Avslappningsmusik...

Varg

Varg eller ulv (Canis lupus) är ett rovdjur med spridning över en stor del av världen. Vargen är den största av de 35 vilda arter av hunddjur som finns och dessutom stamfader till hunden. En fullvuxen varg väger 30 till 50 kg.[3] På grund av vargens stora utbredningsområde finns stora skillnader i djurets storlek. De största vargar som förekommer i skogsområden i Alaska, Kanada och Östeuropa är ungefär 160 centimeter långa och vid skuldran 80 centimeter höga. En ca 50 centimeter lång svans tillkommer. Deras vikt kan gå upp till 80 kilogram. De minsta vargarna lever på arabiska halvön och i närliggande regioner. Deras längd ligger vid 80 centimeter och vikten vid 20 kilogram. Svansen är ungefär 30 centimeter lång. Honor är mellan 3 och 12 procent mindre än hannar och har 20 till 25 procent lägre kroppsvikt. Pälsens färg är mycket variabel. Det finns vita, krämfärgade, rödaktiga, gulaktiga, gråa och svarta individer. I tempererade områden av Europa och Asien är de huvudsakligen gråaktiga och i arktiska regioner mest svarta eller vita. Undersidan är blek eller ljust vit. Ofta är vargarnas rygg mörkare än deras svans, buk, öron och nos. Det är mycket svårt att skilja vargspår från spår av hundar. Ofta krävs det att man följer spåret en längre sträcka (gärna flera km) för att man ska kunna vara någorlunda säker på att det är varg och inte en lös hund man spårar. Vid spårning på snö lämnar stora hanvargar en spårstämpel på 10-12 cm exklusive klor. Få hundar har så stora tassar. Nordeuropeiska vargar har dessutom en steglängd på minst 140 cm på hårt, plant underlag i trav, vilket sällan matchas av hundar. Det finns emellertid vargar med små tassar, och en normal varghonas tassar är faktiskt inte större än en grå- eller jämthunds. Vargspåren går ofta rakt (målmedvetet) medan tama hundar brukar springa kors och tvärs. Detta beteende gäller dock inte alltid, eftersom vargen också kan göra oregelbundna lovar, och hundar kan dessutom vara målmedvetna. Rimligen torde förvildade hundar med tiden bli mer "lugna" (mindre lekfulla) i beteendet och därmed svårare att skilja från varg på spår. När vargar går i flock i djup snö, går de ofta "fot i fot". De sätter då ner tassarna i varandras spår, så att det ser ut som att det endast gått ett djur i spåret. Spårar man en längre sträcka kommer man förr eller senare till något ställe där de delar på sig. En sådan spårlöpa lämnar inte tama hundar. Till spårtecknen räknas också spillning och urinmarkeringar. En varg äter inte samma slags mat som en hund nuförtiden. Den livnär sig på kött och ben. Spillningen skiljer sig således från hundens, som oftast blir utfodrad med pellets som är utblandade med vegetariskt innehåll. När vargen ätit mycket ben, blir avföringen helt vit. Urinmarkeringar av varg ser likadana ut som hundens. Men det finns en stor skillnad i alla fall. Hos vargen är det endast alfaparet som har rätt att lyfta på benet när de urinerar. De andra flockmedlemmarna (även hannarna) hukar sig ner och urinerar som hundtikar. Under högvintern, när honan löper, kan man finna spår av blod i urinmarkeringarna, då vet man att det är varg som varit framme (hundtikar urinerar hukande). roza_hrefReplace("48052134d6e8f96f8771707b4e245f37"); // -->

fredag 31 juli 2009

Ciudado Juárez.

Juárez (även Ciudad Juárez) är en stad vid floden Río Bravo del Norte (Rio Grande) i norra Mexiko och är den största staden i delstaten Chihuahua. Juárez ligger vid gränsen mot Texas, USA. På andra sidan gränsen ligger staden El Paso. Staden har 1 347 400 invånare (2007), med totalt 1 359 787 invånare (2007) i hela kommunen på en yta av 3 569 km².
Juárez bildar tillsammans med El Paso på den amerikanska sidan ett internationellt storstadsområde med totalt 2,1 miljoner invånare (2007). Området fungerar dock inte fullt ut som en gemensam enhet på grund av gränsen mellan länderna, och de restriktioner i flödet mellan städerna som följer därav. Stadens namn har länge varit Ciudad Juárez i officiella sammanhang. I folkmun är dock staden oftast kallad Juárez, och det finns indikationer på att detta är det officiella namnet på staden numera. De mexikanska statistiska institutionerna INEGI och CONAPO använder nu för tiden kortformen Juárez för staden i sina sammanställningar över landets städer och tätorter.
Det bör även noteras att den kommun som administreras av staden heter Juárez. Det finns även en tätort i kommunen Lerdo i delstaten Durango med det officiella namnet Ciudad Juárez.

torsdag 30 juli 2009

Tingsryd.

Tingsryd är en tätort och centralort i Tingsryds kommun i Kronobergs län.


Tingsryd är belägen vid sjön Tiken.
På orten finns några större industrier, bland annat livsmedelsindustri, båttillverkning, metall- och plastindustri.

Bland de mest kända och starka varumärken som finns i Tingsryd är: Hammarplast, Bröderna Nelsons fröer, Linders båtar och Trensums Food AB.

Trensum gjorde bl.a. det kända Tingsrydsölet fram till mitten på 1970-talet, då under namnet Tingsryds Bryggeri AB.
Tingsryd är vida känt för sitt ishockeylag Tingsryds AIF. Hästintresset är också stort, och en travbana (en så kallad milebana) anlades för ett par år sedan, se Tingsryd travbana. Det finns också en väl utvecklad ungdomsverksamhet inom gymnastik och olika bollsporter.

Musik, film och teater är också starkt representerad bland annat genom föreningen Kulturverkstan som har varit modell för många svenska kommuner där kommunala musikskolor tvingats lägga ner.

Mycket av det sociala livet kretsar för många Tingsrydsbor runt varuhuset Börjes Tingsryd som varit en samlingsplats sedan sextiotalet, och där man kan köpa en kopp kaffe för en och femtio.

Sista måndagen och tisdagen i juli varje år är det Tingsryd marknad då gatorna fylls av folk och knallar.

Den kända numera avlidne buskisrockaren Eddie Meduza är uppväxt och har verkat i trakten fram till sin död.

Weird Animals 2Staffanstorp.

Staffanstorp är en tätort och centralort i Staffanstorps kommun. Staffanstorp är den folkrikaste tätorten i Skåne, och den tredje folkrikaste i Götaland, som aldrig har haft stadsrättigheter. Ortens namn är gammalt och första anteckningen om namnet finns 1304, då som Stafnsthorp. Förleden är sannolikt inte namnet Stefan/Staffan utan det gamla danska mansnamnet Stafn. Byns namn förvandlades sedan i dagligt tal till Stanstorp. När järnvägsstationen i byn öppnades 1875 döptes den till Staffanstorp som var 1800-talets vanligaste kartnamnsform för byn. Syftet var att undvika en förväxling med Stanstorp i Bosjökloster.
I tätorten finns Brågarps kyrka som är uppförd under 1100-talet.
År 1885 öppnades en sockerfabrik i Staffanstorp, något som sedan präglat orten. Staffanstorp var tidigare en järnvägsknut där järnvägsförbindelserna mellan Malmö och Simrishamn respektive Trelleborg och Lund möttes. På 1950-talet ökade inflyttningen radikalt och ortens invånarantal flerdubblades under de närmaste två påföljande decennierna. Under 1990-talet sköt tillväxten i höjden igen.
1857 fick Staffanstorps Gästgivargård sina gästgivarättigheter.
Sveriges hittills enda tågrån genomfördes den 18 mars 1907 på linjen mellan Staffanstorp och Djurslöv. Den äldre bebyggelsen i Staffanstorp är i huvudsak koncentrerad längs med Malmövägen, Södra Lundavägen, Valhallavägen och Järnvägsgatan. Området vid den gamla järnvägsstationen utgjorde tidigare tätortens centrum med kommunhus, post och telestation. I dess närhet finns även ortens Gästgivaregård och det gamla polishuset samt det så kallade Sockerbruksområdet med bevarade byggnader och ett stort parkområde. Bebyggelsen är i huvudsak uppförd med tegelfasader i rött och gult som i vissa fall är putsade.
Den nya bebyggelsen i tätorten består till största delen av villor och radhus men inslaget av flervåningshus har under innevarande decennium ökat på ett påtagligt sätt.
Den sydliga delen av samhället består till större delen av villabebyggelse men även högstadieskolan Hagalidskolan med intilliggande idrottsanläggning samt ett område i Önsvala med företag och försäkringskassa. Den nordliga delen innehåller ortens ombyggda centrum med flerbostadsbebyggelse, handel och service och i övrigt villa- och radhusbebyggelse. I norr ligger även ett av samhällets större hyreshusområden, Åkershus. Centralt i Staffanstorp ligger högstadieskolan Centralskolan i nära anslutning till parkområdet Balders Hage. Där finns även bebyggelse för äldreboende samt konsthall, bibliotek och vårdcentral.
Under 1990-talet påbörjades ett omfattande byggnadsprojekt i Staffanstorp där de centrala delarna längs Storgatan byggdes om med skånsk/dansk karaktär. Genom bomässan Bo 97 uppmärksammades utbyggnaden i centrum och ett nytt bostadsområde etablerades i öster.
Utbyggnaden av tätorten med nya bostadsområden pågår kontinuerligt.

Akrotiri och Dhekelia.

Akrotiri och Dhekelia är två brittiska suveräna basområden (engelska United Kingdom Sovereign Base Areas) på Cypern. De tillhör inte republiken Cypern, utan utgör sedan självständigheten två brittiska enklaver. Den 16 augusti 1960 blev områdena formellt brittiska kolonier (numera British overseas territories), de sista resterna av den brittiska kolonin Cypern som blev självständig stat 1960. Baserna förvaltas genom en Administrator.
Den brittiske militärbefälhavaren på Cypern är tillika civil administratör för de brittiska basområdena och utövar den styrande och lagstiftande makt som tillkommer en guvernör i en brittisk koloni. Vid administratörens sida finns en civilförvaltning, ett polisväsende och ett domstolsväsende. Lagar och domstolssystem är fullständigt åtskiljda såväl från Storbritanniens som från republiken Cyperns. Huvuddelen av befolkningen utgörs av brittisk militär personal.
De brittiska trupperna i de suveräna basområdena består av två infanteribataljoner samt understöds- och underhållsförband, två patrullfartyg och en sjöräddningshelikopterdivision. Akrotiri ligger väster om staden Limassol i södra Cypern. Området kallas Western Sovereign Base Area - WSBA. Området är en aktiv militärbas där en infanteribataljon och en flygplansdivision är stationerade.
Huvudort: Episkopi Cantonment
Yta: 125 km2 (motsvarar halva Orust)
Befolkning: ca 5.600 invånare (45 inv/km2).


Dhekelia ligger öster om staden Larnaca i östra Cypern. Området kallas Eastern Sovereign Base Area - ESBA. Området är en aktiv militärbas där en infanteribataljon och en helikopterdivision är stationerade.
Huvudort: saknas
Yta: 130 km2
Befolkning: ca 8.900 invånare (68 inv/km2).

Frösön.

Frösön, den största ön i Storsjön och hjärtat av Storsjöbygden, var under närmare tusen år Jämtlands centralort, centrum för kultur, handel och kommunikationer.


Östersund övertog denna roll fullständigt först när järnvägen kom till Östersund år 1879. Frösön ingår numera som en del i Östersunds kommun, men var egen köping fram till 1970. Frösön har tre broförbindelser, i öster med Östersund (Frösöbron), i väster med Genvalla (Vallsundsbron) och i norr med Rödön (Rödöbron). Det högsta berget på Frösön, Östberget, är 468 m.ö.h. (176 m över Storsjön). På berget finns ett utsiktstorn.

I sydost finns också en sjö, Ändsjön. Frösön består till största delen av sedimentära bergarter som tillhör den undre alloktonen i fjällkedjans uppbyggnad. På jämtska kallas ön för Frösöya. Frösön har som många andra platser runt Storsjön sitt namn efter fornnordiska gudar; vanerguden Frö (fornnordiska: Freyr) - Frös ö. På den tidigast kända källan skrivs Frösön som Fræseyjar. På Frösön fanns sedan åtminstone 900-talet tingsplatsen där Jamtamot avhölls, offerplatser, och från 1100-talet Frösö kyrka. I närheten av Frösö kyrka låg från 1679 Frösö Trivialskola som länge var Sveriges enda landsbygdsläroverk. Skolan flyttades in till Östersund 1847.

Frösöstenen är den nordligaste placerade runstenen i världen och den enda kända i Jämtland.

Västra Frösön var under lång tid militärt område, där fanns Frösö läger samt senare F4 - Jämtlands flygflottilj, och där ligger Åre Östersund flygplats. Flottiljen lades ned 2005. I västra delen av flygplatsen finns ruiner efter en kyrka, Västerhus kapell, av ännu äldre datum än Frösö kyrka.

I slutet av 1800-talet flyttade tonsättaren Wilhelm Peterson-Berger hit, och här lät han handlingen i operan Arnljotutspelas. Sedan femtio år har man Arnljot som friluftsspel varje sommar på Arnljotlägden vid Peterson-Bergers hem (Sommarhagen), ett antal föreställningar ute i det fria med förmodade tidstypiska dräkter.

På Frösön finns en av Sveriges största djurparker, Frösö zoo, som även är världens nordligaste djurpark med exotiska djur. Parken har många arter, till exempel dvärgsilkesapor och sibiriska tigrar.

Frösön med sina stora skogar och många åkermarker har även ett rikt djurliv, då speciellt älg och rådjur. Ytterligare en orsak till de rika bestånden är att djuren vintertid under sina vandringar kan uppehålla sig på ön för att senare bli kvar när isen smälter på våren. Flera föryngringar i stammen kunde skådas under 2007.

Norsborg.

Hallunda och Norsborg är tvillingsamhällen och kommundel i nordligaste delen av Botkyrka kommun i södra Stockholms län, till stor del bestående av höghusområden, belägna i nära anslutning till motorvägen E4. Folkmängden är omkring 14 600. Andelen invånare med utländsk bakgrund är (2008) 41,5% och arbetslösheten (2008) 1,2%.


Nära Botkyrka kyrka ligger fängelset Asptuna. I Norsborg ligger även Kärsbyskolan. Norsborg var tidigast en lantegendom i Botkyrka socken, belägen vid en vik av Ekeröfjärden av Mälaren och med en del av ägorna stötande till Bornsjön, jämte Kärsby och Tomtberga med en areal av 350 hektar.

Egendomen, som från början hette Borg och var en del av byn Hundhamra, men i slutet av 1700-talet fick namnet Norsborg efter ägaren greve Johan Liljencrants fru Eleonora Stjernstedt, var i äldre tid kronohemman, som på 1560-talet uppläts till Erik XIV:s och Johan III:s livmedics Vilhelm Lemnius (död 1573) och innehades sedan av dennes son och sondotter. Indraget vid reduktionen blev Borg 1698 anslaget till boställe för lagmannen i Södermanland, men utbyttes 1762 mot Näsby i samma socken, och tillföll statssekreteraren K.F. von Höpken, som 1778 sålde det till statssekreteraren Joh. Liljencrants.

Denne ägde även Sturehov, Slagsta och Fittja i samma socken och uppförde Norsborgs Herrgård. Från hans tid härrör till väsentlig del trädgården och den stora parken i engelsk stil med ett lusthus av Olof Tempelman och ett utsiktstorn, som länge prydde Norsborg. Han gjorde Norsborg till fideikommiss, men fideikommissrätten upphävdes, och Norsborg inköptes 1900 för 185 000 kronor av Stockholms stad för dess vattenledning från Bornsjön. Staden anlade där ledningens huvudstation, Norsborgs vattenverk, med filtreringsbassänger, pumpverk, elektricitetsverk, bostadsbyggnader med mera och 1912 beslöt stadsfullmäktige att dit förlägga hela vattenledningsverket, varefter Eriksdalsverket vid dagens Eriksdalsbadet lades ner i början på 1920-talet.

Älvsjö.

Älvsjö är en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun. Stadsdelen gränsar till Långsjö, Långbro, Solberga, Liseberg, Årsta, Örby slott, Örby och Hagsätra samt till Snättringe i Huddinge kommun. Stadsdelen bildades 1926 och innefattade då dagens stadsdelar Fagersjö sjön Magelungen, Rågsved och Hagsätra. 1945 bildades grannstadsdelen Solberga och på grund av en märklig gränsdragning hamnade en del av Älvsjö centrum i Solberga. Älvsjö gård finns belagt 1490. Efter att Älvsjö station invigdes 1 november 1879 ökade intresset för att uppföra hus i området. Privata exploatörer köpte 1908 upp mark för att stycka av till villatomter.
Öster om Älvsjö station ligger Stockholmsmässan (även kallad Älvsjömässan).

onsdag 29 juli 2009

Lyxig chokladkolapaj.

Ingredienser: 14 bitar
200 g chokladkakor, (Safari choklad cookies)
75 g smör


Mörk chokladkola:
1,5 dl vispgrädde
1,5 dl strösocker
1 dl mörk sirap
2 msk kakao
0,5 tsk ättiksprit, 12 %
50 g smör


Vit chokladkola:
1,5 dl vispgrädde
1,5 dl strösocker
1 dl ljus sirap
100 g vit choklad
0,5 tsk ättiksprit, 12 %
50 g smör


Garnering:
kakao


Tillagning
Denna goda läckerbit blev genast redaktionens favorit och är värd varenda kalori. Pajen är mäktig och räcker till många. Två lager härlig chokladkola, en vit och en mörk samsas i ett pajskal gjort av chokladkakor. Hela pajen 'bakas' utan ugn.
1. Mixa kakorna till smulor i en matberedare. Smält smöret och häll i matberedaren under tiden som den går. Tryck ut smulorna i en veckad pajform med löstagbar botten, ca 24 cm i diameter. Ställ kallt.


2. Mörk chokladkola: Blanda grädde, socker, sirap och kakao i en kastrull och koka upp. Låt koka ca 10 min till 120°. Dra kastrullen från värmen och Rör i ättiksprit och smör. Häll upp kolan i pajskalet. Ställ kallt.


3. Vit chokladkola: Blanda grädde, socker och sirap i en kastrull. Koka upp och koka ca 10 min till 120°.


4. Hacka under tiden chokladen. Dra kastrullen åt sidan och rör i hackad choklad, ättiksprit och smör. Häll genast smeten över den stelnade mörka chokladkolan. Ställ kallt.


5. Inför servering är det gott om pajen ställs fram en stund innan den serveras. Pudra över kakao. Servera i små bitar då pajen är mycket mäktig. Bjud eventuellt vispad grädde till.

Norrmän i sportaffär.Grete kommer in på sportaffären och säger:

- Dom här fotbollsskorna som jag köpte till min son var inte bra.

- Jaså, vad är det för fel på dom?

- Han har inte lyckats göra ett enda mål!

Puebla. (MEXICO)

Puebla är en av Mexikos delstater och är belägen i den centrala delen av landet. Den är en av de folkrikaste delstaterna i landet och har 5 538 621 invånare (2007) på en yta av 33 902 km².

Administrativ huvudort är staden Puebla. Andra stora städer är San Martín Texmelucan de Labastida och Tehuacán. I östra delen av delstaten, på gränsen mellan Puebla och delstaten Veracruz, ligger Pico de Orizaba vilken är landets högsta bergstopp med sina 5 610 meter över havet.

I västra delen, på gränsen till delstaterna Mexiko och Morelos, finner man vulkanen Popocatépetl, som med sina 5 426 meter över havet är Mexikos näst högsta topp.

Sjöbo.

Sjöbo är en tätort och centralort i Sjöbo kommun i sydöstra Skåne, cirka 35 kilometer öster om Lund, 25 kilometer norr om Ystad och 45 kilometer väster om Simrishamn.
Kommunen har ett rikt näringsliv med drygt 1600 små och medelstora företag. Cirka 700 är jordbruksföretag. Näringslivet är stabilt och företagen ökar i antal. Sjöbo är rikt på fina natur- och kulturmiljöer. Här finns möjlighet till ett härligt friluftsliv med jakt, fiske och olika sportaktiviteter. Landskapet är mycket varierande och består av jordbruksbygd, bok- och lövskogar och sjöar.
Sjöbo växte fram som en järnvägsknut för trafik mellan Malmö-Simrishamn (Simrishamnsbanan) och Landskrona-Kävlinge-Sjöbo, järnvägstrafiken finns dock inte längre kvar. I Sjöbo möts riksväg 11 och riksväg 13.
I Sjöbo kommun finns en rad idrottsföreningar, bl.a. Sjöbo IF (fotboll), HK Björnen (handboll), FK Athlet (friidrott) GK Stjärnan (gymnastik), Sjöbo BTK (bordtennis), BW90 (fotboll), Blentarps BK (fotboll), BK Viljan (boxning), Sjöbo Badmintonklubb (badminton) och Sjöbo Simsällskap (simning). En rad idrottsanläggningar är kopplade till de olika klubbarna men de flesta utövar sin sport i Färsingahallen eller på Sjöbo idrottsplats.
Varje år hålls en stor marknad i Sjöbo, Sjöbo marknad och i april en elittävling i banhoppning, Henriksdal Spring Tour .

tisdag 28 juli 2009

Milwaukee historia.

Den Milwaukee var ursprungligen bebott av Menominee, Fox, Mascouten, Sauk, Potawatomi, Ojibwe och Ho-Burken (husbilen) Native American stammarna.Franska missionärer och affärsmän första passerade området i slutet av 17 och 18-talen. Ordet "Milwaukee" kommer från en Algonquian ordet Millioke som betyder "God / Beautiful / Pleasant Land", Potawatomi språk minwaking eller Ojibwe språk ominowakiing, "samlingsplats [med vatten]."

Tidiga upptäcktsresande kallade den Milwaukee River och omgivande mark olika namn: Melleorki, Milwacky, Mahn-en-waukie, Milwarck och Milwaucki. I många år har tryckt register gav namn som "Milwaukie". One story of Milwaukee's name says, En berättelse om Milwaukee namnet säger,
"[O] ne dag under trettiotalet av förra århundradet [1800-talet] en tidning lugnt bytt namn till Milwaukee och Milwaukee det har varit till denna dag."
Stavningen "Milwaukie" liv i Milwaukie, Oregon, uppkallad efter den Wisconsin staden i 1847, innan den nuvarande stavningen var allmänt accepterad.
Milwaukee har tre "grundare", varav franska kanadensiska Solomon Juneau först att komma fram i området, 1818. Den Juneaus grundade staden Juneau sida, eller Juneautown, som började locka fler nybyggare. Men Byron Kilbourn var Juneau motsvarighet på västra sidan av Milwaukee River. I konkurrens med Juneau, etablerade han Kilbourntown väster om Milwaukee River och såg gatorna kör mot floden inte gå med på den östra sidan. Detta står för det stora antalet vinklad broar som fortfarande finns i Milwaukee i dag. Vidare Kilbourn distribueras kartor över området som endast visade Kilbourntown, vilket innebär Juneautown inte fanns eller att den östra sidan av floden var obebodd och därmed icke önskvärda. Den tredje framträdande byggare var George H. Walker. Han hävdade mark i södra delen av Milwaukee River, tillsammans med Juneautown, där han byggt ett timmerhus i 1834. Detta område växte och blev känd som Walker's Point.
Av 1840-talet, de tre städer som vuxit en hel del, tillsammans med deras rivalitet. Det var några intensiva striderna mellan städerna, främst Juneautown och Kilbourntown, som kulminerade med Milwaukee Bridge War av 1845. Efter Bridge kriget beslutades det bästa tillvägagångssättet var att officiellt förena städerna. Så, den 31 januari, 1846, de kombinerade att införliva som staden Milwaukee och valda Solomon Juneau som Milwaukee första borgmästaren.

Ett stort antal tyska invandrare ökade stadens befolkning under 1840-talet, och fortsatte att flytta till området under de följande decennierna. Milwaukee har kallats "Deutsches Athen" (tyska Aten), och i det tjugonde århundradet, det fanns fler tyska talare och tyska språket tidningar än det engelska ordet och engelska språket tidningar i staden. Den tyska kulturarvet och inflytande i Milwaukee är utbredd. Till denna dag, Greater Milwaukee telefonboken innehåller mer än 40 sidor av Schmitts eller Schmidts, långt mer än de sidor av Smiths.
Under mitten och slutet av 19th century, Wisconsin och Milwaukee område blev slutdestinationen för många tyska invandrare flyr den revolutionen 1848 i olika små tyska staterna och Österrike. I Wisconsin, de hittade den billiga mark och de friheter som de sökte. Under de kommande tio år över en miljon människor lämnade Tyskland och bosatte sig i USA. Vissa var intellektuell ledare för detta uppror, men många var fattiga tyskar som hade förlorat förtroendet för regeringens förmåga att lösa landets ekonomiska problem. Andra vänster eftersom de fruktade ständigt politiskt kaos i Tyskland. " En välmående gästgivare skrev efter ankomsten i Wisconsin: "Jag skulle föredra det civiliserade, odlade Tyskland till Amerika, om den fortfarande var i sin tidigare ordnat skick, men eftersom det har visat sig på senare tid, och med hota utsikterna för framtiden för religion och politik, jag föredrar Amerika. Här kan jag leva ett lugnt och ostört liv. En journalist kommenterade i Houston Post att" Tyskland verkar ha förlorat alla sina utländska tillgångar med undantag för Milwaukee, St Louis och Cincinnati. "
Under 1850-talet ett stort antal tyska judar började anländer. Detta inbegrep flera som blev framgångsrik i affärer såsom Joseph Seligman (bank), Solomon Loeb (bank), August Belmont (bank), Isidor Straus (varuhus), Paul Warburg (bank), Jacob Schiff (bank) och Otto Kahn ( bank). En undersökning från 1890 visade att ungefär hälften av den tyska judiska befolkningen i USA har i näringslivet.

Hartland. (USA)

Hartland är en by i Waukesha County, Wisconsin, längs Bark River och är en förort till Milwaukee. Hartland ligger vid 43 ° 6'1 "N 88 ° 20'40" V / 43.10028 ° N 88.34444 ° W / 43.10028, -88.34444 (43.100180, -88.344452). Det är i Lake Land område i Waukesha County.
Enligt den amerikanska Census Bureau, byn har en total yta på 4,5 kvadrat miles (11,7 km ²), varav 4,5 square miles (11,7 km ²) av det är mark och 0,22% är vatten. Från och med folkräkningen av 2000 fanns det 7.905 personer, 3.002 hushåll och 2.161 familjer bosatta i byn. Den befolkningstäthet var 1,753.7 personer per kvadratmile (676.7/km ²). Det var 3.140 bostäder på en genomsnittlig densitet 696.6/sq mi (268.8/km ²). Den ras makeup i byn var 97,70% vita, 0,28% African American, 0,33% Native American, 0.48% Asian, 0.43% från andra raser och 0,78% från två eller flera raser. Spansktalande eller Latino någon ras var 1,51% av befolkningen.
Det var 3002 hushåll, av vilka 41,3% hade barn under 18 år som bor med dem, 57,4% var gifta par som lever tillsammans, 11,0% hade en kvinnlig lägenhetsinnehavare utan mannen närvarande, och 28,0% var icke-familjer.22,3% av alla hushåll består av individer och 7,2% hade någon som bor ensamma som var 65 år eller äldre. Den genomsnittliga hushållets storlek var 2,63 och den genomsnittliga familjens storlek var 3,13.
I byn befolkningen fördelas med 29,7% under 18 år, 7,8% 18-24, 33,5% från 25 till 44, 21,5% från 45 till 64, och 7,5% som var 65 år eller äldre. Den Medelåldern var 34 år. För varje 100 kvinnor fanns det 93,7 män. För varje 100 kvinnor 18 år och äldre, fanns det 92,7 män.
Medianinkomsten för ett hushåll i byn var $ 58.359, och medianinkomsten för en familj var $ 67.844. Män hade en medianinkomst på $ 48.475 jämfört med $ 30,253 för kvinnor. Den inkomst per capita för byn var $ 26.537. Omkring 1,8% av familjer och 2,6% av befolkningen under fattigdomsgränsen, inklusive 2,2% av dem under 18 år och 3,9% av dem 65 år eller äldre.

Semester.

Ja då är semestern snart slut då, börjar på måndag min nya anställning, det ska bli skönt så man får vila upp sig. Skämt och sido, Det har varit en under bar semester som jag har haft fast det har varit slitit Så man får väl se vad mina kollegor säger om mig nu då? Har gott ner lite i vikt och fått en smärtare kropp nu under sommaren för det har varit en heldel styrketräning. Denna tid som jag har kvar av min semester ska jag ut och plocka Blåbär det finns så mycket av dom nu, fast det är ett dåligt pris på dom om man ska sälja dom nu. Ha en fortsatt trevlig sommar på er alla mina Bloggläsare.

Löddeköpinge.


Löddeköpinge är en tätort i Kävlinge kommun i Skåne län. Näst efter Kävlinge är Löddeköpinge kommunens största ort.
I tätorten Löddeköpinge finns ett av Sydsveriges största köpcentrum: Center Syd. Det är en del av ett handelsområde som i dag är 240 000 m² stort och som årligen har drygt 4 miljoner besökare, vilket motsvarar omkring 80 000 besökare i veckan. På Center Syd finns över 200 företag, bland annat ett ICA Maxi-varuhus, flera klädbutiker och ett Scandic-hotell. Center Syd ligger vid E6 ca 15 km norr om Lund, 25 km norr om Malmö, 40 km söder om Helsingborg, 20 km söder om Landskrona och 10 km väster om Kävlinge.
Löddeköpinge kyrka är från 1100-talet, tiden då många kyrkor byggdes runt om i Skåne i samband med att Skåne kristnades.
I östra delen av Löddeköpinge (i närheten av kyrkan) finns en arkeologisk temapark vid namn Vikingatider. Vikingatider har som mål att "berätta den sanna historien om vikingarna och att hålla historien levande genom att erbjuda en levande upplevelse" genom att ha utställningar, uppföra vikingabyggnader, hålla seminarium och årligen på sensommaren anordna en vikingamarknad. Anläggningen kan besökas året om. Inget inträde.
På anläggningen Vikingatiders parkeringsplats anordnas på sommaren en motorträff. Varje tisdag under sommarhalvåret kommer hundratals bilar, motorcyklar, flygplan, gengaslasfordon och andra fordon dit för att visas upp för besökarna. Inträdet är fritt och på fina sommarkvällar samlas tusentals entusiaster och besökare.
I närheten av Kyrkan ligger även en gammal väderkvarn, Fredwicksfeldtska Möllan, som nyligen renoverats och fått nya vingar. Möllan är en av de nio kvarnar som fanns längs Lödde å på 1940-talet och malde säd under andra världskriget.
Tolvåkersbadets anläggning innehåller, förutom själva badanläggningen med tre olika bassänger, även en sporthall, bowlinghall och en utomhusanläggning med fotbollsplan. Intill finns även en golfbana.
I västra Löddeköpinge finns Lödde Sandskog, ett rekreationsområde med strövarstigar, löparslingor med elljusspår och ett hägn med olika fyrfota klövdjur med horn. Där finns även grillplatser i den vackra skogen. Skogen har rikt fågelliv.

Rådgivningsspalter!

Fråga : Kära Walter ,
jag hoppas du kan hjälpa mig .

Häromdagen när jag åkte iväg till jobbet , lämnade jag min man i huset tittandes på tv , som vanligt .
Jag hade inte hunnit långt när motorn la av och stannade .

Jag promenerade hem för att be min man om hjälp . När jag kom hem kunde jag inte tro mina ögon !
Han var i vårt sovrum med vår grannes dotter . Jag är 32 år , min man 34 och grannens dotter 22 . Jag och min man har varit gifta i 10 år .
När jag konfronterade honom bröt han ihop och erkände att de hade haft ett förhållande de senaste 6 månaderna .
Jag ställde ett ultimatum : Bryt med henne eller så lämnar jag honom .

Han har blivit av med jobbet för 6 månader sedan och säger att han känt sig
deprimerad och värdelös sedan dess . Jag älskar honom väldigt mycket , men sedan jag gav honom mitt ultimatum har han hållit sig på sin kant .
Han vill inte gå på familjeterapi och jag känner att jag inte når fram till honom . Var snäll och hjälp mig !

Vänliga hälsningar
Sheila

Svar : Kära Sheila
En bil som stannar efter att ha körts en så kort sträcka kan bero på en massa olika fel i motorn .
Börja med att kolla att det inte är några stopp för bränslet . Om det är okay ,kolla insprutningen
och att det inte finns lösa kablar . Om inget av detta är fel , kan det bero på bränslepumpen ,
att det är för lågt tryck till motorn .

Hoppas detta hjälper ,
Walter .

Öckerö.


Öckerö kommun är en kommun i Västra Götalands län. Centralort är Öckerö.
Öckerö brukar räknas till Göteborgs norra skärgård. Kommunen består av tio bebodda öar som alla ligger mellan Vinga och Marstrand. Öarna heter Grötö, Hyppeln, Källö-Knippla, Björkö, Fotö, Hälsö, Kalvsund, Rörö, Hönö och Öckerö. Övriga öar har ingen åretruntbefolkning. Björkö är största ön.
Avgiftsfri färjeförbindelse med bilfärja från Lilla Varholmen på Hisingen i Göteborg finns till Hönö och Björkö. Från Hönö finns fast förbindelse (bro) till Öckerö (ön) och Fotö. Från Öckerö går det fast förbindelse vidare till Hälsö och från Burö färjeläge avgiftsfri bilfärja vidare till nordöarna (Källö-Knippla, Hyppeln och Rörö). Från Björkö går det personfärja till Kalvsund och Grötö. Från centrala Göteborg finns bussförbindelse, linje 240, från Nils Ericsonterminalen, bredvid centralstationen, till färjeläget Lilla Varholmen.
Öckerö är den enda kommunen i Sverige som, jämte Gotland, saknar fast landförbindelse.Öckerö är en av de centrala öarna i Göteborgs norra skärgård. Den har också givit namn åt kommunen i vilket norra skärgården ingår. Det administrativa centrat för kommunen ligger på ön. Det finns kommunhus, bibliotek, bank, post och apotek. Det finns också restaurang, kiosk och livsmedelsaffär och gästhamn. Invid Brattens färjeläge finns vårdcentral och restaurang/cafeteria med hotell och vandrarhem samt konferensmöjlighet, Nimbus. Hembygdsgården ligger mellan gamla och nya kyrkan. Det är en samling väl bevarade äldre hus med underhållning sommartid. Örtagården ligger på Nordgårdsvägen, i närheten av biblioteket. Där arbetar många ideellt för att bevara olika trädgårdsväxter och i synnerhet rosor av olika sorter. Ofta musikunderhållning sommartid. Biblioteket är vackert inrett och har ofta konstutställningar av hög klass.

måndag 27 juli 2009

Afghanistan.

Afghanistan, officiellt Islamska republiken Afghanistan (pashto: د افغانستان اسلامي جمهوریت; dari: جمهوری اسلامی افغانستان) är en stat i södra Asien. Afghanistan räknas till Centralasien. Landet är bergigt och saknar kust.


Det gränsar till Pakistan i söder och öster. Iran i väst, Turkmenistan, Uzbekistan och Tadzjikistan i norr, och Kina allra längst i öster. Namnet Afghanistan betyder "afghanernas land". Under antiken kalldes landet Ariana eller Baktrien.

Under medeltiden användes namnet Khorasan. Afghanistan har en mycket gammal historia. Det fanns troligen jordbruk i området redan 4000 f.Kr. Regionen som idag heter Afghanistan har genom tiderna underkuvats av olika imperiers arméer. 529 f.Kr. inlemmades området i perserriket. Det erövrades på 300-talet f.Kr. av Alexander den store och under medeltiden av Djingis Khan. Ursprunget till dagens afghanska stat var det rike som bildades 1746 under Durranidynastins regent Ahmed Shah Durrani med Kandahar som huvudstad. Senare flyttades huvudstaden till Kabul och stora delar av landet överläts styrelsen på grannländerna.

Under det sena 1800-talet blev Afghanistan en buffertstat i rivaliseringen mellan det Brittiska Indien och Tsarryssland, en schism som har kallats det stora spelet. Under 1800-talet kontrollerades Afghanistan av det brittiska imperiet. Landet uppnådde självständighet efter det tredje anglo-afghanska kriget. Landet skiljdes helt från Storbritannien den 19 augusti 1919. Under 1900-talet har Afghanistan härjats av inbördeskrig och utländska ingripanden. 1933 till 1973 var en politiskt stabil period då landet styrdes av kung Zahir Shah. 1946 blev landet medlem av FN.

1973 grep kungens svåger Mohammed Daoud Khan makten genom en militärkupp. Kungen avsattes och republik utropades 1977. Daoud och dennes hela familj mördades 1978 då det afghanska kommunistpartiet tilltvingade sig makten genom ytterligare en kupp.
Efter det kommunistiska maktövertagandet förbjöds alla andra politiska än det kommunistiska PDPA. Kommunistregimen utmanades av den USA-stödda Mujaheddingerillan. Genom CIA utbildades och beväpnades minst 35 000 mujahedinsoldater. Många av dessa kom från andra länder.

När landets kommunistregering närmade sig kollaps invaderades Afghanistan av sovjetiska trupper i december 1979. De tio följande åren härjades Afghanistan av det Afghansk-sovjetiska kriget, en konflikt där uppskattningsvis 15 000 sovjetiska soldater miste livet. Dessa förluster i kombination med Sovjetunionens förestående sammanbrott och omfattande internationella påtryckningar föranledde att de sovjetiska stridskrafterna drog sig tillbaka 1989.
Det sovjetiska uttåget följdes av en utdragen maktkamp mellan olika mujaheddinfraktioner.

Samtidigt uppstod den islamistiska rörelsen Taliban. Sedan islamistisk gerilla tog makten över landet 1992 styrdes Afghanistan provisoriskt av ett ledarråd. Nya författningar antogs 1993 och i juli 1996 utan att de tillämpades på grund av det pågående inbördeskriget. Dess blodigaste strider rasade 1994 då 10 000 milismän dödades i drabbningar i och runt Kabul.

Med stöd av USA och Pakistan kom Taliban till makten i september 1996. Som mest kontrollerade talibanerna 90 procent av landets yta. I nordöst utmanades islamiströrelsen av Norra alliansen. Taliban införde islamsk Sharia-lag och ändrade landets namn till Islamiska emiratet Afghanistan. Mohammed Omar fick titeln amir al-muminin (De troendes härförare). Landet utvecklades under slutet av 1990-talet till ett tillhåll för militanta islamister, bland annat Usama bin Ladens rörelse al-Qaida.) 1998 sprängde al-Qaida de amerikanska ambassaderna i Kenya och Tanzania. I efterspelet av attackerna krävde USA att Afghanistan skulle utlämna Bin Ladin. När talibanregimen vägrade lät Clinton-administrationen bomba al-Quaidas träningsläger i Afghanistan. 1999 införde FN sanktioner mot Afghanistan.

Talibanregimen blev allt mer isolerad och fundamentalistisk. I mars 2001 lät regimen skjuta sönder två stycken 1 500 år gamla Buddhastatyer. Omvärlden rasade mot förstörelsen av dessa världsarvsförklarade kulturminnen.

11 september-attackerna 2001 föranledde USA att ånyo att kräva Bin Ladin utlämnad. Regimen i Kabul tog avstånd från terrorattackerna efter påtryckningar från Pakistan. Afghanistan erbjöd sig att utlämna Bin Ladin om USA kunde presentera bevis för att denne hade planerat attackerna. USA avvisade kravet.
Afghanistan angreps 7 oktober 2001 av USA. Kriget ledde till att Talibanregimen avsattes. Målet var att tillfångata eller döda Usama bin Ladin. I december 2001 hade invasionsstyrkorna tagit kontroll över Afghanistan. Vid årsskiftet enades afghanska ledare, talibanmotståndare, vid en konferens i Bonn om att bilda en interimregering under Hamid Karzai. 2002 hölls ett traditionellt Loya jirga för att dra upp riktlinjer för landets framtid efter Taliban.

I slutet av 2001 tog säkerhetsrådet initiativ till den fredsbevarande styrkan International Security Assistance Force (ISAF). Styrkans mandat är att bistå president Hamid Karzais regering att upprätthålla lag och ordning samt att återbygga landets infrastruktur. Under 2005 ingick USA och Afghanistan ett avtal om samverkan, vilket band samman de båda länderna i en långvarande relation. Samtidigt har det internationella samfundet bidragit med flera miljarder dollar för att återuppbygga landet.

Talibanrörelsen gick under jorden för att senare återkomma och (2008) kontrollera 10 procent av landet. Landet är utfattigt, infrastrukturen i spillror. Krigsherrar härjar. Landminor är ett stort problem liksom odetonerade klusterbomber. Kvinnornas situation är fortfarande svår och ofri. Afghanistans kvinnor kan inte röra sig fritt och att gå klädd i burka är nödvändigt. Ytterst lite av lagstiftningen har ändrats sedan Talibantiden. Den omtaltade kvinnliga ministern för kvinnors rättigheter, doktor Sima Samar, tvingades avgå efter anklagelser om blasfemi.

Chokladhjärta.

Ingredienser: 6 person(er)

Botten:
50 g maränger, eller bakad marängbotten
Fyllning:
400 g mörk choklad
4 msk ljus sirap
4 dl vispgrädde
Till garnering:
2 dl pistagenötter

Tillagning
En vidunderligt god kaka som också går att åstadkomma där det inte finns en ugn!
1. Klä botten av en form, gärna hjärtformad med plastfilm.

2. Krossa marängerna och gör en botten av dem.

3. Smält chokladen i ett vattenbad. Rör ner sirapen. Vispa grädden, inte för tjockt och rör ner den i chokladen som inte får vara för het.

4. Häll chokladsmeten ovanpå marängen och ställ kakan i kyl över natten.

5. Ta ur kakan ur formen. Garnera med grovt hackade pistagenötter.

Nanaimo. (Kanada)

Nanaimo (uttalas / nənaɪmoʊ /) (Kanada 2006 Census befolkningen 78.692) är den näst största staden på Vancouver Island i British Columbia, Kanada. Det har döpts till "Bathtub Racing huvudstad i världen" och "Harbour City". Nanaimo ibland också kallad "Hub City" på grund av dess centrala läge på Vancouver Island, och på grund av utformningen av centrala gator som utgör ett "nav" mönster. Det är också fondly kallas "Hub, Tub och Pub City" på grund av sitt samarbete med badkar racing och de många "vattenhål" i Gamla Nanaimo. Det är säte för regionala distrikt Nanaimo. De första européerna att hitta Nanaimo Bay var de 1791 spanska resan av Juan Carrasco, under ledning av Francisco de Eliza. Nanaimo började som en trading post i början av 1800-talet, och 1849 den Snuneymuxw chef Ki-et-sa-kun ( "kol Tyee") informerade Hudson's Bay Company om förekomsten av kol i området, och under 1853 företaget byggt upp en Fort kallas Nanaimo Bastion (fortfarande bevarade). Därefter staden var främst känd för export av kol.
Robert Dunsmuir bidragit till att fastställa kolgruvor i Nanaimo hamnområdet som anställd av Hudson's Bay Company, och senare bryts i Nanaimo som en av de första oberoende gruvarbetare. Under 1869 Dunmuir upptäckte kol flera miles norr om Nanaimo på Wellington, och därefter skapade företaget Dunsmuir och Diggle Ltd så att han kunde skaffa kronan mark och finansiera start av vad blev Wellington Colliery. Med framgång Dunsmuir och Diggle och Wellington Colliery, Dunsmuir expanderat sin verksamhet till att omfatta ånga järnvägar. Dunsmuir säljs Wellington kol genom sina Avgång Bay lastkajer, medan konkurrerande Nanaimo kol såldes av Vancouver Coal Company genom Nanaimo dockorna.
De 1887 Nanaimo Mine Explosion dödade 150 gruvarbetare och var den största människan orsakade explosionen tills Halifax Explosion. Under 1940-talet, lufsa undan kol som huvudsaklig verksamhet, även om Minetown Dagar fortfarande firas i angränsande gemenskap av Lantzville.

Habo.

Habo är en tätort och centralort i Habo kommun i Jönköpings län.
Habo ligger någon kilometer väster om Vättern, nordväst om Jönköping.
Habo består av flerfamiljshus i centrum. Flerfamiljshus finns även på bostadsområdena Kråkeryd, Bränninge samt Kärr. De flesta är byggda under 1950-talet och 1960-talet, men under senare år har byggandet exploderat. Nybyggda områden är främst Storhagen, Lybäck och Kyrkeryd. Men det byggs även nya hus i Bränninge. I övrigt består tätorten av villor och radhus, byggda från 1970-talet och framåt. Habo är för närvarande (2006) en ort i stark befolkningsmässig tillväxt. En rad nya bostäder byggs i och strax utanför samhället. Ett av områdena är Sjogarp som ligger mycket nära Vättern med bedårande utsikt.
Industriområden finns även i Habo. Här ligger bland annat det stora godisföretaget Toms-Webes och beslagtillverkaren Habo.
Orten har en ICA Supermarket-butik och en Konsum-butik. 1 mil norr om Habo ligger fabriken Fagerhults Belysning AB som sysselsätter många i Habo med omnejd.
I Habo finns flera grundskolor: Kråkerydsskolan (F-5), Hagenskolan (F-5), Gröne vägens skola (F-3), Malmgårdsskolan (F-3), Bränningeskolan (F-5) och Hagabodaskolan (6-9). Orten har även flera förskolor: Lagget, Slätten, Bäckgatan, Kärr och Bränninge.
Habo kyrka ligger inte i samhället utan västerut på landsbygden. Den är en av Habo kommuns sevärdheter.
Den internationelle fotbollsdomaren Stefan Johannesson kommer från samhället, liksom fotbollsspelaren Erik Edman.

JESUS SER DIG !!

En man bryter sig in i ett hus mitt i natten. Medan han börjar att packa ned familjesilvret hör han plötsligt en röst " Jesus ser dig !"
Tjuven ser sig om men ser ingen, så han fortsätter att plocka ned värdesaker...
Återigen hör han en röst : " Jesus ser dig !"
Den här gången blir han så nyfiken att han tar risken att slå på ljuset i rummet .
Då får han se en papegoja som sitter på en pinne och stirrar på honom .
" Sa du det där ?" frågar tjuven papegojan .
" Ja ", svarar papegojan . Och vad heter du ?" frågar tjuven .
" Moses "
" Moses !" , utropar tjuven , " vad är det för sorts idiot som döper en papegoja till Moses ?"
" Samma sorts idiot som döper en rottweiler till Jesus " , svarar papegojan .

Forsbacka.

Forsbacka är en tätort i Gävle kommun, belägen vid Storsjöns utlopp i Gavleån ca 1,5 mil från Gävle. Ortnamnet betyder backen vid forsen eller forsarna och finns belagt från 1551, då kronan och bönderna i omkringliggande byar hade ålhus i ån. Största arbetsgivare är Ovako Forsbacka AB (80 anställda) som vidarebearbetar stångstål och tillverkar kulkvarnskulor. På orten finns också en deponianläggning för avfall. En stor del av befolkningen pendlar till Valbo, Gävle och Sandviken. Samhället norr om strömmen med bostadshus, skola, handelslokaler, baptistkapell med mera skapades huvudsakligen efter bildandet av Forsbacka Jernverks AB år 1870. Från 1945 har nästan alla de gamla husen ersatts med nya. De första nya byggnaderna var konsumhallen och ett annat hus med affärslokaler, post och bostäder nära sjön. Samtidigt tog kommunen alltmer över ansvaret för bostadsförsörjning och samhällsservice från bolaget. Från denna period härrör också den nya kyrkan (1965). Idrottsplatsen Mariehov anlades 1940 efter den gamla vägen till järnvägsstationen vid Margretehill.
Orten expanderade också söder om ån där annars främst herrgården var belägen. I det område som kallas byn och låg på ägor som hörde till Ytterhärde bodde en del av brukets anställda, men bolaget kontrollerade inte all mark vilket gjorde att handlare och andra småföretagare etablerade sig. Här låg också ett missionskapell och från 1906 Folkets hus. Byggnaden var ursprungligen planerad av Forsbacka godtemplare som föreningshus, men socialdemokratiska ungdomsklubbens medlemmar tilläts redan från början att teckna andelar i byggnadsföreningen. I källaren hade också Konsum sin första lokal. I början av 1930-talet byggdes en bro över sundet mellan ån och sjön för landsväg till Sandviken. Också öster om herrgårdsparken uppfördes en del bostäder, senast på 1950-talet.
En av järnverkets specialprodukter var ihåligt borrstål, och ägaren Fagersta AB hade 1929 koncentrerat sin borrstålstillverkning till Forsbacka. 1978 förvärvade emellertid Sandvik AB:s ägare Kinnevik aktiemajoriteten i Fagerstakoncernen och flyttade tre år senare produktionen av ihåligt borrstål till närbelägna Sandviken. Personalen minskades kraftigt med 191 personer, men det stora och relativt nya valsverket (1963) behölls tillsvidare för andra valsningsarbeten. När Kinnevik sedan upplöste Fagerstakoncernen 1984 drevs Forsbacka med viss framgång som självständigt bolag till 1989 då valsverket stängdes. Den nuvarande verksamheten (kapning, svarvning, värmebehandling av stångstål) sker i samma lokaler i regi av företaget Ovako och har utökats något. De äldre anläggningarna är sedan 1992 ett museum där Stiftelsen Forsbacka Bruk anordnar visningar och samtida konstutställningar med mera på somrarna.
Se även Wikipediaartikeln Forsbacka bruk.

Sävedalen.

Sävedalen, Säveåns dalgång, är en kommundel i Partille kommun. Sävedalen gränsar till Göteborgs kommun i väster och är en del av storgöteborg.
I Sävedalen finns det flera matbutiker, pizzerior, bageri, glassbar, bensinstationer och fotobutik. Det finns även en idrottsanläggning med bland annat fotbollsplaner där Sävedalens IF har sin hemmaplan, en ishall där Partille HK har sin hemmahall och idrottsplats där Sävedalens AIK tränar friidrott. Sävedalens AIK har en friidrotts-, en skid- och en orienteringsektion. Där finns välkända Oves gatukök, blomsteraffärer, ATG-butiker, Kinarestaurang, frisörer, antikaffär, vapenaffär, järnaffär, färghandel, banker, Glashuset m.m.
I Sävedalens IF startade Bertil "Bebben" Johansson sin karriär. År 1954 värvades han av IFK Göteborg, där han framgångsrikt tilllbringade resten av sin spelarkarriär som tog slut år 1968.
Sångaren och låtskrivaren Björn Rosenström är född och uppvuxen i Sävedalen. Företaget Triumfglass startades och har numera sitt huvudkontor i Sävedalen. Det finns även en Triumfglass glassbar på Göteborgsvägen som är en köpgata som går genom centrala Sävedalen och innefattar ett 20 tal butiker och restauranger.

Årjäng.

Årjäng är en tätort i Värmlands län och centralort i Årjängs kommun.
Årjäng ligger i sydvästra Värmland, 95 km väster om Karlstad, vid Västra Silens norra strand, tre mil från den norska gränsen längs med E18.
På torget i centrum av orten stod fram till februari 2007 en staty av ett troll. I sin famn höll trollet en balkong på vilken många kända artister uppträtt, till exempel Thore Skogman. Trollet flyttades sedermera till det nya torget vid Hotell Norlandia.
Den främsta näringsverksamheten är tillverkningsindustrin, framför allt inriktat mot mobil- och bilindustrin.
I Årjäng finns en travbana som marknadsförs som Sveriges vackraste bana. Vid travbanan finns sedan 1998 Nordiska travmuseet vilket är det enda av sitt slag i Europa. Museet syftar till att visa hela hästens historia.

Tyskland.


Förbundsrepubliken Tyskland (tyska; Bundesrepublik Deutschland) är en förbundsstat bestående av 16 delstater (Bundesländer).

Det är ett av världens ledande industriländer, beläget i Centraleuropa. Landet gränsar i norr mot Nordsjön, Östersjön och Danmark, i öster mot Polen och Tjeckien, i söder mot Österrike och Schweiz, samt i väster mot Frankrike, Luxemburg, Belgien och Nederländerna.

Tysklands moderna historia präglas av de två världskrigen som medförde att landet 1945 delades i Västtyskland (BRD), Östtyskland (DDR) och Österrike (som hade införlivats 1938). Dessutom förlorade Tyskland stora landområden som annekterades av andra länder, främst Polen. 1990 återförenades Väst- och Östtyskland genom att DDR delades upp i delstater och dessa anslöts till BRD.
Tyskland (dåvarande Västtyskland) är en av de stater som grundade Europeiska kol- och stålgemenskapen 1951 som sedermera utvecklats till Europeiska unionen. Landet är även medlem av militäralliansen NATO sedan 1955.

Tyskland är med sina drygt 82 miljoner invånare det folkrikaste landet i Europa (Ryssland frånräknat). Samtidigt är Tyskland det land i Europa som har det lägsta födelsetalet, 8,2 per 1000 invånare och år, ungefär hälften så högt som Albanien som har det högsta i Europa. Inte förrän under 1800-talet blev Tyskland en stat i modern mening, även om de germanska folkens historia och det tyska språkets anor kan spåras långt tillbaka i tiden och Tysk-romerska riket i någon mån kan ses som Tysklands föregångare. I Versailles 1871 under det tysk-franska kriget lyckades rikskansler Otto von Bismarck ena de tyska staterna i ett förbund, det tyska kejsardömet, dock med uteslutande av Österrike.

Detta kejsardöme ersattes 1919 av Weimarrepubliken, som i sin tur följdes av Nazityskland 1933.
Tyskland förlorade 1945 andra världskriget och ockuperades av de allierade segermakterna. De västliga ockupationszonerna kom den 23 maj 1949 att bilda Förbundsrepubliken Tyskland (BRD) "Västtyskland" medan den sovjetiska zonen blev Tyska demokratiska republiken (DDR) "Östtyskland" den 7 oktober samma år. Under efterkrigstiden knöts de båda tyska staterna till var sitt maktblock i det kalla kriget och fram till 1970-talet var relationerna kyliga mellan länderna.
Västtyskland kom samtidigt att vara drivande i det europeiska integrationsarbetet inom ramen för EG/EU som man var med och grundades 1957. Under 1970-talet inleddes en normalisering av relationerna mellan BRD och DDR. Under Willy Brandt inleddes Ostpolitik som hade som mål att skapa bättre relationer med Östeuropa för Västtyskland. 1973 gick både BRD och DDR med i FN. Efter Berlinmurens fall 1989 inleddes en process som ledde till att Tyska demokratiska republiken upphörde att existera och att de före detta delstaterna i DDR anslöt sig till Förbundsrepubliken Tyskland den 3 oktober 1990. Under den tid som BRD och DDR existerade sida vid sida benämndes länderna i Sverige och resten av Skandinavien i dagligt tal som Västtyskland (BRD) och Östtyskland (DDR). Formellt var det inte korrekt, och dessa beteckningar användes normalt inte i Tyskland, där talade man ofta om "republiken" (i DDR om den egna staten) och "förbundsrepubliken" (i BRD om den egna staten).

Även i benämningen för det delade Berlin återspeglades politiken: i officiellt västtyskt språkbruk användes beteckningarna "Berlin" (för det som i Sverige kallades för Västberlin) och "Ostberlin" (för huvudstaden i DDR), medan man i DDR kallade den västra delen för "Westberlin" och den egna huvudstaden för "Berlin, Hauptstadt der DDR". I och med att DDR anslöt sig till förbundsrepubliken upphörde aldrig förbundsrepubliken att existera och det som i dag kallas Tyskland är samma statsbildning som tidigare kallades Västtyskland i Sverige.

Manligt könshormon.

En kvinna gick till doktorn för en uppföljning av hennes tidigare besök. Doktorn hade skrivit ut testostron (manligt hormon), men kvinnan tyckte att bieffekterna av den nya medicineringen var aningen udda.
- Doktorn? Hormonerna du gav mig fungerar jättebra, men jag är rädd att du ordinerade för stor dos. De har gett mig mer hårväxt.
- Det är helt normalt, lite hår är en vanlig effekt när man tar testostron. Får jag fråga var..?
- På mina testiklar... Och det är det andra jag vill prata om...

söndag 26 juli 2009

Vejen, (Danmark)

Vejen med en befolkning på 8.910 (1 januari 2008) är den största staden i Vejen kommun, Danmark.

Crème brûlée.

Ingredienser 8 personer:
5 dl vispgrädde
6 st äggulor, medelstora
1 dl strösocker
0,5 st citron, finrivet skal
2 msk amaretto, italiensk mandellikör

Tillbehör:
färska jordgubbar, strösocker

Tillagning:
Mandellikör och jordgubbar ger extra god smak åt efterrätten.
1. Sätt ugnen på 150°. Ge grädden ett uppkok i en kastrull. Dra kastrullen från plattan.

2. Vispa ihop äggulor, socker, citronskal och Amaretto i en bunke. Blanda ner äggvispet i den heta grädden under kraftig vispning. Värm sedan försiktig under fortsatt vispning precis tills blandningen börjar sjuda och därmed tjockna. Dra omedelbart kastrullen från plattan. Fortsätt vispa ytterligare ett par minuter, gärna i kallt vattenbad i diskhon.

3. Fördela i portionsformar. Grädda i vattenbad i mitten av ugnen 45-50 minuter, tills bruléen stannat. Placera några jordgubbsskivor ovanpå. Strö över socker och ställ formarna under grillen i ugnen tills sockret fått lite färg, under ständig bevakning. Eller bränn av sockret med en liten gasolbrännare.

Över fryssboxen.

En liten diskret gubbe kom smygande in i kyrkan efter gudstjänsten och ville bikta sig.
- Det är nämligen så att min hustru böjde sig fram över frysboxen, när hennes kjol gled upp då brast det för mig. Jag drog upp kjolen, ner med trosorna och satte på henne allt jag orkade.
- Det är ingen synd att ha det trevligt med frun, helt naturligt svarade prästen. Gubben tackade och gick lättad därifrån. Efter en stund kom en försynt gumma och ville även hon ha syndernas förlåtelse.
- Jo igår när jag böjde mig fram över frysboxen, kom min gubbe och satte på mig. Jag skäms så.
- Det är inget att skämmas för svarade prästen, din man har nyss varit här och jag sade att man måste ha trevligt inom äktenskapet.
- Så då är vi fortfarande välkomna till kyrkan?
- Javisst, svarade prästen.
- Det var skönt att höra, sa gumman för på Willys är vi inte välkomna längre.

Gråbo. (Som även är en växt)

Gråbo är en tätort i Lerums kommun i Västra Götalands län.
Gråbo är ett samhälle med ungefär 7000 invånare, beläget i Lerums kommun. Namnet Gråbo härstammar från sekelskiftet. Det fanns en gård som hette Gråbo, och detta namn gav man till järnvägsstationen som byggdes på Västgötabanan.


Gråbo (Artemisia vulgaris) är en art i familjen korgblommiga växter. Den kallas även buris, bynkastabba(r) (i Skåne), bönrot, gråböna och gråbynke. Den växer i Skandinavien mest på förfallna och skräpiga odlingar, byggnadstomter, lastningsplatser, vägkanter och liknande platser, i floran även kallade ruderatmark. Gråbo betraktas som ogräs, när den uppträder i åkermark. Gråbo blir 1 till 2 meter hög, och liksom kardborre och vitmålla bildar den täta snår. Växten finns utbredd över större delen av norra halvklotet. Sitt namn har den av de undertill vitgrå bladen. Även korgarna, som är små och samlade i rik vippa, är något gråludna. Själva blommorna är mycket små och inte speciellt lysande, de är av brungul eller rödbrun färg; kantblommorna har inte tunnlikt bräm, utan rörformig och 3-flikig krona. På grund av blomkorgarnas oansenliga färg får denna art, liksom andra artemisier, mycket få eller inga besök av nektar- och pollensökande insekter, utan är anemofil eller vindblommig: ståndarmjölet kringsprides av vinden. Den producerar därför rikligt med pollen och eftersom den dessutom sprider pollen länge efter att pollensäsongen är slut för de andra växterna utgör den ett betydande problem för pollenallergiker.
Hela växten, både jordstam och örtstånd, har medicinska egenskaper men även aromatiska och upplevs svagt besk. Den har använts sedan länge som medicinalväxt, och sägs lindra menstruationsbesvär, frossa, sömnlöshet, kramper och epilepsi. Örten sägs ge mer livfulla drömmar, och ett hjälpmedel till att få en lucid dröm.

Volodarsk. (Rysland)


Volodarsk (ryska: Володарск) är en stad i Nizjnij Novgorod oblast, Ryssland, belägen på Seyma River (Oka är biflod) 50 km (31 mi) väster om Nizjnij Novgorod. Befolkning: 10989 (2002 Census), 11034 (1989 Census).
Byn Seyma på Seyma River omnämndes första gången i den 15: e århundradet. Seyma filial lösning av Olgino döptes Volodarsk 1920, efter , Volodarsky, en ryska revolutionära. Under 1932, Volodarsk beviljades urban typ uppgörelse status som absorberas den ursprungliga byn Seyma. Stan status sedan 1956.

Nacka.

Nacka är en del av Stockholms tätort och kommuncentrum i Nacka kommun, Stockholms län.
Det ligger i Södermanlandsdelen av Nacka kommun, cirka 5 kilometer sydost om centrala Stockholm, och hade år 2000 25 170 invånare. Hela kommunen hade i juni 2006 81 515 invånare. Nacka är främst service- och bostadsort med kommunen som största arbetsgivare. Den största sjön heter Järlasjön. I nacka ligger många områden både förorter och vill områden. Några av förorterna är fisksätra,henriksdalsberget och finntorp. Och några av dom lite finare områderna kommer här Saltsjö-duvnäs, Solsidan,Saltsjöbaden och Saltsjö-Boo. Nacka avsåg ursprungligen området kring Nacka Ström söder om Järlasjön och fick namnet efter den berghöjd som ligger väster om ån. (Nacke-bergrygg) Efter en sammanslagning 1887 av tre församlingar till Nacka församling och byggande av Nacka kyrka norr om Järlasjön mellan Järla och Sickla ägor kom Nacka att beteckna ett större område. Nacka blev stad 1949 med 15000 invånare, och var således en av landets sist inrättade städer i kommunal mening. En tätortsbildning hade dock påbörjats redan under 1870-talet med arbetarbebyggelse i anslutning till de fabriker då flyttade ut från Stockholms innerstad. När Saltsjöbanan öppnades 1893 kunde banans grundare Knut Wallenberg upplåta den mark som tidigare tillhört gårdarna Järla och Sickla till industrier, bl.a AB de Lavals Ångturbin (1896) och AB Diesels Motorfabrik (senare Atlas Copco) (1898). Där järnvägen drog fram växte snart villasamhällen fram, bl.a Storängen (1904) och Saltsjö-Duvnäs (1907). Under 1890-talet tillkom även de stora kvarnindustrierna Saltsjöqvarn och Tre Kronor vid inloppet till Stockholm. På flera andra håll kom blandade kåk- och fabrikssamhällen att växa fram, de största vid Sickla och Järla. Näringslivet kom länge att ha en industriell prägel. Industrierna i Nacka har idag minskat betydligt i antal, numera är service- och tjänstesektorn den dominerande. Pendlingen till Stockholm är omfattande.
Nacka stad gick upp i den nybildade Nacka kommun år 1971, tillsammans med Saltsjöbadens köping och Boo landskommun.

Dominikanska republiken.

Dominikanska republiken är en republik i Västindien som upptar två tredjedelar av ön Hispaniola (den västra tredjedelen upptas av Haiti). Landet gränsar mot Haiti och har maritim gräns mot Puerto Rico.


Ön Hispaniola, som upptäcktes av Christopher Columbus på hans första resa 1492, blev en språngbräda för Spaniens erövring av Karibien och det amerikanska fastlandet. 1697 erkände Spanien Frankrikes överhöghet över den västra tredjedelen av Hispaniola, som 1804 blev Haiti. Resten av ön, som då kallades Santo Domingo, försökte bli självständigt 1821, men erövrades och styrdes av Haiti i 22 år. 1844 fick man självständighet och blev Dominikanska republiken.

Den första perioden i landets historia var ofta instabil och återkommande kriser ledde till att USA 1916 - 24 ockuperade Dominikanska Republiken för att skapa stabilitet. 1930 - 61 var Rafael Trujillo landets starke man och upprättade en brutal diktatur med många excentriska inslag även om han också på många vis stabiliserade landet. Mordet på Trujillo 1961 ledde till en ny period av instabilitet och slutade med att USA 1965 åter ockuperade landet en period.

1966 blev Joaquín Balaguer, som varit en av Trujillos handgångna, president och styrde under nästan 30 år. Den högt utbildade Balaguer styrde auktoritärt men dock med mindre våld än Trujillo. Den åldrige presidenten kom att förbli en stark kraft i landets politik och ville ännu vid 94 års ålder ställa upp i presidentvalet men avled innan så blev fallet. Efter Balaguers död har demokratin stärkts och makten har hädanefter inte koncentrerats hos en och samma person i så pass hög grad.

Milwaukee. (USA.)

Milwaukee är med sina 573 378 invånare (enligt amerikansk folkbokföring 2006) den största staden i delstaten Wisconsin i USA. Staden ligger på den västra sidan av Lake Michigan, 13 mil norr om Chicago. Klimatet påverkas av den gigantiska sjön. I den kallaste månaden januari, är medeltemperaturen -3 grader Celsius, trots att breddgraden är den samma som norra Grekland och Turkiet. I juli är medeltemperaturen 28 grader Celsius.
Många tyska och nederländska emigranter slog sig ner i Milwaukee och deras arv präglar staden än i dag. Ölkulturen är stark, med Miller Brewing som den stora tillverkaren.
Här tillverkas även motorcykeln Harley Davidson.
Enligt folkbokföringen har 38% av invånarna i staden tyska rötter. Cirka 45% av invånarna är vita, cirka 39% är svarta, cirka 4% är asiater och 10% är av syd- och mellanamerikansk (hispanic) härkomst.

Crème brûlée med marinerade aprikoser.

Ingredienser 8 person(er)

Pajskal:
75 g smör
2 msk strösocker
2 dl vetemjöl
75 g mandelmassa
1 st ägg

Fyllning:
100 g aprikoser, torkade
0,5 dl dessertvin, sött, t ex Château Menota
Brûlée:
1 st vaniljstång
4 dl vispgrädde
1 dl mjölk
1 dl strösocker, (½ + ½ dl)
6 st ägg, gulor

Garnering:
2 msk strösocker
1 tsk kardemummakärnor, finstötta

Tillbehör:
1 l vaniljglass

Tillagning
Pajen blir bäst om den bakas dagen före festen. Gräddblandningen behöver inte svalna innan den vispas ihop med äggsmeten.
1. Pajskal: Kör snabbt ihop ingredienserna till degen i matberedare. Tryck ut degen i en form med löstagbar botten, 26 cm diameter. Ställ kallt ca 30 min. Sätt ugnen på 225°.

2. Fyllning: Hacka aprikoserna och häll dessertvinet över. Låt blandningen dra 30 min, tills vinet sugits upp av frukten.

3. Förgrädda pajskalet mitt i ugnen ca 12 min, tills det fått lite färg. Sänk ugnsvärmen till 150°. Fördela aprikoserna i botten av pajskalet.

4. Brûlée: Dela vaniljstången på längden. Skrapa ner fröna i en kastrull och lägg även ner stången. Tillsätt grädde, mjölk och 1/2 dl strösocker. Koka upp blandningen under omrörning. Ta kastrullen från värmen.

5. Vispa äggulor med resterande socker (1/2 dl) vitt och pösigt. Ta upp vaniljstången ur den varma gräddmjölken och vispa sedan ner den i äggsmeten.

6. Häll blandningen över aprikoserna. Grädda pajen i nedre delen av ugnen ca 1 timme, tills brûléen har stannat.

7. Garnering: Blanda socker och finstött kardemumma. Strö blandningen över den avsvalnade pajen. Bränn av sockret med en brännare eller ställ den i ugnen under grillen på högsta värme, passa noga. Ställ pajen kallt till servering. Servera gärna med vaniljglass

Överkalix.


Överkalix (finska Ylikainus eller Ylikainuu) är en tätort och centralort i Överkalix kommun i Norrbottens län i Sverige.
Överkalix kommun är belägen utmed Kalixälven, cirka tio mil nordost om Luleå, och cirka 55 kilometer norr om E4 längs E10 upp emot Gällivare och Kiruna. Norrifrån kommer Kalix älv slingrande och gör en Z-sväng förbli centralorten, där också Ängesån mynnar i älven. Strax sydost om centralorten Bränna ligger de två sjöarna Grundträsk och Djupträsk, den senare sträcker sig knappt en mil söderut. Väster om älven ligger det 260 meter höga Lappberget, från vars topp man har milsvid utsikt åt alla väderstreck.
Kommuncentrum, där kyrka, kommunledning och grund- och gymnasieskola är belägna, kallas Bränna. Till centralorten får även räknas Grelsbyn, som ligger cirka en kilometer söder om Bränna, samt Brännaberget, 500 meter sydost om Bränna, och Tallvik på andra sidan älven, cirka en kilometer norr om Bränna.
Kalixälven erbjuder med sitt klara vatten och sina fasta sandbottnar många och goda badmöjligheter från mitten av juli till mitten av augusti, många gånger med vattentemperaturer över 20 grader C. Älven är därför välbesökt under sommarmånaderna av såväl ortbefolkningen som tillresta turister, varav många kommer från Nordnorge.
Överkalix har även en camping, nära belagd vid älven. Campingen har mycket turister under sommaren, de flesta från Norge. År 1644 blev Överkalix en egen socken, men området har en historia som sträcker sig till omkring 4000 före Kristus.
Den lokala dialekten kallas Överkalixbondska, och uppfattas ofta som svår att förstå för icke infödda men desto intressantare för språkvetenskapen. Flera doktorsavhandlingar har skrivits om dialekten, till exempel av Carin Pihl redan på 1920-talet och 1992 av Margareta Källskog, född i Svartbyn i Överkalix, samt dessutom av en finsk forskare.
Brännaberget ligger strax söder om orten, och är en festplats och utsiktspunkt. År 2002 firade festplatsen 50 år och då moderniserades anläggningen, som numera även inrymmer en tennisbana.
Inom kommunen finns en stenåldersboplats där man hittat den östliga keramiktypen kamkeramik. Platsen heter Lillberget och ligger norr om byn Gyljen, cirka 15 kilometer norr om Bränna. I Gyljen fanns ett järnbruk och senare ett större sågverk under 1800-talet.

lördag 25 juli 2009

Nizhniy Novgorod. (Rysland)


Nizjnij Novgorod (ryska: Нижний Новгород, Niznij Novgorod), colloquially förkortas så Nizjnij, är den fjärde största staden i Ryssland, rangordning efter Moskva, St Petersburg och Novosibirsk. Befolkning: 1,311,252 (2002 Census), 1438133 (1989 Census). Det är ekonomiskt och kulturellt centrum för de allra Volga-Vyatka ekonomisk region, och även administrativt centrum för Nizjnij Novgorod oblast och Volga federala distriktet.
Från 1932 till 1990 Staden var känd som Gorkij (Горький) efter författaren Maxim Gorkij som föddes där.
Staden är en viktig ekonomisk, transporter och kulturellt centrum för nationen. Efter förstörelsen av Mordvin Inäzor Obram administrativa centrum och fillfort namngivna Obran Osh (Ashli) vid anläggningen i framtiden sten Kreml i 1220, ett litet ryska trä hillfort grundades av storhertigens Yuri II av Ryssland i 1221. Beläget vid sammanflödet av två viktigaste floder i sitt furstendöme, det Volga (Mordvin "RAV" eller "Rava") och Oka och Obran Osh döptes Nizjnij Novgorod. Dess namn betyder ordagrant Lägre Newtown, till skillnad från den äldre Novgorod. Dess oberoende existens var hotad av den kontinuerliga Mordvin angrepp mot det. De stora försök gjorts av Inäzor Purgaz från Arzamas i januari 1229 var avsky, men efter död Yuri II den 4 mars 1238 i slaget vid Sit River mongolerna ockuperade fästningen och rester av små Nizjnij Novgorod förlikning som avstås utan motstånd för att bevara vad som hade utvecklats sedan Purgaz attack åtta år tidigare. Senare en större fäste för gränsskydd, Nizjnij Novgorod fästning drog fördel av en naturlig vallgrav som bildas av de två floderna.
Tillsammans med Moskva och Tver, Nizjnij Novgorod var bland flera nyligen grundade städer som rymt mongoliska förödelse på grund av sin obetydliga, men växte till (stora) centers i vassalic ryska politiska livet under de tatariska oket. Med samtycke av den mongoliska Khan, Nizjnij Novgorod införlivades med Vladimir - Suzdal furstendömet i 1264. Efter 86 år dess betydelse ökat ytterligare när säte för de mäktiga Suzdal furstendömet flyttades hit från Gorodets under 1350. Storhertigens Dmitry Konstantinovich (1323-1383) ville göra till sin huvudstad en konkurrent värdig Moskva, han byggde en sten citadellet och flera kyrkor och var en beskyddare historiker. De äldsta bevarade manuskriptet av ryska Primary Chronicle, den Laurentian Codex, var skriven för honom av den lokala munk Laurentius i 1377. Efter stadens iblandning i Muscovy (1392), den lokala furstar tog namnet Shuisky och bosatte sig i Moskva, där de framträdande vid domstol och kortfattat uppstigit tronen i form av Vasili IV. Efter att ha blivit brända av den kraftfulla Crimean Tatariska chef Edigu i 1408, Nizjnij Novgorod återställdes och anses av Muscovites främst som ett bra fäste i deras krig mot Tatars Kazan. Den enorma röda tegel Kreml, en av de starkaste och tidigaste bevarade citadels i Ryssland, byggdes 1508-1511 under ledning av Peter den italienska. Fästningen var stark nog att motstå Tatariska belägringar under 1520 och 1536.
I 1612, den så kallade nationella milisen, som samlats in av en lokal handlare, Kuzma Minin, och under befäl av Knyaz Dmitry Pozharsky utvisas de polska trupperna från Moskva, och därigenom få ett slut på den "temne av Troubles" och inrättandet av en regel i den Romanov dynastin. Huvudtorget innan Kreml är uppkallad efter Minin och Pozharsky, även om det är lokalt känt som "Minin Square. Minin är fortfarande är begravda i citadell. (I åminnelse av dessa händelser, den 21 oktober, 2005, en exakt kopia av den Röda torget statyn av Minin och Pozharsky placerades framför St John the Baptist Church, som tros vara den plats varifrån samtalet till folket hade proklamerat.)
Under följande sekel, staden blomstrat kommersiellt och valdes av Stroganovs (de rikaste handelsfartyg familj Ryssland) som bas för sin verksamhet. En särskild typ av arkitektur och Ikonmålning, kallas Stroganov stil utvecklades det i sin tur av den 19: e och 20:e århundraden.
En kronhjort med svart horn och hovar på ett vitt fält. Den moderna vapen omkring 1992 är den samma, men skärmen kan pryds med gyllene ek blad bundet med en rand med färgerna på de ryska nationella flaggan.

Maräng med sommarbär.

Ingredienser 4 portioner:


200 g blandade sommarbär
Citronkräm:
6 st äggulor
3 dl socker
2 st citroner, skal och saft från
200 g smör
1 dl grädde
Maräng:
2,5 dl strösocker
1 dl vatten
4 st äggvitor
2 msk socker till äggvitorna
Tarteskal:
3 dl vetemjöl
100 g smör, rumsvarmt
3 msk kranvatten
salt och socker
Garnering:
citronmeliss
Tillagning:
Det här är recept från boken "Smaker från Fjällbacka" (Forum).
Skölj och rensa bären.
Citronkräm:
Lägg allt i en katrull och sjud under konstant omrörning till citronkrämen tjocknar. Låt svalna.


Marängen:
Koka socker och vatten till 124 grader. Vispa äggvitor och socker fluffigt. Slå den kokta sockerlagen över den vispade äggvitan i en tunn stråle. Vispa tills marängsmeten svalnar. Klicka upp på plåt, grilla i ugn på 225 grader under grillelement tills marängerna fått färg.

Tarteskal:
Kör mjöl, socker och vatten till en deg i matberedare. Tillsätt salt och socker. Kavla ut och täck små formar. Nagga med gaffel och täck eventuellt kanterna med folie. Grädda i ugn på 200 grader i ca 8 minuter.
Spritsa citronkräm i tarteskalen. Fyll på med bär, toppa med maräng och garnera med citronmeliss.