Avslappningsmusik...

Varg

Varg eller ulv (Canis lupus) är ett rovdjur med spridning över en stor del av världen. Vargen är den största av de 35 vilda arter av hunddjur som finns och dessutom stamfader till hunden. En fullvuxen varg väger 30 till 50 kg.[3] På grund av vargens stora utbredningsområde finns stora skillnader i djurets storlek. De största vargar som förekommer i skogsområden i Alaska, Kanada och Östeuropa är ungefär 160 centimeter långa och vid skuldran 80 centimeter höga. En ca 50 centimeter lång svans tillkommer. Deras vikt kan gå upp till 80 kilogram. De minsta vargarna lever på arabiska halvön och i närliggande regioner. Deras längd ligger vid 80 centimeter och vikten vid 20 kilogram. Svansen är ungefär 30 centimeter lång. Honor är mellan 3 och 12 procent mindre än hannar och har 20 till 25 procent lägre kroppsvikt. Pälsens färg är mycket variabel. Det finns vita, krämfärgade, rödaktiga, gulaktiga, gråa och svarta individer. I tempererade områden av Europa och Asien är de huvudsakligen gråaktiga och i arktiska regioner mest svarta eller vita. Undersidan är blek eller ljust vit. Ofta är vargarnas rygg mörkare än deras svans, buk, öron och nos. Det är mycket svårt att skilja vargspår från spår av hundar. Ofta krävs det att man följer spåret en längre sträcka (gärna flera km) för att man ska kunna vara någorlunda säker på att det är varg och inte en lös hund man spårar. Vid spårning på snö lämnar stora hanvargar en spårstämpel på 10-12 cm exklusive klor. Få hundar har så stora tassar. Nordeuropeiska vargar har dessutom en steglängd på minst 140 cm på hårt, plant underlag i trav, vilket sällan matchas av hundar. Det finns emellertid vargar med små tassar, och en normal varghonas tassar är faktiskt inte större än en grå- eller jämthunds. Vargspåren går ofta rakt (målmedvetet) medan tama hundar brukar springa kors och tvärs. Detta beteende gäller dock inte alltid, eftersom vargen också kan göra oregelbundna lovar, och hundar kan dessutom vara målmedvetna. Rimligen torde förvildade hundar med tiden bli mer "lugna" (mindre lekfulla) i beteendet och därmed svårare att skilja från varg på spår. När vargar går i flock i djup snö, går de ofta "fot i fot". De sätter då ner tassarna i varandras spår, så att det ser ut som att det endast gått ett djur i spåret. Spårar man en längre sträcka kommer man förr eller senare till något ställe där de delar på sig. En sådan spårlöpa lämnar inte tama hundar. Till spårtecknen räknas också spillning och urinmarkeringar. En varg äter inte samma slags mat som en hund nuförtiden. Den livnär sig på kött och ben. Spillningen skiljer sig således från hundens, som oftast blir utfodrad med pellets som är utblandade med vegetariskt innehåll. När vargen ätit mycket ben, blir avföringen helt vit. Urinmarkeringar av varg ser likadana ut som hundens. Men det finns en stor skillnad i alla fall. Hos vargen är det endast alfaparet som har rätt att lyfta på benet när de urinerar. De andra flockmedlemmarna (även hannarna) hukar sig ner och urinerar som hundtikar. Under högvintern, när honan löper, kan man finna spår av blod i urinmarkeringarna, då vet man att det är varg som varit framme (hundtikar urinerar hukande). roza_hrefReplace("48052134d6e8f96f8771707b4e245f37"); // -->

måndag 22 augusti 2011

Helsingfors./Helsinki. (Finland)

Helsingfors är huvudstad och största staden i Finland .


Det är i regionen Nyland , som ligger i södra Finland, på stranden av Finska viken , en arm av Östersjön . Befolkningen i staden Helsingfors 588.941 (31 januari 2011), gör det i särklass mest folkrika kommun i Finland.

Helsingfors är belägen cirka 400 kilometer (250 mil) öster om Stockholm , Sverige , 300 mil (190 km) väster om St Petersburg , Ryssland och 80 km (50 mi) norr om Tallinn , Estland . Helsingfors har nära historiska samband med dessa tre städer.

I huvudstadsregionen finns Helsingfors stad och tre andra städer: Esbo och Vanda , som omedelbart gränsen Helsingfors i väster och norr, respektive Grankulla , vilket är en enklav i staden Esbo. Huvudstadsregionen är världens nordligaste tätort bland dem med en befolkning på över en miljon människor och staden är den nordligaste huvudstad i ett EU-land .

Sammanlagt 1,1 miljoner människor, ungefär en av fem finländare, bor i huvudstadsregionen.
Helsingfors är Finlands viktigaste politiska, pedagogiska, ekonomiska, kulturella och forskningscentrum samt ett av norra Europas större städer. Cirka 70% av utländska företag verksamma i Finland har bosatt sig i huvudstadsregionen.

Den närliggande Vanda stad i huvudstadsregionen är platsen för Helsingfors-Vanda flygplats , med täta turer till olika destinationer i Europa och Asien . Sedan början av 2009 har Helsingfors varit utforskat en fusion med Vanda. Den 30 mars 2009 enades stadsfullmäktige i Vanda för att granska Helsingfors förslag om en möjlig fusion, men betonar att översynen inte är om möjligheten att säga upp förekomsten av Vanda stad.

Den 31 januari 2011 i staden fullmäktige i Vanda avslag Helsingfors förslag om en möjlig fusion, med 45 röster mot förslaget jämfört med 22 till förmån för det.
År 2009 var Helsingfors valt att vara World Design Capital för 2012 av International Council of Societies för industriell design . Helsingfors slog snävt ut Eindhoven för titeln.

Tidig historia:
Helsingfors var etablerad som en handelsstad av kung Gustav I av Sverige år 1550 som staden Helsingfors, som han avsett att vara en rival till hansastaden Reval (idag kallas Tallinn ). Lilla kom av planerna som Helsingfors förblev en liten stad plågas av fattigdom, krig och sjukdomar. Den Pesten av 1710 dödade större delen av invånarna i Helsingfors.

Byggandet av den marina fästningen Sveaborg (på finska Sveaborg , i dag även Sveaborg ) i det 18th århundradet hjälpte till att förbättra Helsingfors status, men det var inte förrän Ryssland besegrade Sverige i Finska kriget och som bifogats Finland som det autonoma storfurstendömet Finland år 1809 att staden började utvecklas till en betydande stad.

Tsar Alexander I av Ryssland flyttades den finska huvudstaden från Åbo till Helsingfors för att minska svenska inflytandet i Finland. Kungliga Akademien i Åbo , på den tiden landets enda universitet, flyttades till Helsingfors år 1827 och blev så småningom den moderna Helsingfors universitet . Flytten konsoliderade stadens nya roll och hjälpte ställa in den på vägen av kontinuerlig tillväxt. Denna omvandling är mycket tydligt i stadskärnan, som byggdes om i nyklassicistisk stil att likna St Petersburg . Liksom på andra håll, tekniska framsteg såsom järnvägar och industrialisering var viktiga faktorer bakom stadens tillväxt.

Tjugonde århundradet:
Trots tumultuousness av Finlands historia under första hälften av 20-talet, fortsatte Helsingfors sin stadiga utveckling.

En milstolpe var den XV olympiaden ( 1952 OS ) som hölls i Helsingfors. Finlands snabba urbaniseringen under 1970-talet, som inträffar sent i förhållande till resten av Europa, tredubblades befolkningen i huvudstadsregionen och Helsingfors tunnelbana tunnelbanan byggdes. Den relativt glesa befolkningstätheten i Helsingfors och dess säregna struktur har ofta tillskrivits den sena dess tillväxt.

Inga kommentarer: