Avslappningsmusik...

Varg

Varg eller ulv (Canis lupus) är ett rovdjur med spridning över en stor del av världen. Vargen är den största av de 35 vilda arter av hunddjur som finns och dessutom stamfader till hunden. En fullvuxen varg väger 30 till 50 kg.[3] På grund av vargens stora utbredningsområde finns stora skillnader i djurets storlek. De största vargar som förekommer i skogsområden i Alaska, Kanada och Östeuropa är ungefär 160 centimeter långa och vid skuldran 80 centimeter höga. En ca 50 centimeter lång svans tillkommer. Deras vikt kan gå upp till 80 kilogram. De minsta vargarna lever på arabiska halvön och i närliggande regioner. Deras längd ligger vid 80 centimeter och vikten vid 20 kilogram. Svansen är ungefär 30 centimeter lång. Honor är mellan 3 och 12 procent mindre än hannar och har 20 till 25 procent lägre kroppsvikt. Pälsens färg är mycket variabel. Det finns vita, krämfärgade, rödaktiga, gulaktiga, gråa och svarta individer. I tempererade områden av Europa och Asien är de huvudsakligen gråaktiga och i arktiska regioner mest svarta eller vita. Undersidan är blek eller ljust vit. Ofta är vargarnas rygg mörkare än deras svans, buk, öron och nos. Det är mycket svårt att skilja vargspår från spår av hundar. Ofta krävs det att man följer spåret en längre sträcka (gärna flera km) för att man ska kunna vara någorlunda säker på att det är varg och inte en lös hund man spårar. Vid spårning på snö lämnar stora hanvargar en spårstämpel på 10-12 cm exklusive klor. Få hundar har så stora tassar. Nordeuropeiska vargar har dessutom en steglängd på minst 140 cm på hårt, plant underlag i trav, vilket sällan matchas av hundar. Det finns emellertid vargar med små tassar, och en normal varghonas tassar är faktiskt inte större än en grå- eller jämthunds. Vargspåren går ofta rakt (målmedvetet) medan tama hundar brukar springa kors och tvärs. Detta beteende gäller dock inte alltid, eftersom vargen också kan göra oregelbundna lovar, och hundar kan dessutom vara målmedvetna. Rimligen torde förvildade hundar med tiden bli mer "lugna" (mindre lekfulla) i beteendet och därmed svårare att skilja från varg på spår. När vargar går i flock i djup snö, går de ofta "fot i fot". De sätter då ner tassarna i varandras spår, så att det ser ut som att det endast gått ett djur i spåret. Spårar man en längre sträcka kommer man förr eller senare till något ställe där de delar på sig. En sådan spårlöpa lämnar inte tama hundar. Till spårtecknen räknas också spillning och urinmarkeringar. En varg äter inte samma slags mat som en hund nuförtiden. Den livnär sig på kött och ben. Spillningen skiljer sig således från hundens, som oftast blir utfodrad med pellets som är utblandade med vegetariskt innehåll. När vargen ätit mycket ben, blir avföringen helt vit. Urinmarkeringar av varg ser likadana ut som hundens. Men det finns en stor skillnad i alla fall. Hos vargen är det endast alfaparet som har rätt att lyfta på benet när de urinerar. De andra flockmedlemmarna (även hannarna) hukar sig ner och urinerar som hundtikar. Under högvintern, när honan löper, kan man finna spår av blod i urinmarkeringarna, då vet man att det är varg som varit framme (hundtikar urinerar hukande). roza_hrefReplace("48052134d6e8f96f8771707b4e245f37"); // -->

torsdag 5 januari 2012

Niedersachsen. (Tyskland)

Niedersachsen är ett förbundsland i förbundsrepubliken Tyskland.


Niedersachsen är den till ytan efter Bayern näst största av de tyska delstaterna och är belägen i förbundsrepublikens nordvästra hörn.


Delstaten bildades efter andra världskriget av ett antal hertigdömen med mera som ingick i den brittiska ockupationszonen. Den har för närvarande ca 8,0 miljoner invånare och en areal som uppgår till ca 47 600 km². Huvudstad är Hannover.

Geografi:
Niedersachsen är beläget i norra Tyskland. Delstaten sträcker sig från Nordsjökusten och floden Elbe i norr till bergsområdet Harz i sydost. Nordöstra och västra Niedersachsen ligger på det nordtyska låglandet. I nordost, bland annat runt Lüneburger Heide, dominerar sandjord och landskapstypen geest. I övrigt präglas delstaten av bördig jordbruksmark. Vid Nordsjökusten finns områden med marskland.


Bland Niedersachsens viktigaste floder kan Ems, Weser, Aller och Elbe nämnas. Delstatens högsta berg är Wurmberg (971 meter över havet) i Harz. Det lägst belägna området är Freepsum i Krummhörn, Ostfriesland (2,5 meter under havsnivån).


Niedersachsen centrala delar vad gäller bosättning, näringsliv och infrastruktur är runt städerna Stadthagen, Hannover, Celle, Braunschweig, Wolfsburg, Hildesheim och Salzgitter.

Historia:
Namnet Niedersachsen härstammar från den germanska folkstammen saxare som levde i det som är nuvarande nordvästra Tyskland. Det gamla saxiska landet började kallas "nedre Sachsen", Niedersachsen, för att skilja det från de områden i mellersta Tyskland som med tiden kom att kallas Sachsen eller "övre Sachsen", Obersachsen. Både Niedersachsen och Obersachsen var delar av det tysk-romerska riket.


Niedersachsen bestod av ett flertal olika mindre furstendömen, hertigdömen, grevskap och biskopsdömen. Det fanns under lång tid även en särskild bindning mellan Hannover och England. De stater som fanns kvar längst var Kungariket Hannover (efter 1866 en preussisk provins), Hertigdömet Braunschweig, Storhertidömet Oldenburg och Furstendömet Schaumburg-Lippe (efter 1919 fristater).


Den nuvarande delstaten Niedersachsen bildades efter andra världskriget med Hannover som huvudstad. I december 1946 sammanträdde Niedersachsens lantdag för första gången.

Inga kommentarer: