Avslappningsmusik...

Varg

Varg eller ulv (Canis lupus) är ett rovdjur med spridning över en stor del av världen. Vargen är den största av de 35 vilda arter av hunddjur som finns och dessutom stamfader till hunden. En fullvuxen varg väger 30 till 50 kg.[3] På grund av vargens stora utbredningsområde finns stora skillnader i djurets storlek. De största vargar som förekommer i skogsområden i Alaska, Kanada och Östeuropa är ungefär 160 centimeter långa och vid skuldran 80 centimeter höga. En ca 50 centimeter lång svans tillkommer. Deras vikt kan gå upp till 80 kilogram. De minsta vargarna lever på arabiska halvön och i närliggande regioner. Deras längd ligger vid 80 centimeter och vikten vid 20 kilogram. Svansen är ungefär 30 centimeter lång. Honor är mellan 3 och 12 procent mindre än hannar och har 20 till 25 procent lägre kroppsvikt. Pälsens färg är mycket variabel. Det finns vita, krämfärgade, rödaktiga, gulaktiga, gråa och svarta individer. I tempererade områden av Europa och Asien är de huvudsakligen gråaktiga och i arktiska regioner mest svarta eller vita. Undersidan är blek eller ljust vit. Ofta är vargarnas rygg mörkare än deras svans, buk, öron och nos. Det är mycket svårt att skilja vargspår från spår av hundar. Ofta krävs det att man följer spåret en längre sträcka (gärna flera km) för att man ska kunna vara någorlunda säker på att det är varg och inte en lös hund man spårar. Vid spårning på snö lämnar stora hanvargar en spårstämpel på 10-12 cm exklusive klor. Få hundar har så stora tassar. Nordeuropeiska vargar har dessutom en steglängd på minst 140 cm på hårt, plant underlag i trav, vilket sällan matchas av hundar. Det finns emellertid vargar med små tassar, och en normal varghonas tassar är faktiskt inte större än en grå- eller jämthunds. Vargspåren går ofta rakt (målmedvetet) medan tama hundar brukar springa kors och tvärs. Detta beteende gäller dock inte alltid, eftersom vargen också kan göra oregelbundna lovar, och hundar kan dessutom vara målmedvetna. Rimligen torde förvildade hundar med tiden bli mer "lugna" (mindre lekfulla) i beteendet och därmed svårare att skilja från varg på spår. När vargar går i flock i djup snö, går de ofta "fot i fot". De sätter då ner tassarna i varandras spår, så att det ser ut som att det endast gått ett djur i spåret. Spårar man en längre sträcka kommer man förr eller senare till något ställe där de delar på sig. En sådan spårlöpa lämnar inte tama hundar. Till spårtecknen räknas också spillning och urinmarkeringar. En varg äter inte samma slags mat som en hund nuförtiden. Den livnär sig på kött och ben. Spillningen skiljer sig således från hundens, som oftast blir utfodrad med pellets som är utblandade med vegetariskt innehåll. När vargen ätit mycket ben, blir avföringen helt vit. Urinmarkeringar av varg ser likadana ut som hundens. Men det finns en stor skillnad i alla fall. Hos vargen är det endast alfaparet som har rätt att lyfta på benet när de urinerar. De andra flockmedlemmarna (även hannarna) hukar sig ner och urinerar som hundtikar. Under högvintern, när honan löper, kan man finna spår av blod i urinmarkeringarna, då vet man att det är varg som varit framme (hundtikar urinerar hukande). roza_hrefReplace("48052134d6e8f96f8771707b4e245f37"); // -->

fredag 19 augusti 2011

Azerbaijan.

Azerbajdzjan ( i / ˌ æ z ər b aɪ dʒ ɑ ː n / az -ər-by- Jahn , Azerbajdzjan : Azərbaycan ), officiellt Republiken Azerbajdzjan ( azeriska : Azərbaycan Respublikası ) är det största landet i Kaukasus regionen Eurasien .


Beläget vid korsningen av västra Asien och östra Europa , är det begränsas av Kaspiska havet i öster, Ryssland i norr, Georgien i nordväst, Armenien i väster och Iran i söder. Den exklav av Nachitjevan avgränsas av Armenien i norr och öster, Iran i söder och väster, samtidigt som en kort gränsen till Turkiet i nordväst.

Den Azerbajdzjan demokratiska republiken , det första demokratiska och sekulära republik i den muslimska världen , grundades 1918, men införlivades med Sovjetunionen 1920. Azerbajdzjan återfick självständighet 1991. Kort därefter, under Nagorno-Karabach kriget , grannlandet Armenien ockuperade Nagorno-Karabach , dess närliggande områden och enklaver av Karki , Yukhary Askipara , Barkhudarly och Sofulu . I Nagorno-Karabach republiken , som uppstod i Nagorno-Karabach, fortsätter att vara inte diplomatiskt erkänd av någon nation och regionen är fortfarande betraktas som en de jure del av Azerbajdzjan, trots att de facto självständiga sedan slutet av kriget.

Azerbajdzjan, en nation med en majoritet turkiskt och shia befolkningen, är en sekulär och en enhetlig republik med en forntida och historiska kulturarv . Azerbajdzjan är en av de sex oberoende turkiska stater såväl som aktiva medlemmar i turkiska rådet och TÜRKSOY samhället. Azerbajdzjan har diplomatiska förbindelser med 158 länder och har medlemskap i 38 internationella organisationer.

Det är en av de grundande medlemmarna i GUAM och Organisationen för förbud mot kemiska vapen , och i december 1991 blev landet en av grundarna av samväldet Oberoende staters . Den 9 maj 2006 Azerbajdzjan valdes till medlemskap i det nybildade Rådet för mänskliga rättigheter av FN: s generalförsamling . Mandatperioden började den 19 juni 2006. Ett särskilt sändebud för EU-kommissionen är närvarande i landet, som också är medlem i Förenta nationerna , de OSSE har Europarådet och Nato Partnerskap för Fred (PFF) program. Azerbajdzjan är en korrespondent vid Internationella teleunionen och medlem av den alliansfria rörelsen och innehar observatörsstatus i Världshandelsorganisationen .

Att vara en av de fem mest utvecklade länderna bland OSS- medlemmar Azerbajdzjan nått en hög mänsklig utveckling och levnadsstandard. Det är också en av de bästa länderna för företag såväl som det rikaste landet i hela södra Kaukasus . Landet har en låg arbetslöshet och en låg kriminalitet.

Antiken:
De äldsta bevisen på mänsklig bosättning på territoriet i Azerbajdzjan daterar till slutet av stenåldern och är relaterad till Guruchay kultur i Azykh Cave . Den övre Paleolithic och sena bronsåldern kulturer är styrkta i grottorna i Tağılar , Damcılı , Zar , Yataq-yeri och i nekropoler av Leylatepe och Saraytepe.
Tidiga bosättningar inkluderade skyterna i det nionde århundradet BC. Efter skyterna , iranska meder kom att dominera området söder om Aras . Den Medes smidda ett stort imperium mellan 900-700 f.Kr., som var integrerad i Achaemenids imperiet omkring 550 f Kr. Området erövrades av Achaemenids leder till spridning av Zoroastrianism .

Senare blev den en del av Alexander den store : s imperiet och dess efterföljare, den Seleukidernas imperiet . kaukasiska albaner , de ursprungliga invånarna i området, etablerade ett självständigt kungadöme runt det fjärde århundradet före Kristus. Under denna period Zoroastrianism sprids i Kaukasus och Atropatene . Ancient Azerbajdzjaner talade Gamla Azari språket .

Feodala eran:
Den Sassanids vände kaukasiska Albanien till en vasallstat i AD 252, medan kung Urnayr officiellt antagit kristendomen som statsreligion i det fjärde århundradet. Trots många erövringar av Sassanids och bysantinerna , var Albanien en enhet i regionen fram till det nionde århundradet. Den islamiska Umayyad kalifatet avsky både Sassanids och bysantinerna från regionen och vände kaukasiska Albanien till en vasallstat efter det kristna motståndet, ledd av prins Javanshir , dämpades i 667. Kraften tomrummet efter nedgången av Abbasid kalifatet fylldes av ett stort antal lokala dynastier som Sallarids , Sajids , Shaddadids , Rawadids och Buyids .

I början av 11-talet var området så småningom greps av vågor av turkisk Oghuz stammar från Centralasien . Den första av dessa etablerade turkiska dynastier var Ghaznavids , som trädde i området som nu kallas Azerbajdzjan med 1030.
Före turkiskt Azerbajdzjan befolkningen talade ett iranskt språk som kallas Gamla Azari språk , vilket successivt ersattes av ett turkiskt språk , numera känd som azerbajdzjanska språket från 11-talet och framåt tills det blev helt utrotad på 16-talet. För att skilja den från den turkiska azerbajdzjanska eller azeriska språket, det iranska språk, utses till Azari språk (eller Gamla Azari språk), eftersom den turkiska språket och människor är också betecknas som "Azari" i persiska språket . Men vissa lingvister har också utsett Tati dialekterna i iranska Azerbajdzjan och Republiken Azerbajdzjan, som de talas av Tats , som en kvarleva av Azari.

Lokalt ägodelar av den efterföljande Seljuq imperiet styrdes av atabegs , som var tekniskt vasaller i Seljuq sultaner, som ibland de facto härskarna själva. Enligt Seljuq turkarna , lokala poeter som Nizami Ganjavi och Khagani Shirvani gav upphov till en blommande av persisk litteratur på territoriet av dagens Azerbajdzjan. Nästa utslag tillstånd Jalayirids var kortlivad och föll under erövringar Timur .

Den lokala dynastin Shirvanshahs blev en vasallstat av Timur Empire och hjälpte honom i hans krig med linjalen av Gyllene horden Tokhtamysh . Efter Timur död två oberoende och rivaliserande stater uppstod: Kara Koyunlu och Ak Koyunlu . Den Shirvanshahs tillbaka, att upprätthålla en hög grad av autonomi som lokala härskare och vasaller från 861 till 1539. Under deras förföljelse från Safavidernas införde sista dynastin shia islam på tidigare sunnitiska befolkningen som det var slåss mot den sunnitiska Osmanska riket .

Modern tid:
Efter Safavidernas, var området styrdes av den iranska dynastier av Afshar och Zand och kort av Qajars . Men de facto- själv-styrande khanates uppstod i området, särskilt efter en kollaps av Zand dynastin och i början Qajar eran. Den korta och framgångsrika ryska fälttåg 1812 avslutades med fördraget Gulistan , där Shahens anspråk på några av de Khanates i Kaukasus avskedades av Ryssland på grund av att de hade blivit de facto oberoende långt innan deras ryska ockupationen.

Den khanates utövat kontroll över sina affärer via internationella handelsvägar mellan Centralasien och väst. Engagerad i konstant krig var dessa khanates småningom införlivas i ryska imperiet år 1813, efter två rysk-persiska krigen . Området norr om floden Arax , bland annat territorium samtida Republiken Azerbajdzjan har iranskt territorium tills de ockuperades av Ryssland. Enligt den fördraget Turkmenchay , Persien erkänt rysk överhöghet över Erivan Khanate , den Nachitjevan Khanate och resten av Lankaran Khanate .

År 2007, under byggandet av en arena, upptäckte konstruktörer Guba massgrav . Studier av azerbajdzjanska och utländska forskare har bekräftat att mänskliga kvarlevor som finns där vara av invånarna av olika nationaliteter, bland annat judar och Lezgins som dödades i 1918 massakern. Hittills fortfarande av 600 personer har hittats, bland annat ca 50 barn och 100 kvinnor.

Efter kollapsen av det ryska imperiet under första världskriget , Azerbajdzjan tillsammans med Armenien och Georgien blev en del av den kortlivade transkaukasiska Demokratiska förbundsrepubliken . När republiken upplöstes i maj 1918, förklarade Azerbajdzjans självständighet som Azerbajdzjan Demokratiska Republiken (ADR). ADR var den första moderna parlamentariska republik i den muslimska världen.

Bland de viktigaste prestationer av parlamentet var en utvidgning av rösträtten till kvinnor, vilket gör Azerbajdzjan den första muslimska nationen att ge kvinnor samma politiska rättigheter med män. I denna prestation, Azerbajdzjan även föregick Storbritannien och USA . En annan viktig bedrift i ADR var upprättandet av Baku State University , som var den första moderna typen universitet grundades i muslimska Mellanöstern.

I mars 1920 var det uppenbart att Sovjet Ryssland skulle anfalla välbehövligt Baku. Vladimir Lenin sade att invasionen var motiverad eftersom Sovjetryssland skulle inte överleva utan Baku är olja . Oberoende Azerbajian varade bara 23 månader fram till bolsjevikiska 11: e sovjetiska Röda armén invaderade den, om inrättande av Azerbajdzjan SSR den 28 april 1920. Även om huvuddelen av det nybildade azerbajdzjanska armén var engagerad i att sätta ner en armenisk revolt som just hade brutit ut i Karabach , gjorde azerier kapitulera inte sin korta självständighet 1918-20 snabbt och enkelt. Så många som 20 tusen azeriska soldater dog motstå vad som var effektivt en rysk återerövringen.

Den 13 oktober 1921 undertecknade den sovjetiska republikerna i Ryssland, Armenien, Azerbajdzjan och Georgien ett avtal med Turkiet känd som fördraget i Kars . Den tidigare självständiga Naxicivan SSR skulle också bli självständiga ASSR inom Azerbajdzjan Socialistiska Sovjetrepubliken genom fördraget i Kars. Å andra sidan var Armenien tilldelades regionen Zangezur och Turkiet enades om att återkomma Gjumri (dåvarande Alexandropol).

Under andra världskriget spelade Azerbajdzjan en viktig roll i den strategiska energipolitiken av Sovjetunionen, med de flesta av Sovjetunionens olja på östfronten får leveranser från Baku. Genom dekret av den högsta sovjet i Sovjetunionen i februari 1942, ett åtagande av mer än 500 arbetare och anställda inom oljeindustrin Azerbajdzjans fick order och medaljer. Operation Edelweiss utförts av det tyska Wehrmacht riktade Baku på grund av dess betydelse som energi ( petroleum ) dynamo i Sovjetunionen.

En femte Azerbajdzjaner slogs i Andra Världskrigets 1941 till 1945. Cirka 681.000 människor med över 100.000 av dem kvinnor gick till fronten, medan den totala befolkningen i Azerbajdzjan var 3,4 miljoner vid den tiden. Vissa 250.000 personer från Azerbajdzjan dödades på framsidan. Mer än 130 Azerbajdzjaner namngavs Hjältar av Sovjetunionen . Azerbajdzjanska generalmajor Azi Aslanov belönades dubbelt hjälte i Sovjetunionen.

Inga kommentarer: