Avslappningsmusik...

Varg

Varg eller ulv (Canis lupus) är ett rovdjur med spridning över en stor del av världen. Vargen är den största av de 35 vilda arter av hunddjur som finns och dessutom stamfader till hunden. En fullvuxen varg väger 30 till 50 kg.[3] På grund av vargens stora utbredningsområde finns stora skillnader i djurets storlek. De största vargar som förekommer i skogsområden i Alaska, Kanada och Östeuropa är ungefär 160 centimeter långa och vid skuldran 80 centimeter höga. En ca 50 centimeter lång svans tillkommer. Deras vikt kan gå upp till 80 kilogram. De minsta vargarna lever på arabiska halvön och i närliggande regioner. Deras längd ligger vid 80 centimeter och vikten vid 20 kilogram. Svansen är ungefär 30 centimeter lång. Honor är mellan 3 och 12 procent mindre än hannar och har 20 till 25 procent lägre kroppsvikt. Pälsens färg är mycket variabel. Det finns vita, krämfärgade, rödaktiga, gulaktiga, gråa och svarta individer. I tempererade områden av Europa och Asien är de huvudsakligen gråaktiga och i arktiska regioner mest svarta eller vita. Undersidan är blek eller ljust vit. Ofta är vargarnas rygg mörkare än deras svans, buk, öron och nos. Det är mycket svårt att skilja vargspår från spår av hundar. Ofta krävs det att man följer spåret en längre sträcka (gärna flera km) för att man ska kunna vara någorlunda säker på att det är varg och inte en lös hund man spårar. Vid spårning på snö lämnar stora hanvargar en spårstämpel på 10-12 cm exklusive klor. Få hundar har så stora tassar. Nordeuropeiska vargar har dessutom en steglängd på minst 140 cm på hårt, plant underlag i trav, vilket sällan matchas av hundar. Det finns emellertid vargar med små tassar, och en normal varghonas tassar är faktiskt inte större än en grå- eller jämthunds. Vargspåren går ofta rakt (målmedvetet) medan tama hundar brukar springa kors och tvärs. Detta beteende gäller dock inte alltid, eftersom vargen också kan göra oregelbundna lovar, och hundar kan dessutom vara målmedvetna. Rimligen torde förvildade hundar med tiden bli mer "lugna" (mindre lekfulla) i beteendet och därmed svårare att skilja från varg på spår. När vargar går i flock i djup snö, går de ofta "fot i fot". De sätter då ner tassarna i varandras spår, så att det ser ut som att det endast gått ett djur i spåret. Spårar man en längre sträcka kommer man förr eller senare till något ställe där de delar på sig. En sådan spårlöpa lämnar inte tama hundar. Till spårtecknen räknas också spillning och urinmarkeringar. En varg äter inte samma slags mat som en hund nuförtiden. Den livnär sig på kött och ben. Spillningen skiljer sig således från hundens, som oftast blir utfodrad med pellets som är utblandade med vegetariskt innehåll. När vargen ätit mycket ben, blir avföringen helt vit. Urinmarkeringar av varg ser likadana ut som hundens. Men det finns en stor skillnad i alla fall. Hos vargen är det endast alfaparet som har rätt att lyfta på benet när de urinerar. De andra flockmedlemmarna (även hannarna) hukar sig ner och urinerar som hundtikar. Under högvintern, när honan löper, kan man finna spår av blod i urinmarkeringarna, då vet man att det är varg som varit framme (hundtikar urinerar hukande). roza_hrefReplace("48052134d6e8f96f8771707b4e245f37"); // -->

fredag 8 april 2011

Basse-Normandie. (Frankrike)

Basse-Normandie (nedre Normandie) är en fransk region, som bildades 1956, när den traditionella regionen Normandie delades upp i Haute-Normandie (övre Normandie) och Basse-Normandie. Regionen är belägen i norra Frankrike, vid kusten mot Engelska kanalen. Regionhuvudstad är Caen.

Den traditionella provinsen Normandie, med en sammanhängande historia tillbaka till 900-talet, delades under 1950-talet i två regioner. Under romersk tid utgjordes området av flera stadsstater. Under 1600-talet skedde en utgrävning av Vieux-la-Romaine när flera byggnader avtäcktes, och det framkom att Caenregionen varit mycket blomstrande. Under 400-talet erövrades regionen av frankerna.


Normandinvasionen på 800-talet ödelade regionen. En stor del av territoriet som utgör dagens region, ingick i hertigdömet Normandie från och med 900-talet. Vilhelm erövraren från Normandie intog England 1066.
1106 tillföll Normandie huset Plantagenet. Ungefär hundra år senare erövrades regionen av Philippe Auguste. Under hundraåriga kriget annekterades regionen av England. 1436-1450 återtog Frankrike regionen, och från och med 1468 lydde området fullständigt under franska kronan.

Basse-Normandie var skådeplatsen för Operation Overlord under andra världskriget. Under D-dagen landsteg de allierade Frankrike via stränderna i Calvados. Basse-Normandie led svårt under andra världskriget, och flera städer och småorter förstördes under slaget om Normandie.

Inga kommentarer: