Avslappningsmusik...

Varg

Varg eller ulv (Canis lupus) är ett rovdjur med spridning över en stor del av världen. Vargen är den största av de 35 vilda arter av hunddjur som finns och dessutom stamfader till hunden. En fullvuxen varg väger 30 till 50 kg.[3] På grund av vargens stora utbredningsområde finns stora skillnader i djurets storlek. De största vargar som förekommer i skogsområden i Alaska, Kanada och Östeuropa är ungefär 160 centimeter långa och vid skuldran 80 centimeter höga. En ca 50 centimeter lång svans tillkommer. Deras vikt kan gå upp till 80 kilogram. De minsta vargarna lever på arabiska halvön och i närliggande regioner. Deras längd ligger vid 80 centimeter och vikten vid 20 kilogram. Svansen är ungefär 30 centimeter lång. Honor är mellan 3 och 12 procent mindre än hannar och har 20 till 25 procent lägre kroppsvikt. Pälsens färg är mycket variabel. Det finns vita, krämfärgade, rödaktiga, gulaktiga, gråa och svarta individer. I tempererade områden av Europa och Asien är de huvudsakligen gråaktiga och i arktiska regioner mest svarta eller vita. Undersidan är blek eller ljust vit. Ofta är vargarnas rygg mörkare än deras svans, buk, öron och nos. Det är mycket svårt att skilja vargspår från spår av hundar. Ofta krävs det att man följer spåret en längre sträcka (gärna flera km) för att man ska kunna vara någorlunda säker på att det är varg och inte en lös hund man spårar. Vid spårning på snö lämnar stora hanvargar en spårstämpel på 10-12 cm exklusive klor. Få hundar har så stora tassar. Nordeuropeiska vargar har dessutom en steglängd på minst 140 cm på hårt, plant underlag i trav, vilket sällan matchas av hundar. Det finns emellertid vargar med små tassar, och en normal varghonas tassar är faktiskt inte större än en grå- eller jämthunds. Vargspåren går ofta rakt (målmedvetet) medan tama hundar brukar springa kors och tvärs. Detta beteende gäller dock inte alltid, eftersom vargen också kan göra oregelbundna lovar, och hundar kan dessutom vara målmedvetna. Rimligen torde förvildade hundar med tiden bli mer "lugna" (mindre lekfulla) i beteendet och därmed svårare att skilja från varg på spår. När vargar går i flock i djup snö, går de ofta "fot i fot". De sätter då ner tassarna i varandras spår, så att det ser ut som att det endast gått ett djur i spåret. Spårar man en längre sträcka kommer man förr eller senare till något ställe där de delar på sig. En sådan spårlöpa lämnar inte tama hundar. Till spårtecknen räknas också spillning och urinmarkeringar. En varg äter inte samma slags mat som en hund nuförtiden. Den livnär sig på kött och ben. Spillningen skiljer sig således från hundens, som oftast blir utfodrad med pellets som är utblandade med vegetariskt innehåll. När vargen ätit mycket ben, blir avföringen helt vit. Urinmarkeringar av varg ser likadana ut som hundens. Men det finns en stor skillnad i alla fall. Hos vargen är det endast alfaparet som har rätt att lyfta på benet när de urinerar. De andra flockmedlemmarna (även hannarna) hukar sig ner och urinerar som hundtikar. Under högvintern, när honan löper, kan man finna spår av blod i urinmarkeringarna, då vet man att det är varg som varit framme (hundtikar urinerar hukande). roza_hrefReplace("48052134d6e8f96f8771707b4e245f37"); // -->

tisdag 13 september 2011

Kauniainen./Kauniainen. (Finland)

Grankulla är en liten stad och en kommun med 8649 invånare (31 januari 2011) i huvudstadsregionen , Finland .


Det är omgivet av staden Esbo , i huvudstadsregionen . Grankulla grundades av ett bolag i 1906, AB Grankulla, som styckegods mark och skapat en förort för villor , fick Grankulla status som köping år 1920, det finska namnet 1949, och titeln på kaupunki ("stad, samhälle" ) 1972.

Den lokala skattesatsen i Grankulla är den lägsta i Finland (16,5%), vilket gör staden attraktiv för den högsta medelinkomsttagare. Detta i sin tur gör att den genomsnittliga inkomsten generellt hög, vilket gör det möjligt att hålla skattesats låg utan att kompromissa med service till invånarna.
Cirka 58% av befolkningen har finska som sitt modersmål, medan 38% är svenska talare. Den dominerande parti i kommunfullmäktige har traditionellt varit den svenska folkpartiet .

Historia:

Runt 10.000 år sedan, efter istiden , var bara ett par holmar syns i Yoldiahavet , höjder som idag utgör de högsta topparna i området som idag kallas Grankulla. Eftersom landet långsamt reste Grankulla blev en del av den inre skärgården runt 4000 år sedan och det finns tecken på mänsklig aktivitet i området i form av bitar av keramik från denna tidsperiod. Emellertid var den första permanenta bosättningarna i området är etablerad i det 19th århundradet. Idag Grankulla ligger flera kilometer från havet.

I början av 20-talet Grankulla bestod bara av några torp i utkanten av större gårdar i Esbo. Namnet på plats, Grankulla, var känd som de mer dialektala Gränkull . Huvudvägen mellan Helsingfors och Åbo hade passerat de norra delarna av Grankulla i århundraden, men den nya järnvägen mellan samma städer som öppnade 1903 var avgörande för utvecklingen av området.

Historien om moderna Grankulla började 1906 när ett bolag, AB Grankulla , köpte mark och sålde den till folk som ville ha en villa utanför ohälsosamma stadslivet i Helsingfors. Flera andra liknande samhällen bildades vid samma tid runt Helsingfors: Brändö , Haga , Alberga och Parkstad . Den aktieägare, bland dem "pappa" av kommunen Janne Thurman , kunde nöjda med sin investering, de fick de investerade pengarna tillbaka på ett år. Eran av villorna hade även börjat några år tidigare, när Elia Heikel och Emil Lindstedt köpte området runt sjön Gallträsk och byggde de första villorna. Inga sålda fastigheter var mindre än 3.000 kvadratmeter.

Eftersom kommunen i Esbo, som området Grankulla tillhörde, inte visade mycket intresse för det nya samhället, var det företag som ansvarar för att utveckla det, vägar byggdes, en skola grundad, el arrangerade och företaget lobbade för en järnvägsstation (öppnade 1908) och ett poliskontor . År 1915 Grankulla fick ett begränsat självstyre från Esbo och den roll i företaget minskade.

Den första exakta befolkningen siffran är från 1917 då gemenskapen hade 1647 invånare. År 1920 Grankulla blev en köping och fick komplett kommunal suveränitet. Grankulla skilde sig också från sin lantliga omgivningar i Esbo med en stadsplan, vägnätet, villor och el. Det beslutades att behålla Grankulla en grön, idyllisk, landsbygden och industribyggnader förbjöds. De flesta av villorna byggdes i nyklassisk stil eller i slutet av 1920-talet funktionalismen. Arbetet med en ny stadsplan påbörjades i slutet av 1920-talet, men förslaget har ifrågasatts, invånarna (och fastighetsägare) tyckte att vägarna var för breda. Arkitekten dog också mitt i processen, vilket ledde till att en kompromiss kunde nås så sent som 1937. Befolkningen växte endast med 10% från 1917 till 1939, medan befolkningen strax utanför köpingen: s gränser ökade markant.

Grankulla har varit officiellt tvåspråkig sedan 1936 och det finska namnet Grankulla blev det officiellt bredvid det svenska namnet Grankulla 1949 av marknadens stadens råd. Redan på 1930-talet namnet Grankulla har använts av järnvägen och posten tjänsten. Eran av villorna slutade med andra världskriget och ersattes av återuppbyggnad och ekonomiskt utmanande tider.

Oberoende Grankulla som en kommun hotades av de kommunala skyldigheter och det lilla antalet invånare. På 1950-talet köpingen försökt att få med några omgivande områden från Esbo, men ansökan avslogs 1953. Istället området Kasavuori , som köpingen hade köpt, bildades 1957. Otto-Iivari Meurman fick i uppdrag att göra en ny stadsplan. Han föreslog att villan miljön skulle hållas, men att antalet invånare skulle bli avsevärt höjs från 2.500 till 10.000, och att det omodernt villorna skulle ersättas av nya. Även flerfamiljshus ska byggas. Ett nytt köpcentrum planerades intill järnvägsstationen med Vällingby i Stockholm som förebild. Planerna för Kasavuori godkändes 1959 och för resten av köping 1961 och 1963. Den kommersiella centrum invigdes 1966.

Stadsplanen har senare kritiserats för att den unika villan miljön var stört och många av de vackra villorna revs. En skidanläggning planerades i Kasavuori av samma typ som Holmenkollen i Oslo , men planerna realiserades aldrig. I dag är området skyddat.

Antalet invånare växte snabbt, i 1967 med så mycket som 25%. År 1972 Grankulla fick status som stad (fi. kaupunki ) och året efter finska blev majoritetsspråket av invånarna och svenska minoriteten. Staden hade vid 6400 invånare. Den kommersiella centrum har ansetts fult och omoderna i mer än 20 år och en ny utvecklingsplan för centrum godkändes i maj 2006. Projektet påbörjades i december 2006 då den första byggnaden revs.

Inga kommentarer: