, dovhjort och rödräv. En bäverfamilj finns i Kottlasjön med tydliga spår av strandnära trädfällning av lövskog, och grävling finns i området vid Stockby.
Den största höjden är det delvis konstgjorda berget vid Ekholmsnäsbacken, som når 70 meter över havsnivå.

Havet:

Lidingö är den största ön närmast Stockholms stad i det inre av Stockholms skärgård med en areal på cirka 3050 ha. Ön omgärdas av vattenområdena Lilla Värtan, Halvkakssundet, Höggarnsfjärden, Askrikefjärden och Stora Värtan. Ön delas i norra och södra Lidingö av Kyrkviken och Hustegafjärden som i öster övergår i Höggarnsfjärden.

Miljösituation:

Lidingö är relativt hårt belastad av luftföroreningar och sotpartiklar från centrala Stockholm och från kolkraftverkets utsläpp i Hjorthagen genom de förhärskande vindarna från sydväst till väst. Kvalitén på havsvattnet är idag dock så god att vattnet i princip är tjänligt för bad runt om hela Lidingö.

Tillkomsten av Käppala reningsverk och ett sen lång tid tillbaka förbud mot utsläpp av orenade avlopp från både industri, hushåll och yrkessjöfart i vattenområdet runt Lidingö utgör i detta sammanhang de vikigaste delarna för havsvattenkvalitén runt Lidingön.

Ända in på 1960-talet släpptes stora mängder avloppsvatten ut orenat till vattenområdet öster om Stora Höggarn från både hushåll och industrier kombinerat med oljespill och annat från den tidigare täta fartygstrafiken med både lastfartyg och oljetankers till Värtahamnen och Frihamnen.

Önnestad.

Önnestad är en tätort i Kristianstads kommun i Skåne län, belägen 14 kilometer väster om Kristianstad.


Önnestad har bra kommunikationer i form av cykelväg till Kristianstad och buss till Kristianstad och Hässleholm.

I Önnestad finns bibliotek, bank, förskola, 0-9 skola, affär, bensinmack, byggmarknad m.m.

Grannskapet präglas av jordbruksnäringen, men i samhället finns också verkstadsindustri som Smekab AB, DB Schenker, Swerock (bergtäkt och betongstation) och Skanska (bergtäkt och asfaltverk).

I Önnestad finns också en av landets äldsta folkhögskolor samt en gymnasieskola med inriktning mot jordbruk och hästskötsel. De sista åren har Önnestad fått ökad attraktionskraft och nybyggnation i form av nya villor är ett påtagligt bevis på detta.

Önnestad ligger utmed Skånebanan och inom ramen för Pågatåg Nordost så ingår Önnestad bland de orter som ska få tågstopp, vilket beräknas ske december 2013. Trafikverket utreder därför hur stationsområdet ska byggas.
I dag ligger mötesspåret i Önnestad utanför samhället och därför kommer mötesspåret att förlängas med cirka 700 meter så att stationen får ett mer centralt läge.

Med under 10 minuters pendlingstid med tåg till Kristianstad och cirka 15 minuter till Hässleholm skulle ett tågstopp kunna göra Önnestad till en mycket viktig bostadsort i Kristianstads kommun och nordöstra Skåne.
I samhället är också fotbollsklubben Önnestads BI verksam, vilken spelar sina hemmamatcher på Önnevallen.

Rätan.

Rätan är en småort i Bergs kommun.
Rätan (tidigare Södra Rätansbyn; jämför Rätansbyn) ligger i södra delen av landskapet Jämtland, på gränsen mot Härjedalen, längs E45:an, cirka 100 kilometer söder om Östersund.


Byn är en gammal skogsarbetarbygd. Rätan var före 1970 egen kommun.

Byn var då kommunens centralort.


1971 slogs Rätans kommun samman med ett antal andra kommuner och bildade då Bergs kommun. I byn finns grundskola, bibliotek, affär, kyrka, golvfabrik, värdshus, gatukök och bensinstation.

Kalix.

Kalix är centralort och en tätort i Kalix kommun.


Omkring hälften av kommunens 17 300 invånare bor i tätorten.

Centralortens största sevärdhet är den senmedeltida stenkyrkan, som är Sveriges nordligaste. Kalix centrum, tidigare präglat av idyllisk trähusbebyggelse och med stadsplan av den kände arkitekten Per Olof Hallman, har sedan 1960-talet genomgått en stor omvandling. Kalix ligger 5 mil från finska gränsen och känner av de affärsmöjligheter som IKEA-bygget betytt för Haparanda.

Stora privata företag i eller nära tätorten Kalix är Billerud Karlsborg AB (1 mil öster om Kalix), Part AB, Kalix Tele 24 AB, Silja Line/Tallink AB och Rolfs Såg och hyvleri AB.

Haparandabanans nya sträckning kommer att gå via Kalix.
På finska heter Kalix Kainuu och på meänkieli Kainus. Orten är dock traditionellt svenskspråkig men har sedan 1960-talet en betydande sverigefinsk och meänkieli-talande befolkningsminoritet.

Orten har tillkommit förhållandevis sent då en numera försvunnen kyrkstad utvecklats till ett kommuncentrum.

IFK Kalix spelar i Div 3 Norra. Assi IF spelar i Div 2 Norra. ASSI IF herrar spelar i Div 3 Norra.

Historia:

Som socken omtalas Kalix för första gången 1482. 1543 fanns 27 byar och 142 gårdar i det som idag är Kalix kommun. 1732 och 1749 besökte Carl von Linné och Lars Montin Kalix marknad. Kalix drabbades hårt av kriget 1808-1809. Det som är känt som kapitulationen i Kalix från tiden skrevs egentligen i Säivis och Månsbyn. Under 1700-talet var skeppsbyggeri en stor näring i Kalix. Omkring 1660 började man bryta och bearbeta malm, och man anlade Kalix kopparbruk vid Moån söder om Bodträsk. Man startade Björkfors bruk under 1700-talets slut och järnbruket i Törefors 1801.

1800-talet innebar en ökning av orten Kalix. Hantverkare och köpmän började då bosätta sig där. Under 1930- och 1940-talet moderniserades orten, och 1970-talet och 1980-talet innebar en stor ökning av skolor, daghem och så vidare. Som ett resultat av olika satsningar rörande kommunalskatten utsågs år 2002 Kalix till Sveriges första IT-kommun.

Indiana. (USA)

Indiana är en stat i USA , medgav till USA som 19 : e den 11 december 1816.


Det ligger i Mellanvästern USA och Stora sjöregionen . Med 6.483.802 invånare, är staten rankas 15 : e i befolkningen och 18 : e på befolkningstätheten .

Indiana är rankad 38 : e på landareal och är den minsta staten i kontinentala USA väster om Appalacherna .

Dess huvudstad och största stad är Indianapolis , den näst största i någon stat huvudstad och största delstatens huvudstad öster om Mississippifloden.

Innan det blev ett territorium, varierande kulturer ursprungsbefolkningar och historiska indianer bebodda Indiana i tusentals år. Angel Mounds State Historic Site , en av de bäst bevarade antika markarbete kulle platser i USA , finns i sydvästra Indiana nära Evansville .

Invånare i Indiana kallas Hoosiers . Härledningen av begreppet är omtvistat, men en hypotes har "Hoosier" med ursprung från en gräns hälsning, en korruption av "Vem är här?" Statens namn betyder "landet av indianer "eller helt enkelt" Indian Land ". Detta namn går tillbaka till åtminstone 1760-talet men tillämpades för första gången i regionen av Förenta staternas kongress när Indiana territoriet bildades 1800, som skiljer den från nordvästra territoriet .

Idag har Indiana en diversifierad ekonomi med en bruttodräktighet tillstånd produkt på $ 214 miljarder 2005. Indiana har flera storstäder med en befolkning på mer än 100.000 och ett antal mindre industriella städer. Indiana är hem för flera stora idrottslag och idrotts-evenemang, inklusive NFL: s Indianapolis Colts har NBA: s Indiana Pacers , den WNBA är Indiana Fever , och Indianapolis 500 och Brickyard 400 motorsport tävlingar . Staten har också flera NCAA Division I atletisk program, i synnerhet Indiana Hoosiers , Purdue Boilermakers , Notre Dame Fighting Irish , och Butler bulldoggar .

Dessutom har staten flera universitet rankas bland de bästa i US News & World Report är 2011 ranking. Indiana University , Purdue University och University of Notre Dame är rankad bland de topp 50 i den nationella universiteten betyg, medan Butler University , Valparaiso University och University of Evansville rankas bland de 10 i den regionala universitet Mellanvästern betyg.

Historia:

De första människorna att leva i vad som nu Indiana var Paleo-indianerna , ingressing ca 8000 f.Kr. efter smältning av glaciärer i slutet av istiden . Delas in i små grupper var Paleo-indianerna nomader som jagade stora spel såsom mastodons . De skapade stenredskap tillverkade av chert av flisning, knapping och avflagning .
Den följande fasen av Indianas Native American antiken kallas Arkaiska perioden , som inträffade mellan 5000 och 4000 f Kr. De skiljde sig från Paleo-indianerna i att de använde nya verktyg och tekniker för att laga mat. Sådana nya verktyg ingår olika typer av spjut poäng och knivar med olika former av hack . De använde också verktyg mark sten såsom stenyxor, träbearbetningsverktyg och kvarnstenar. Under senare delen av perioden, högar och middens skapades, vilket visar att deras bosättningar blev mer permanent. Den arkaiska perioden slutade på ca 1500 f.Kr., även om vissa arkaiska människor levde till 700 f Kr.
Därefter på Woodland perioden ägde rum i Indiana, där olika nya kulturella attribut dykt upp. Under denna period var keramik och keramik skapade liksom ökningen av användning i trädgårdsodling . En tidig Woodland period grupp som heter de Adena folket hade eleganta begravningsritualer, med logga gravarna under jord högar. I mitten delen av Woodland perioden, Hopewell folk började utforskningen av långväga handel med varor . Närmar sig slutet av scenen, en uttömmande odling och anpassning av jord att odla grödor som majs och squash . The Woodland löpte runt 1000-talet.

Den inkommande tid efteråt var känd som Mississippian perioden, som varade från 1000 fram till strax före ankomsten av européerna. Under detta skede var stora bosättningar skapades som hade likheter med städer, såsom Angel Mounds . De hade stora offentliga platser som torg och högar plattform, där instrumentella individer av uppgörelsen bott eller genomfört ritualer. Mississippian civilisationen kollapsade i Indiana under mitten av 1400-talet av skäl som fortfarande oklara.

Franska upptäcktsresanden René-Robert Cavelier, Sieur de La Salle var den första europeiska över i Indiana efter att ha nått dagens South Bend i Saint Joseph floden år 1679. Han återvände följande år att få kunskap om norra Indiana. Canadiens pälshandlare kom också med och tog filtar, smycken, verktyg, whisky och vapen att handla för skinn med indianer.

Genom 1702, var den första handelsdagen efter establihed av Sieur Juchereau nära Vincennes . I 1715, Sieur de Vincennes byggdes Fort Miami på Kekionga , nu Fort Wayne . I 1717, en annan Canadien, Förbindelse Picote de Beletre , byggd Fort Ouiatenon på Wabash floden , med insatser för att kontrollera indianska handelsvägar från Lake Erie till Mississippifloden .

I 1732, Sieur de Vincennes byggt ett andra inlägg päls handel på Vincennes. Canadien bosättare, som hade lämnat tidigare inlägg på grund av fientligheter, kom tillbaka i större antal. Under en period på några år men kom britterna och hävdade mot kanadensarna för förvaltningen av de givande pälshandeln. Kampen mellan kanadensare och brittiska inträffade under hela 1750-talet som följd.
Den indianska stammar Indiana sid med kanadensarna under fransk-indianska kriget .

Genom ingående av kriget i 1763, hade den franska förlorat allt land väster om kolonierna , och kontroll hade överlåtits till den brittiska kronan. Angränsande stammar i Indiana, men gav inte upp och förstörde Fort Ouiatenon och Fort Miami under Pontiacs uppror . Den kungliga proklamationen av 1763 överlät mark väster om Appalachians för indiska bruk, och var därmed märkt Indiens territorium. År 1775, det amerikanska frihetskriget började som kolonisterna såg att frigöra sig från brittiskt styre. Majoriteten av striderna ägde rum i öster, men officer George Rogers Clark krävde en armé för att bekämpa britterna i väster.
Clark armé vann betydande strider för att köra om Vincennes och Fort Sackville den 25 februari 1779. Under kriget lyckades Clark att klippa av brittiska trupper som var att anfalla nybyggare från väster. Hans framgång är ofta krediteras för omstruktureringen av det amerikanska frihetskriget. I slutet av det revolutionära kriget, genom Parisfördraget, överlät den brittiska kronan sina fordringar till landet söder om Stora sjöarna till det nybildade Förenta staterna.

Dagens Indiana blev en del av Nordvästra territoriet 1787. I 1800, Ohio skildes från nordvästra territoriet av kongressen, att utse resten av marken som Indiana territoriet . President Thomas Jefferson valde William Henry Harrison som guvernör i territoriet och Vincennes etablerades som huvudstad. Efter Michigan skildes och Illinois territoriet bildades, var storleken på Indiana reduceras till sitt nuvarande skick.

År 1810, Shawnee ledaren Tecumseh och hans bror Tenskwatawa uppmuntrat andra stammar för att motstå europeiska bosättningen i området. Spänningarna ökade och Harrison fick tillstånd att starta en förebyggande expedition mot Tecumseh är konfederationen resulterar i en amerikansk seger i slaget vid Tippecanoe den 7 november 1811. Tecumseh dödades i 1813 under slaget vid Thames . Efter hans död, slutade väpnat motstånd mot USA kontroll i regionen. De flesta indianer i delstaten senare bort genom förhandlingar för att köpa sin mark under 1820-talet och 1830-talet.

I december 1813 Corydon blev den andra huvudstad i Indiana territoriet. Två år senare var en ansökan om statsbildning godkänts av territoriella stämman och skickas till kongressen. Efteråt en fullmaktslag antogs för att ge ett val av delegater för att skriva en författning för Indiana . Den 10 juni 1816, delegater samlades i Corydon att skriva konstitutionen, som blev klar i nitton dagar. President James Madison godkända Indiana inträde i unionen som den nittonde staten den 11 december 1816.
År 1825 var den statliga huvudstaden flyttades från Corydon till Indianapolis och 26 år senare, var en andra författning antogs.

Efter statehooden , den nya regeringen ut på en ambitiös plan för att omvandla Indiana från en vildmark gränsen till ett utvecklat och väl befolkad, och blomstrande tillstånd, börjar stora demografiska och ekonomiska förändringar. Statens grundare inlett ett program som ledde till byggandet av vägar, kanaler , järnvägar och statligt finansierade offentliga skolor. Planerna konkurs staten och var en ekonomisk katastrof, men ökade mark och producera värde mer än fyrdubblats.
I början av artonhundratalet såg mycket invandringen till Indiana. Den största invandrargruppen att bosätta sig i Indiana var tyskar , men det fanns också stora mängder invandrare från Irland och England, samt amerikaner som var etniskt engelska från regioner som New York, New England och Pennsylvania.

Under det amerikanska inbördeskriget , blev Indiana politiskt inflytelserika och spelade en viktig roll i angelägenheter nationen. Som första västerländska staten att rusta för kriget var Indiana soldater som finns i alla stora engagemang under kriget. Indiana invånare var närvarande i både första och sista striderna och staten som 126 infanteriregementen, 26 batterier av artilleri och 13 regementen kavalleri till orsaka av unionen.

År 1861 var Indiana tilldelas en kvot på 7500 män ansluta sig till unionen armén. Så många som frivillig i den första ansökningsomgången att tusentals måste avvisas. Före kriget slutade, bidrog Indiana 208.367 män att slåss och tjänstgöra i kriget. Olycksoffer var över 35% bland dessa män:. 24.416 mist livet i konflikten och över 50.000 fler skadades. Den enda inbördeskriget slaget utkämpades i Indiana var slaget vid Corydon , som uppstått under Morgans Raid . Striden lämnade 15 döda, 40 sårade och 355 fångade.

Efter det amerikanska inbördeskriget, började Indiana industrin att växa i en snabbare takt över norra delen av staten som leder till bildandet av fackföreningar och rörelser rösträtt. Den Indiana Gas Boom lett till snabba industrialiseringen under slutet av 19th century av erbjuda billigt bränsle till området. I början 20th century, utvecklades Indiana till en stark tillverkning stat med starka band till bilindustrin.

Haynes-Apperson , nationerna första kommersiellt framgångsrika auto företag som drivs i Kokomo fram till 1925 . Staten såg också många utvecklingen med byggandet av Indianapolis Motor Speedway och starten många andra branscher auto. Under 1930-talet var Indiana, liksom resten av nationen som drabbats av stora depressionen . Den ekonomiska nedgången har en omfattande negativ inverkan på Indiana, såsom minskning av urbaniseringen. Situationen förvärrades av Dust Bowl , som orsakade en tillströmning av invandrare från landsbygden mellanvästern USA .

Guvernör Paul V. McNutt administration kämpat för att bygga en statligt finansierad välfärd för att hjälpa de överväldigad privata välgörenhetsorganisationer. Under hans administration var utgifter och skatter både drastiskt till följd av depression och delstatsregeringen var helt omorganiseras. McNutt slutade också Förbud i staten och antagit statens första inkomstskatt. Vid flera tillfällen förklarade han krigslagar för att sätta stopp för arbetare strejker.
Andra världskriget bidrog till att lyfta ekonomin i Indiana, som kriget krävs stål, livsmedel och andra varor som producerats i Indiana. Cirka 10 procent av Indiana befolkning anslöt sig till väpnade styrkor medan hundratals industrier tjänade kontrakt krig produktion och började göra krigsmateriel. Effekterna av kriget hjälpte till slut den stora depressionen.

Med ingående av andra världskriget, återhämtade Indiana till produktionsnivåerna före den stora depressionen. Industrin blev den främsta arbetsgivare, en trend som fortsatte in på 1960-talet. Urbaniseringen under 1950 och 1960 lett till betydande tillväxt i statens tätorter. Den automatiska, stål-och läkemedelsindustrin toppade Indiana största företag. Indiana befolkning fortsatte att växa under åren efter kriget, mer än fem miljoner i 1970 folkräkning.

Under 1960-talet, administration av Matthew E. walesiska antog sitt första försäljningen skatt på två procent.

Indiana skolor hade desegregated 1949. Walesiska också arbetat med generalförsamlingen att passera Indiana Civil Rights Bill, ge samma skydd för minoriteter i att söka arbete. Med början år 1970, genomfördes en rad ändringar i konstitutionen föreslås. Med antagandet att Indiana hovrätten skapades och förfarandet för att utse justitieråd för domstolarna justerades.

Den oljekrisen 1973 skapade en lågkonjunktur som skadar bilindustrin i Indiana. Företag som Delco Electronics och Delphi började en lång rad nedskärningar som bidrog till hög arbetslöshet inom tillverkning i Anderson , Muncie , och Kokomo . Den avindustrialiseringen trend fortsatte fram till 1980-talet då den nationella och statliga ekonomin började diversifiera och återhämta sig.

Utah. (USA)

Utah är en stat i västra USA . Det var 45:e staten antas till unionen , den 4 januari 1896.


Ungefär 80% av Utahs 2.763.885 människor bor längs Wasatch Front , centrering på Salt Lake City .

Detta lämnar vidsträckta staten nästan obebodda, vilket gör att befolkningen den sjätte mest urbaniserade i USA.

Namnet "Utah" kommer från namnet på Ute stammen och betyder "människor av bergen" i Ute språket . Utah gränsar till Arizona i söder, Colorado i öster, Wyoming på nordost, Idaho i norr och Nevada i väster. Den berör också ett hörn av New Mexico .

Utah är den mest religiöst homogen stat i unionen. Cirka 60% av Utahns uppges vara medlemmar av The Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (LDS Church), vilket kraftigt påverkar Utah kultur och vardagsliv.

Staten är ett centrum för transporter, IT och forskning, offentliga tjänster, gruvdrift, och ett stort turistmål för friluftslivet. Enligt US Census Bureau : s befolkning beräkningar var Utah den snabbast växande stat i USA och med 2008.
St George, Utah , var den snabbast växande storstadsområdet i USA från 2000-2005.

Tidig historia:
Tusentals år före ankomsten av europeiska upptäcktsresande, den Anasazi och Fremont levde stammarna i det som nu kallas Utah. Dessa indianstammar är undergrupper av Ute-aztekiska indianska etnicitet, och var stillasittande. Den Anasazi byggde sina hus genom utgrävningar i bergen, och Fremont byggde hus av halm innan de försvinner från regionen runt den 15: e århundradet. En annan grupp av indianer, den Navajo , bosatte sig i området runt 18th century. I mitten av 18-talet, andra Utö-Aztecan stammar, inklusive Goshute , den Paiute , den Shoshone och Ute människor , bosatte sig också i regionen.

Dessa fem grupper var närvarande när de första europeiska upptäcktsresande anlände.

Den södra Utah regionen undersöktes av spanjorerna 1540, under ledning av Francisco Vásquez de Coronado , samtidigt som de söker den legendariska Cibola . En grupp ledd av två katolska präster, som ibland kallas Dominguez-Escalante Expedition vänster Santa Fe i 1776 i hopp om att finna en väg till Kaliforniens kust. Expeditionen färdades så långt norrut som i Utah sjön och mötte de infödda invånarna. Den spanska gjorde ytterligare upptäcktsfärder i regionen, men var inte intresserade av att kolonisera området på grund av dess öken natur. I 1821, året Mexiko uppnådde sitt oberoende från Spanien , blev regionen Utah del av Mexiko, som en del i Alta California .

Jägare och handlare päls utforskade vissa områden av Utah i början av 19-talet. Staden Provo, Utah namngavs för en av dessa män, Étienne Provost , som besökte området år 1825. Staden Ogden, Utah fick sitt namn efter Peter Skene Ogden , en kanadensisk upptäcktsresande som handlas pälsar i Weber Valley. I slutet av 1824, Jim Bridger blev den första vita personen att synen på Great Salt Lake . Grund av den höga salthalten i dess vatten, tänkte Bridger han hade funnit Stilla havet , han som senare visar att detta organ av vatten var ingenting annat än en jätte saltsjö . Efter upptäckten av sjön, etablerade hundratals affärsmän och jägare handelsstationer i regionen. På 1830-talet, började tusentals människor som reser från öst mot den amerikanska väst att göra stopp i regionen Great Salt Lake.

Den Mormon uppgörelse:

Efter döden av Joseph Smith Jr , i Carthage, Illinois, år 1844, mer än 11.000.
Sista Dagars Heliga kvar i Nauvoo, IL kämpade i konflikt med grannar till Brigham Young , presidenten för Jesu Kristi Kyrka av Kristus av Sista Dagars Heliga , framträdde som ledare för den största delen. (Se Successionsplanering krisen .)

Brigham Young och de första bandet Mormons pionjärer kom till Saltsjödalen den 24 juli 1847. Under de kommande 22 åren, gick mer än 70.000 pionjärer slätterna och bosatte sig i Utah.
Under de första åren Brigham Young och de tusentals tidiga bosättare i Salt Lake City kämpade för att överleva. Den karga öknen mark ansågs av mormonerna som önskvärt som en plats de kunde utöva sin religion utan inblandning.

Utah var källan till många pionjär bosättningar någon annanstans i väst. Salt Lake City var navet i ett "fjärran samvälde" Mormons bosättningar. Matas av en fortsatt tillgång till kyrkans konvertiter som kommer från öst och runt om i världen, kyrkans ledare ofta tilldelas grupper av församlingsmedlemmar att upprätta bosättningar i hela västvärlden.

Från och med bosättningar längs Utah Wasatch fram (Salt Lake City, Bountiful och Weber Valley, och Provo och Utah Valley), vilket möjliggörs bevattning inrättandet av ganska stora pionjär befolkningen i ett område som Jim Bridger hade rekommenderat Young skulle vara ogästvänligt för odling av grödor . på grund av frost. Under resten av 19th century, skulle mormonpionjärerna kallas av Brigham Young lämnar Salt Lake City och skapa hundratals andra bosättningar i Utah, Idaho, Nevada, Arizona, Wyoming, Kalifornien, Kanada och Mexiko - bland annat i Las Vegas, Nevada , Franklin, Idaho (den första vita bosättningen i Idaho), San Bernardino, Kalifornien , Star Valley i Wyoming , och Carson Valley, Nevada .

Framstående bosättningar i Utah ingår St George , Logan och Manti (där nybyggarna tog de ​​tre första templen i Utah, innan större och mer kända tempel i Salt Lake City var byggt många år var färdig 1893), liksom Parowan, Cedar City, Bluff, Moab , Vernal, Fillmore (som tjänade som den territoriella kapital mellan 1850 och 1856), Nephi, Levan, Spanish Fork, Springville, Provo Bench (numera Orem), Pleasant Grove, American Fork, Lehi, Sandy, Murray, Jordanien, Centerville, Farmington Huntsville, Kaysville, Grantsville, Tooele, Roy, Brigham City, och många andra mindre städer och bosättningar.

Young hade en expansionistisk syn på det område som han och mormonpionjärerna hade satt sig, kalla det Deseret - som enligt Mormons bok skulle ha översatts till "honungsbinas" - därav bikupa som fortfarande kan hittas på Utah flaggan och statens motto "Industri".

Utah var mexikanska territoriet när de första pionjärerna kom 1847. Tidigt i mexikansk-amerikanska kriget i slutet av 1846, den USA hade fångat New Mexico och Kalifornien, och hela Egentliga blev USA: s territorium efter undertecknandet av fördraget i Guadalupe Hidalgo den 2 februari 1848. Fördraget ratificerades av USA: s senat den 11 mars. Den Utah Territory skapades med Kompromiss av 1850 , och Fillmore utsågs huvudstaden. Det fick namnet Utah efter Ute stam av indianer.

Salt Lake City ersättas Fillmore den territoriella huvudstaden 1856.
Tvister mellan mormonen invånare och amerikanska regeringen intensifieras på grund av den Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga praxis att månggifte eller polygami , bland sina medlemmar. Mormonerna drev på för inrättandet av staten Deseret . Den amerikanska regeringen, som hade varit ovilliga att erkänna en stat storleken på den föreslagna Deseret till unionen, motsatte sig polygama praxis mormonerna.

Medlemmar i LDS-kyrkan sågs som oamerikanskt och upproriska när nyheten om deras polygama metoder spridas. År 1857, särskilt avskyvärda anklagelser om avsägelse av regeringen och allmän omoral av förre biträdande rättvisa William W Drummond, bland annat orsakade administrering av James Buchanan att skicka en hemlig militär "expedition" till Utah. När den förmodade upproret bör quelled, Alfred Cumming skulle ta plats Brigham Young som territoriell guvernör. Den resulterande Konflikten är känd som Utah War .

Som trupper närmade Salt Lake City i norra Utah, attackerade nervös mormon bosättare och dödade 120 invandrare från Arkansas och Missouri i södra Utah. De slaktade Fancher-Baker partiet var på väg till Kalifornien. Attacken blev känd som Mountain Meadows massakern . Massakern blev en punkt av stridigheter mellan LDS-ledare och den federala regeringen i årtionden. Endast en person, John D. Lee , har någonsin dömts för mord, och han blev avrättad på massakern platsen.

Innan trupper ledda av Albert Sidney Johnston kom in i landet, beställde Brigham Young alla invånare i Salt Lake City för att evakuera söderut till Utah Valley och skickade ut en kraft, den så kallade Nauvoo legionen , att försena regeringens förväg. Även vagnar och förnödenheter brann, så småningom trupperna anlände 1858, och Young kapitulerade offentlig kontroll för att Cumming, även om de flesta efterföljande kommentatorer hävdar att Young kvar verklig makt i området. En stadig ström av guvernörer utsedda av presidenten avslutar ställning, ofta med hänvisning till traditionerna av deras förmodade regionala regering. Enligt överenskommelse med unga, etablerade Johnston Camp Floyd , 40 miles (60 km) från Salt Lake City, i sydväst.

Salt Lake City var den sista länken i första transkontinentala Telegraph , slutfördes i oktober 1861. Brigham Young var bland de första att skicka ett meddelande, tillsammans med Abraham Lincoln och andra tjänstemän.
På grund av det amerikanska inbördeskriget , var federala trupper drog sig ur Utah territorium år 1861. Detta var en välsignelse för den lokala ekonomin som armén sålde allt i lägret för pennies på dollarn innan marschera tillbaka österut att gå med i kriget.

Territoriet var då kvar i LDS händerna tills Patrick E. Connor anlände med ett regemente i Kalifornien volontärer i 1862. Connor etablerade Fort Douglas bara 3 miles (5 km) öster om Salt Lake City och uppmuntrade sitt folk att upptäcka mineralfyndigheter för att få fler icke-mormoner in i territoriet. Mineraler upptäcktes i Tooele län och gruvarbetare började flockas till området.

Från och med 1865, Utah Black Hawk War utvecklades till den dödligaste konflikten i områdets historia. Chief Antonga Black Hawk dog 1870, men kämpar fortsatte att bryta ut tills ytterligare federala trupper sändes in för att undertrycka Ghost Dance av 1872. Kriget är unik bland indiska Wars eftersom det var en trevägs konflikt med monterad Timpanogos Utes leds av Antonga Black Hawk utnyttjas av federala och LDS myndigheter.

Den 10 maj 1869, den första transkontinentala järnvägen blev färdig i Promontory toppmötet , norr om Stora Saltsjön . Järnvägen kom allt fler människor in i staten och flera inflytelserika affärsmän gjorde förmögenheter i området.
Under 1870-talet och 1880-talet lagar stiftades för att bestraffa månggifte, och i 1890 Manifestet förbjöd LDS-kyrkan månggifte. När Utah ansökt om självständighet igen det accepterades. Ett av villkoren för beviljande av Utah självständig stat var att ett förbud mot månggifte skrivas in i konstitutionen. Detta var ett villkor som krävs av andra västerländska stater som medgavs till unionen senare. Statehood var officiellt beviljades den 4 januari 1896.

Travkusken Lars Lindberg död.

En av Sveriges främsta travtränare och kuskar genom tiderna har lämnat oss.


Lasse Lindberg, som tog över 3600 segrar på travbanan, avled i helgen, uppger Bergsåkerstravet.
Han blev 70 år.

Bergsåkersprofilen och förre Solvallatränaren Lars Lindberg är en av de största profilerna inom travsporten genom tiderna. Lindberg har firat stora framgångar i decennier och fått fram stjärnhästar som Bowspirit och Indus. Han var också känd som en av landets bästa travkuskar och är legendarisk för sin startsnabbhet.

Under senare år vann han många stora unghästlopp tillsammans med tränaren Svante Båth. Lasse Lindberg var aktiv in i det sista och totalt under sin karriär vann han 3609 segrar som kusk.

Akut sjuk:
I november 2010 blev Lars Lindberg akut sjuk och lades in på sjukhus. Bara några dagar tidigare hade han vunnit ett travlopp med stjärnstoet Charlotte Stone. Det blev hans sista seger på travbanan.

Läkarnas diagnos var att Lindberg drabbats av en elakartad tumör i bukspottskörteln. Han skrevs dock ut från sjukhuset och blev under tidig vår allt bättre och kunde börja arbeta med sina hästar igen. Så här sade han själv i en intervju med Trav365 i våras:
– Det är väldigt många som hör av sig och det är verkligen skönt att ha det stödet. Jag har fått ett enormt stöd av alla som man har haft kontakt med, det är verkligen roligt. Just nu känns det bra, men vi får se vad som händer i framtiden.

”Jobbigt och orättvist”

I början av juli var det tänkt att Lasse Lindberg skulle avtackas av Bergsåkers publik i samband med banans V75-tävlingar. Men kusken kände sig sämre och tvingades ställa in avtackningen. I helgen förlorade han kampen mot den elakartade sjukdomen.

– Det känns jobbigt och orättvist. Lasse var en av de mest gedigna människor jag någonsin lärt känna, säger tränarkollegan Svante Båth till Travronden.

Åkarp.

Åkarp är en tätort i Burlövs kommun, vid järnvägen mellan Malmö och Lund, med hållplats för pågatågen.


Namnet Åkarp skrevs 1120 Acathorp och det kommer av mansnamnet Åke och torp. Ortnamnet utvecklas via Ågarp på 1400-talet och Ågerup på 1500-talet till dagens namn Åkarp, som nämns första gången år 1770.

Åkarp, beläget i Bara härad, fick järnvägsförbindelse redan 1856 genom tillkomsten av första etappen av Södra stambanan. 1913 bildades Åkarps municipalsamhälle, av vilket huvuddelen låg i Burlövs kommun och mindre delen i Tottarps kommun (Tottarp är sedan 1952 en del av Staffanstorps kommun). Municipalsamhället upplöstes vid årsskiftet 1958/59.

Bebyggelsen består till övervägande del av villor. Åkarp ligger norr om trafikplats Kronetorp och nordost om Arlöv och Malmö. Till Burlöv center i norra Arlöv är det bara någon kilometer till Åkarps södra del. Norra delen av Åkarp ligger i sin tur någon kilometer från Hjärup i Staffanstorps kommun. Från västra änden av Åkarp är det cirka en kilometer till Alnarp och Alnarpsparken.

Carl von Linné stannade till i Åkarp under sin Skånska resa 1749. Där antecknade Linné bl.a. några ord ur det lokala språket "som brukas besynnerligen i Skåne" som på den tiden var dansk-språkigt. "Kelen", skrev han, var på svenska "nästan som klemig". Att vara "Ke" (uttalas "Tje") vid någonting, betydde att vara ledsen. På modern standard-danska stavas dessa uttryck kælen respektive at være ked af noget.

Den kände tonsättaren Lars-Erik Larsson föddes i Åkarp 1908. Här bodde även tonsättarna Svea och Waldemar Welander. Familjen Tönnesson, ägare till Bra Böcker AB, residerar i samhället. Författaren och bibliotekarien Gull Åkerblom arbetade i 25 år som bibliotekarie i Åkarp och hennes son regissören Lukas Moodysson är uppväxt i Åkarp. Även TV-komikern Robin Paulsson är uppväxt i byn.

På Möllegården i Åkarp finns Charlotte Weibulls berömda Folklivscenter med utställningar av antika samlingar av folkdräkter, dräktsilver och vävnader.
Åkarp har fyra grundskolor: Stora Dalslundskolan (5-9), Lilla Dalslundskolan (F-4), Svanetorpskolan (F-3) och Södervångskolan (F-4). Hvilan Utbildning ligger här, likaså Folkhögskolan Hvilan. Mitt i byn ligger Erikshjälpens lokaler som säljer secondhandartiklar till förmån för nödlidande i världen.

I Åkarp finns en fotbollsförening vid namn Åkarp IF, bildad 1919, som spelar i division 4.

söndag 28 augusti 2011

Villarrubia De Los Ojos. (Spanien)

Villarrubia de los Ojos är en kommun i Ciudad Real , Castilla-La Mancha , Spanien . Enligt den 2010 folkräkning kommun har en befolkning på 11.119 invånare.


Den Ojos del Guadiana ligger inom Villarrubia de los Ojos kommunala sikt.

De är källan till Guadiana floden, den fjärde längsta flod på Iberiska halvön.

Det finns också en nationalpark, Tablas de Daimiel nationalpark ligger i Tablas de Daimiel våtmarker, delas med grannkommunen, Daimiel .

Geografi:

De landformer av Villarrubia de los Ojos är mountaineus i norr och platt i söder. Vädret är ganska stark med mycket kalla vintrar och mycket varma somrar. Det finns några berg över 1200 meter och den platta zonen på 550 meter över havet i den spanska centrala platån.

Luján. (Argentina)

Luján är en stad i Buenos Aires-provinsen i Argentina , som ligger 68 kilometer nordväst om staden Buenos Aires .


Staden grundades 1755 och har en befolkning på 94 tusen (enligt 2001 folkräkning [ INDEC ] ).

Luján är mest känd för sina stora nygotiska kyrkan , byggd för att hedra den Jungfru av Luján , skyddshelgonet av Argentina. Varje år, mer än sex miljoner människor vallfärdar till basilikan , många går där från Buenos Aires. Staden är känd som "La Capital de la Fe" (Kapitalet av tron). Det är populärt dagsutflykt för icke-troende också, med rikliga grill restauranger (som de flesta platser i Argentina) och souvenirbutiker med kitsch religiösa minnessaker.

Kyrkan ritades av franska arkitekten Ulderico Courtois och startade år 1889, klar 1937. Dess torn står 106m hög och det har ett koppartak och dörrar brons. Den enorma kyrktorn över den omgivande slätten och hus den lilla 38 cm hög staty av jungfru. En stor och viktig orgel av franska byggmästare Cavaillé-Coll ligger i galleriet i ett tillstånd av försämring, även om ansträngningar görs för att se till dess återställande.

Luján är också hem till Enrique Udaondo Museianläggning, bostäder utställningar av koloniala livet i huset av Viceroy och gamla rådhuset, med konst, uniformer, silver och transporter med många antika fordon inklusive Plus Ultra första sjöflygplan att korsa från Europa till Argentina och La Porteña , Argentina första ånglok som drivs av Ferrocarril Oeste . Dessutom visas det fängelse cellerna där överste William Carr Beresford , befälhavare för 1806 brittiska invasionsstyrkorna , och General Cornelio Saavedra , ordförande för den första nationella regeringen ( Primera Junta ) år 1810, hölls.

Den närliggande staden Mercedes är säte för biskopen av Mercedes och Luján. Luján är den främsta lösningen av Lujan Partido eller kommunen. Staden har en järnvägs-och busstationen och är lätt att nå från Buenos Aires.

Nevada. (USA)

Nevada är en stat belägen i västra , berget väster och sydvästra regioner i USA .


Med en yta på 110.561 kvadrat miles (286.350 km 2 ) och en befolkning på cirka 2,7 miljoner, är det den 7: e största och 35:e-folkrikaste stat.

Över två tredjedelar av Nevadas människor bor i Las Vegas huvudstadsregionen , som innehåller de tre största införlivas städer.

Nevadas huvudstad är Carson City .
Nevada är till stor del öken och halvtorra, med mycket av det ligger inom Great Basin . Områden söder om Great Basin ligger i Mojaveöknen , medan Lake Tahoe och Sierra Nevada-bergen ligger på den västra kanten. Cirka 86% av statens mark ägs av den amerikanska regeringen under olika jurisdiktioner, både civila och militära.

Namnet Nevada kommer från de närliggande bergen i Sierra Nevada, som betyder "snöklädda bergskedjan" på spanska . Landet består av den moderna staten beboddes av indianer i Paiute , Shoshone och Washoe stammar före Europeiska kontakt. Det var därefter hävdade Spanien som en del i Alta California fram till mexikanska frihetskriget förde den under mexikansk kontroll.

USA fick territorium i 1848 efter sin seger i den mexikanska-amerikanska kriget och området blev så småningom införlivades som en del av Utah territorium år 1850. Upptäckten av silver på Comstock Lode år 1859 ledde till en befolkning boom som var en drivkraft för skapandet av Nevada Territory av västra Utah territorium 1861. Nevada blev den 36: e staten den 31 oktober 1864.

Inrättandet av legaliserade hasardspel och skonsam äktenskap och skilsmässa förfaranden i 20-talet förvandlades Nevada till ett stort turistmål. Turistnäringen är fortfarande Nevadas största arbetsgivare, [ 10 ] med gruvdrift fortsätter att vara en betydande sektor av ekonomin som Nevada är den fjärde största producent av guld i världen.

Nevada är officiellt kallas "Silver State" på grund av vikten av silver till dess historia och ekonomi. Det är också känt som "Born Slaget stat", eftersom det uppnått självständighet under inbördeskriget och "Sagebrush stat" för infödda eponymous anläggningen .
Nevada är den största kust amerikanska staten som inte gränsen Kanada eller Mexiko .

Lucerne. (Schweiz)

Lucerne Tyska: Lozärn ) är en stad i norra och centrala Schweiz , i den tyskspråkiga delen av landet.


Luzern är huvudstad i kantonen Luzern och huvudstad i distriktet med samma namn. Med en befolkning på cirka 76.200 människor.

Lucerne är den folkrikaste staden i Central Schweiz , och en nexus av transport , telekommunikation och regering i denna region. Stadens storstadsområde består av 17 städer och byar som ligger i tre olika kantoner med en total befolkning på cirka 250.000 personer.

Grund av sitt läge vid stranden av sjön Lucerne (der Vierwaldstättersee ), inom synhåll från Mount Pilatus och Rigi i schweiziska Alperna , har Lucerne länge varit ett resmål för turister. En av stadens berömda landmärken är Chapel Bridge ( Kapellbrücke ), uppfördes en träbro först i den 14: e århundradet. Lucerne röstades den femte mest populära turistmål i världen 2010 med Tripadvisor.

Historia

Tidig historia och grundande (750-1386):

Efter nedgången av det romerska riket börjar i 6: e århundradet, germanska Alemannic ökat folken deras inflytande på detta område av dagens Schweiz. Runt 750 av benediktinska klostret St Leodegar grundades, som senare förvärvades av Murbach Abbey i Alsace i mitten av den 9: e århundradet, och vid denna tid hade området blivit känt som Luciaria .

I 1178 Luzern förvärvade sin självständighet från jurisdiktion Murbach Abbey, och grundandet av staden korrekt nog inträffade samma år. Staden fick betydelse som ett strategiskt belägna inkörsport för den växande handel från Gotthard handelsvägen.

Genom 1290 Lucerne blev en bra storlek, självförsörjande stad med ca 3000 invånare. Vid denna tid kung Rudolph jag von Habsburg fick auktoritet över klostret St Leodegar och dess länder, inklusive Lucerne. Befolkningen inte uppskattar den ökande Habsburg inflytande, och Lucerne allierade med närliggande städer för att söka självständighet från Habsburg regeln. Tillsammans med Lucerne, de tre andra skogen kantonerna Uri , Schwyz och Unterwalden bildade "evig" Schweiziska konfederationen , känd som Eidgenossenschaft , den 7 november 1332.

Senare städerna Zürich , Zug och Bern gick med i alliansen. Med hjälp av dessa tillägg, rättsstatens Österrike kom över området till ett slut. Frågan avgjordes genom Lucerne seger över Habsburgarna i slaget vid Sempach år 1386. För Lucerne denna seger antändas en tid av expansion. Staden beviljade kort många rättigheter till sig själv, rättigheter som hade undanhållits av habsburgarna fram till dess. Vid denna tid gränser Lucerne matchas ungefär som i dag.

Från stad till stad-state (1386-1520):

I 1415 Lucerne fick Reichsfreiheit från kejsaren Sigismund och blev en stark medlem i schweiziska förbundet. Staden utvecklat sin infrastruktur, höjda skatter, och utsåg sina egna lokala tjänstemän. Stadens befolkning 3000 föll ca 40% på grund av Black Plague och flera krig runt 1350.
I 1419 staden register visar den första häxprocess mot en manlig person.

Schweizisk-katolska staden (1520-1798):

Bland de växande städerna confederacyen var Lucerne särskilt populärt att locka nya invånare. Som confederacy bröt upp under reformationen efter 1520, blev de flesta städer protestant, men Lucerne förblev katolik. Efter seger katoliker över protestanterna i slaget vid Kappel i 1531, dominerade den katolska städer confederacyen. Framtiden är dock tillhörde den protestantiska städer som Zürich, Bern och Basel , som besegrade katolikerna i den andra Villmerg kriget år 1712. Den tidigare framstående position i Luzern i confederacyen var förlorad för alltid. I den 16: e och 17-talen, krig och epidemier blev allt mindre frekventa och som ett resultat av befolkningen i landet ökade kraftigt.
Luzern var också inblandade i schweiziska bonden kriget 1653 .

Century of revolutioner (1798-1914):

År 1798, nio år efter början av den franska revolutionen , tågade den franska armén till Schweiz. Den gamla confederacy kollapsade och regeringen blev demokratiskt. Den industriella revolutionen drabbade Lucerne ganska sent, och 1860 endast 1,7% av befolkningen arbetade inom industrin, vilket var ungefär en fjärdedel av det nationella genomsnittet på den tiden. Jordbruket, som arbetar ca 40% av arbetarna var den viktigaste formen av ekonomiska produktionen i kantonen. Ändå var industri lockas till staden från områdena kring Lucerne. Från 1850 till 1913 fyrdubblades befolkningen och flödet av bosättarna ökat. Under 1856 tåg first kopplat staden till Olten och Basel, sedan Zug och Zürich 1864 och slutligen i söder 1897.

Den senaste tidens händelser i Lucerne:

Den 17 juni 2007, väljare i staden Luzern och den angränsande staden av Littau överens om att en fusion i en samtidig folkomröstning . Denna trädde i kraft den 1 januari 2010. Den nya staden, som fortfarande kallas "Luzern", har en befolkning på cirka 76 tusen människor, vilket gör det den sjunde största staden i Schweiz. Resultatet av folkomröstningen väntas bana väg för förhandlingar med andra närliggande städer och byar i ett försök att skapa en enhetlig stad-regionen, baserat på resultaten av en studie.

Sevärdheter:

Eftersom staden grenslar den Reuss floden där den rinner sjön, den har ett antal broar. Den mest kända är Chapel Bridge ( Kapellbrücke ), ett 204 m (669 ft) lång träbro som ursprungligen byggdes 1333, även om mycket av det måste bytas ut efter en brand den 18 augusti 1993, påstås ha vållats av en kasserad cigarett. Del vägen över driver bron av åttkantiga vattentornet ( Wasserturm ), en befästning från 13-talet. Inne i bron är en serie av målningar från det 17th århundradet som beskriver händelser från Luzern historia. The Bridge med sitt Tower är stadens mest berömda landmärke.

Nedströms, mellan Kasernenplatz och Mühlenplatz, den Spreuerbrücke eller Mill sicksackar bro över Reuss. Konstruerad i 1408, är det den äldsta omfattas bro i Europa och har en rad av medeltida stil 17:e talsmåleri pest av Kaspar Meglinger titeln Dödsdansen . Bron har ett litet kapell i mitten som lades till i 1568.

Gamla Stan Lucerne ligger precis norr om Reuss River, och har fortfarande flera fina korsvirke strukturer med målade fronter. Rester av den gamla stadsmuren finns på kullen ovanför Lucerne, komplett med åtta höga vakttorn. En ytterligare gated tornet sitter vid foten av backen på stranden av Reuss floden.
Tvillingnålen tornen på kyrkan St Leodegar, som var uppkallad efter stadens skyddshelgon, sitta på en liten kulle ovanför sjön fronten. Ursprungligen byggdes 735, var den nuvarande strukturen uppfördes 1633 i slutet av renässansen stil. Men tornen överlevande resterna av en tidigare struktur. Interiören är rikt utsmyckad. Kyrkan är populärt kallad Hofkirche (tyska) och är känd lokalt som Hofchele (i schweizisk-tyska).

Bertel Thorvaldsen berömda snida av en döende lejon (de Lion Monument eller Löwendenkmal ) finns i en liten park strax utanför Lowenplatz. Den carving minne av hundratals schweiziska vakter som massakrerades i 1792 under den franska revolutionen, när mobben stormade Tuilerierna i Paris .
Den schweiziska Transport Museum är ett stort och omfattande museum ställer ut alla former av transport, inklusive lok , bilar , fartyg och flygplan .
Den kultur och Convention Center vid sjön i centrum av staden planlades av Jean Nouvel . Centret har en av världens ledande konserthus med akustik av Russell Johnson.