Avslappningsmusik...

Varg

Varg eller ulv (Canis lupus) är ett rovdjur med spridning över en stor del av världen. Vargen är den största av de 35 vilda arter av hunddjur som finns och dessutom stamfader till hunden. En fullvuxen varg väger 30 till 50 kg.[3] På grund av vargens stora utbredningsområde finns stora skillnader i djurets storlek. De största vargar som förekommer i skogsområden i Alaska, Kanada och Östeuropa är ungefär 160 centimeter långa och vid skuldran 80 centimeter höga. En ca 50 centimeter lång svans tillkommer. Deras vikt kan gå upp till 80 kilogram. De minsta vargarna lever på arabiska halvön och i närliggande regioner. Deras längd ligger vid 80 centimeter och vikten vid 20 kilogram. Svansen är ungefär 30 centimeter lång. Honor är mellan 3 och 12 procent mindre än hannar och har 20 till 25 procent lägre kroppsvikt. Pälsens färg är mycket variabel. Det finns vita, krämfärgade, rödaktiga, gulaktiga, gråa och svarta individer. I tempererade områden av Europa och Asien är de huvudsakligen gråaktiga och i arktiska regioner mest svarta eller vita. Undersidan är blek eller ljust vit. Ofta är vargarnas rygg mörkare än deras svans, buk, öron och nos. Det är mycket svårt att skilja vargspår från spår av hundar. Ofta krävs det att man följer spåret en längre sträcka (gärna flera km) för att man ska kunna vara någorlunda säker på att det är varg och inte en lös hund man spårar. Vid spårning på snö lämnar stora hanvargar en spårstämpel på 10-12 cm exklusive klor. Få hundar har så stora tassar. Nordeuropeiska vargar har dessutom en steglängd på minst 140 cm på hårt, plant underlag i trav, vilket sällan matchas av hundar. Det finns emellertid vargar med små tassar, och en normal varghonas tassar är faktiskt inte större än en grå- eller jämthunds. Vargspåren går ofta rakt (målmedvetet) medan tama hundar brukar springa kors och tvärs. Detta beteende gäller dock inte alltid, eftersom vargen också kan göra oregelbundna lovar, och hundar kan dessutom vara målmedvetna. Rimligen torde förvildade hundar med tiden bli mer "lugna" (mindre lekfulla) i beteendet och därmed svårare att skilja från varg på spår. När vargar går i flock i djup snö, går de ofta "fot i fot". De sätter då ner tassarna i varandras spår, så att det ser ut som att det endast gått ett djur i spåret. Spårar man en längre sträcka kommer man förr eller senare till något ställe där de delar på sig. En sådan spårlöpa lämnar inte tama hundar. Till spårtecknen räknas också spillning och urinmarkeringar. En varg äter inte samma slags mat som en hund nuförtiden. Den livnär sig på kött och ben. Spillningen skiljer sig således från hundens, som oftast blir utfodrad med pellets som är utblandade med vegetariskt innehåll. När vargen ätit mycket ben, blir avföringen helt vit. Urinmarkeringar av varg ser likadana ut som hundens. Men det finns en stor skillnad i alla fall. Hos vargen är det endast alfaparet som har rätt att lyfta på benet när de urinerar. De andra flockmedlemmarna (även hannarna) hukar sig ner och urinerar som hundtikar. Under högvintern, när honan löper, kan man finna spår av blod i urinmarkeringarna, då vet man att det är varg som varit framme (hundtikar urinerar hukande). roza_hrefReplace("48052134d6e8f96f8771707b4e245f37"); // -->

fredag 16 september 2011

Crawley. (England)

Crawley är en stad och kommun distriktet med Borough status i West, Sussex Crawley England.


Det är 28 miles (45 km) söder om Charing Cross , 18 miles (29 km) norr om Brighton and Hove , och 32 miles (51 km) nordost av länet staden Chichester , täcker en yta av 17,36 kvadrat miles (44,96 km 2 ) och hade en befolkning på 99.744 vid tidpunkten för folkräkningen 2001 .

Området har varit bebott sedan stenåldern , och blev ett centrum för järnhantering i romersk tid. Crawley utvecklats långsamt som en köping från 13-talet, som betjänar de omgivande byarna i Weald , dess läge på huvudvägen från London till Brighton kom med en passerande handel, främja utvecklingen av coaching värdshus . Det var ansluten till järnvägsnätet på 1840-talet. Crawley har vuxit i storlek under andra hälften av 20-talet, är en av de många städer i sydöstra användas som London överhörning med flera familjer flyttas från London till Crawley.

Gatwick Airport , nu en av Storbritanniens mest trafikerade internationella flygplatser, öppnas i utkanten av staden på 1940-talet, uppmuntra kommersiella och industriella tillväxt. Efter andra världskriget planerade den brittiska regeringen att flytta ett stort antal människor och arbetstillfällen från London och in i nya städer runt sydöstra England. I New Towns Act 1946 utsetts Crawley som platsen för en av dessa.
En generalplan togs fram för inrättandet av nya bostads-, kommersiella, industriella och medborgerliga områden och snabb utveckling kraftigt ökad storlek och befolkning i staden i några årtionden.
Staden består av 13 bostadsområden bygger på kärnan av den gamla köpingen, och åtskilda av större vägar och järnväg. Den närliggande samhällen av Ifield , Pound Hill och Three Bridges var upp i den nya staden i olika skeden av sin utveckling. Som av 2009, expansion som planeras i väster och nordväst om staden, i samarbete med Horsham kommunfullmäktige .

Ekonomiskt har staden utvecklats till den viktigaste centrum för industri och sysselsättning mellan London och Englands sydkust . Ett stort industriområde stödjer industrier och tjänster, av vilka många är kopplade till flygplatsen, och de kommersiella och detaljhandeln fortsätter att expandera.

Ursprung:
Området kan ha avgjorts under den mesolitiska perioden: lokalt tillverkade flinta . av Horsham kultur typ har visat sig sydväst om staden. Verktyg och gravhögar från yngre stenåldern och gravhögar och ett svärd från brons Ålder har också upptäckts.
Crawley är på den västra kanten av Höga Weald , som producerade järn i mer än 2000 år från järnåldern och framåt. Goffs Park-nu ett rekreationsområde i söder om staden, var platsen för två sena ugnar järnåldern. järnhantering och mineralutvinning fortsatte under romartiden , särskilt i Broadfield område där många ugnar byggdes.

I den 5: e århundradet, Saxon heter bosättare i området Crow är Leah-vilket innebär en kråka-angripna clearing, eller Crows Wood. Detta namn utvecklats över tiden, och den nuvarande stavningen verkade i början av 14th århundradet. Vid denna tid var närliggande bosättningar mer etablerade: Saxon kyrkan i Worth ., till exempel, är från mellan 950 och 1050 e.Kr.

Även Crawley själv inte nämns i Domesday bokar av 1086, den närliggande bosättningar Ifield och Worth registreras. Den första skriftliga anteckningar av Crawley är från 1202, då en licens utfärdades av kung John för en vecka marknad på onsdagar. Crawley växte långsamt i betydelse under de närmaste århundradena, men höjdes i det 18th århundradet av byggandet av turnpike vägen mellan London och Brighton . När detta stod färdig 1770, blev resandet mellan de nya fashionabla badorten och London säkrare och snabbare, och Crawley (finns ungefär halvvägs mellan de två) blomstrade som ett coachande stopp.

Genom 1839 den erbjöd nästan en timme service till både destinationer. The George, ett korsvirkeshus med anor från 15: e talet, har utvecklats till ett stort gästgiveri, tar över intilliggande byggnader.

Till slut en annex måste byggas i mitten av den breda High Street,. Detta överlevde fram till 1930-talet. Den ursprungliga byggnaden har blivit George Hotel , med konferensmöjligheter och 84 sovrum, det behåller många period funktioner, inklusive en järn eldryggsfasan .

Crawley äldsta kyrka är St Johannes Döparens , mellan High Street och Broadway. Det sägs att 13-talet ursprung, men det har varit mycket ombyggnad (speciellt i det 19th århundradet) och den äldsta delen som återstår är den södra väggen i långhuset , som tros vara 14: e århundradet. Kyrkan har en 15: e-talet tornet (ombyggt 1804) som ursprungligen innehöll fyra klockorna gjutna i 1724. Två ersattes av Thomas Lester av London i 1742,. Men i 1880 en ny uppsättning av åtta klockor gjutna och installeras av Croydon-baserade företaget Gillett, Bland & Company.

Inga kommentarer: