Avslappningsmusik...

Varg

Varg eller ulv (Canis lupus) är ett rovdjur med spridning över en stor del av världen. Vargen är den största av de 35 vilda arter av hunddjur som finns och dessutom stamfader till hunden. En fullvuxen varg väger 30 till 50 kg.[3] På grund av vargens stora utbredningsområde finns stora skillnader i djurets storlek. De största vargar som förekommer i skogsområden i Alaska, Kanada och Östeuropa är ungefär 160 centimeter långa och vid skuldran 80 centimeter höga. En ca 50 centimeter lång svans tillkommer. Deras vikt kan gå upp till 80 kilogram. De minsta vargarna lever på arabiska halvön och i närliggande regioner. Deras längd ligger vid 80 centimeter och vikten vid 20 kilogram. Svansen är ungefär 30 centimeter lång. Honor är mellan 3 och 12 procent mindre än hannar och har 20 till 25 procent lägre kroppsvikt. Pälsens färg är mycket variabel. Det finns vita, krämfärgade, rödaktiga, gulaktiga, gråa och svarta individer. I tempererade områden av Europa och Asien är de huvudsakligen gråaktiga och i arktiska regioner mest svarta eller vita. Undersidan är blek eller ljust vit. Ofta är vargarnas rygg mörkare än deras svans, buk, öron och nos. Det är mycket svårt att skilja vargspår från spår av hundar. Ofta krävs det att man följer spåret en längre sträcka (gärna flera km) för att man ska kunna vara någorlunda säker på att det är varg och inte en lös hund man spårar. Vid spårning på snö lämnar stora hanvargar en spårstämpel på 10-12 cm exklusive klor. Få hundar har så stora tassar. Nordeuropeiska vargar har dessutom en steglängd på minst 140 cm på hårt, plant underlag i trav, vilket sällan matchas av hundar. Det finns emellertid vargar med små tassar, och en normal varghonas tassar är faktiskt inte större än en grå- eller jämthunds. Vargspåren går ofta rakt (målmedvetet) medan tama hundar brukar springa kors och tvärs. Detta beteende gäller dock inte alltid, eftersom vargen också kan göra oregelbundna lovar, och hundar kan dessutom vara målmedvetna. Rimligen torde förvildade hundar med tiden bli mer "lugna" (mindre lekfulla) i beteendet och därmed svårare att skilja från varg på spår. När vargar går i flock i djup snö, går de ofta "fot i fot". De sätter då ner tassarna i varandras spår, så att det ser ut som att det endast gått ett djur i spåret. Spårar man en längre sträcka kommer man förr eller senare till något ställe där de delar på sig. En sådan spårlöpa lämnar inte tama hundar. Till spårtecknen räknas också spillning och urinmarkeringar. En varg äter inte samma slags mat som en hund nuförtiden. Den livnär sig på kött och ben. Spillningen skiljer sig således från hundens, som oftast blir utfodrad med pellets som är utblandade med vegetariskt innehåll. När vargen ätit mycket ben, blir avföringen helt vit. Urinmarkeringar av varg ser likadana ut som hundens. Men det finns en stor skillnad i alla fall. Hos vargen är det endast alfaparet som har rätt att lyfta på benet när de urinerar. De andra flockmedlemmarna (även hannarna) hukar sig ner och urinerar som hundtikar. Under högvintern, när honan löper, kan man finna spår av blod i urinmarkeringarna, då vet man att det är varg som varit framme (hundtikar urinerar hukande). roza_hrefReplace("48052134d6e8f96f8771707b4e245f37"); // -->

lördag 7 januari 2012

Schleswig-Holstein. (Tyskland)

Schleswig-Holstein är den nordligaste av de sexton länderna i Tyskland , som omfattar de flesta av de historiska hertigdömet Holstein och den södra delen av det forna hertigdömet Schleswig .Dess huvudstad är Kiel , andra anmärkningsvärda städer är Lübeck , Flensburg och Neumünster .


Den tidigare engelska namn var Slesvig-Holsatia, den danska är namnet Slesvig-Holsten, den låga tyska är namnet Sleswig-Holsteen, den holländska är namnet Sleeswijk-Holstein och Nordfrisiska namnet är Slaswik-Holstiinj. Historiskt kan namnet också avse till en större region, som innehåller både dagens Schleswig-Holstein och den tidigare södra Jylland län (Norra Schleswig) i Danmark .

Historia:
Termen "Holstein" härstammar från Gamla Saxon , Holseta Land, vilket innebär "landet av dem som bor i skogen" ( Holz och Holt menar trä i modern Standardiserade tyska och i litterära engelska respektive). Ursprungligen hänvisades till den centrala av de tre saxiska stammarna norr om Elbe floden, Tedmarsgoi , Holcetae och Sturmarii . Det område av Holcetae var mellan Stör floden och Hamburg , och efter kristnandet deras största kyrka var i Schenefeld . Saxon Holstein blev en del av det heliga romerska riket efter Karl 's Saxon kampanjerna i slutet av åttonde århundradet. Eftersom 811 den norra gränsen av Holstein (och därmed imperiet) präglades av floden Eider .


Termen Schleswig har fått sitt namn från staden Schleswig . Namnet härrör från Schlei inlopp i öster och vik mening inlopp eller avveckling i Gamla Saxon och fornnordiska . Namnet påminner om ortnamn som slutar på "-veken" eller "-wich"-element längs kusten i Storbritannien .


Den hertigdömet Schleswig eller södra Jylland var ursprungligen en del av Danmark, men var i medeltida tider etablerat som en förläning i Konungariket Danmark, med samma förhållande till Danish Crown som till exempel Brandenburg och Bayern vis-à-vis de heliga romerska kejsaren . Runt 1100 av hertigen av Sachsen gav Holstein, eftersom det var hans eget land, till greve Adolf I av Schauenburg .


Schleswig och Holstein har vid olika tidpunkter tillhörde helt eller delvis till antingen Danmark eller Tyskland, eller har varit i stort sett oberoende av både nationer. Undantaget är att Schleswig aldrig hade varit en del av Tyskland till andra kriget Schleswig 1864. Under många århundraden har kungen av Danmark var både en dansk hertig av Schleswig och en tysk hertig av Holstein, hertigen av Sachsen. I huvudsak var Schleswig antingen integreras i Danmark eller var en dansk förläning, och Holstein var en tysk förläning och en gång en suverän stat för länge sedan. Båda var under flera århundraden styrdes av kungar av Danmark. År 1721 alla Schleswig var enat som en enda hertigdöme under kung av Danmark och stormakterna i Europa bekräftades i en internationell överenskommelse om att alla framtida kungar av Danmark automatiskt bör bli hertigarna av Schleswig, och därmed Schleswig skulle alltid följa samma linje om arv som den som valdes i Konungariket Danmark.


Den tyska nationella uppvaknandet efter Napoleonkrigen ledde till en stark folkrörelse i Holstein och södra Slesvig för återförening med en ny preussisk -dominerade Tyskland. Emellertid var denna utveckling parallellt med en lika stark danska nationella uppvaknandet i Danmark och norra Schleswig. Det kallas för fullständig återanpassning av Schleswig i Danmark och krävde ett slut på diskrimineringen av danskarna i Schleswig. Den påföljande konflikten kallas ibland för Schleswig-Holstein fråga . År 1848 kung Fredrik VII av Danmark förklarade att han skulle ge Danmark en liberal författning och det omedelbara målet för den danska nationella rörelsen var att se till att denna konstitution inte bara skulle ge rättigheter till alla danskar, dvs inte bara i Danmark, men också att danskar (och tyskar) som lever i Schleswig. Dessutom krävde de skydd för det danska språket i Schleswig sedan det dominerande språket i nästan en fjärdedel av Schleswig hade förändrats från danska till tyska sedan början av det 19th århundradet.


En liberal konstitution för Holstein var inte på allvar övervägas i Köpenhamn , eftersom det var ett välkänt faktum att den politiska eliten av Holstein hade varit betydligt mer konservativ än Köpenhamns. Detta visade sig vara sant, som politikerna av Holstein krävde att grundlagen i Danmark ska skrotas - inte bara i Schleswig, men också i Danmark. De krävde också att Schleswig omedelbart efter Holstein och bli medlem i Tyska förbundet , och så småningom en del av den nya förenade Tyskland. Dessa krav avvisades och 1848 tyskarna av Holstein och södra Slesvig uppror. Detta var början på första krig Schleswig (1848-1851) som slutade i en dansk seger på Idstedt . Delar av denna period var fictionalized i Royal Flash , den andra av George MacDonald Frasers Flashman romaner.


År 1863 konflikten bröt ut igen som kung Fredrik VII av Danmark avled lämnar ingen arvinge . Enligt tronföljden i Danmark och Schleswig, skulle kronor av både Danmark och Schleswig övergår nu till hertig Kristian av Glücksburg (blivande kung Christian IX ), kronan av Holstein ansågs vara mer problematiskt. Detta beslut överklagades av en rivaliserande pro-tyska grenen av den danska kungafamiljen, House of Augustenborg som krävde, liksom 1848, kronorna av både Schleswig och Holstein. Bortgången av en gemensam författning för Danmark och Schleswig i November 1863 gav då Otto von Bismarck en chans att ingripa och Preussen och Österrike förklarade krig mot Danmark. Detta var det andra kriget Schleswig som slutade i en dansk nederlag. brittiska försök att medla misslyckades, och Danmark förlorade Schleswig (norra och södra Schleswig), Holstein och Lauenburg till Preussen och Österrike.


Efter den österrikisk-preussiska kriget 1866 , avsnitt fem av freden i Prag förklarade att människorna i norra Schleswig bör ges rätt till en folkomröstning om huruvida de skulle förbli under preussiskt styre eller återgå till danskt styre. Detta löfte var aldrig uppfyllas av Preussen.


Efter Tysklands nederlag i första världskriget , ordnade de allierade en folkomröstning i norra och centrala Schleswig . I norra Schleswig (10 februari 1920) 75% röstade för återförening med Danmark och 25% röstade för Tyskland. I centrala Schleswig (14 mars 1920) var resultaten omvända, 80% röstade för Tyskland och bara 20% för Danmark, främst i Flensburg . Ingen omröstning ägde aldrig rum i den södra tredjedelen av Schleswig, även om det var planerat. För den folkomröstning under ledning av en internationell kommission (OSS, Commission Internationale de Surveillance du folkomröstning Slesvig) två (främst tre) val-zoner skapades. Främst tre zoner planeras, bör zon III involvera resten av södra Schleswig. Danmark vidare ett val i denna zon. Bara röster för hela zonen var avgörande, inte de avvikande rösterna i en enda distriktet (distrikt) eller stad:

Inga kommentarer: