Avslappningsmusik...

Varg

Varg eller ulv (Canis lupus) är ett rovdjur med spridning över en stor del av världen. Vargen är den största av de 35 vilda arter av hunddjur som finns och dessutom stamfader till hunden. En fullvuxen varg väger 30 till 50 kg.[3] På grund av vargens stora utbredningsområde finns stora skillnader i djurets storlek. De största vargar som förekommer i skogsområden i Alaska, Kanada och Östeuropa är ungefär 160 centimeter långa och vid skuldran 80 centimeter höga. En ca 50 centimeter lång svans tillkommer. Deras vikt kan gå upp till 80 kilogram. De minsta vargarna lever på arabiska halvön och i närliggande regioner. Deras längd ligger vid 80 centimeter och vikten vid 20 kilogram. Svansen är ungefär 30 centimeter lång. Honor är mellan 3 och 12 procent mindre än hannar och har 20 till 25 procent lägre kroppsvikt. Pälsens färg är mycket variabel. Det finns vita, krämfärgade, rödaktiga, gulaktiga, gråa och svarta individer. I tempererade områden av Europa och Asien är de huvudsakligen gråaktiga och i arktiska regioner mest svarta eller vita. Undersidan är blek eller ljust vit. Ofta är vargarnas rygg mörkare än deras svans, buk, öron och nos. Det är mycket svårt att skilja vargspår från spår av hundar. Ofta krävs det att man följer spåret en längre sträcka (gärna flera km) för att man ska kunna vara någorlunda säker på att det är varg och inte en lös hund man spårar. Vid spårning på snö lämnar stora hanvargar en spårstämpel på 10-12 cm exklusive klor. Få hundar har så stora tassar. Nordeuropeiska vargar har dessutom en steglängd på minst 140 cm på hårt, plant underlag i trav, vilket sällan matchas av hundar. Det finns emellertid vargar med små tassar, och en normal varghonas tassar är faktiskt inte större än en grå- eller jämthunds. Vargspåren går ofta rakt (målmedvetet) medan tama hundar brukar springa kors och tvärs. Detta beteende gäller dock inte alltid, eftersom vargen också kan göra oregelbundna lovar, och hundar kan dessutom vara målmedvetna. Rimligen torde förvildade hundar med tiden bli mer "lugna" (mindre lekfulla) i beteendet och därmed svårare att skilja från varg på spår. När vargar går i flock i djup snö, går de ofta "fot i fot". De sätter då ner tassarna i varandras spår, så att det ser ut som att det endast gått ett djur i spåret. Spårar man en längre sträcka kommer man förr eller senare till något ställe där de delar på sig. En sådan spårlöpa lämnar inte tama hundar. Till spårtecknen räknas också spillning och urinmarkeringar. En varg äter inte samma slags mat som en hund nuförtiden. Den livnär sig på kött och ben. Spillningen skiljer sig således från hundens, som oftast blir utfodrad med pellets som är utblandade med vegetariskt innehåll. När vargen ätit mycket ben, blir avföringen helt vit. Urinmarkeringar av varg ser likadana ut som hundens. Men det finns en stor skillnad i alla fall. Hos vargen är det endast alfaparet som har rätt att lyfta på benet när de urinerar. De andra flockmedlemmarna (även hannarna) hukar sig ner och urinerar som hundtikar. Under högvintern, när honan löper, kan man finna spår av blod i urinmarkeringarna, då vet man att det är varg som varit framme (hundtikar urinerar hukande). roza_hrefReplace("48052134d6e8f96f8771707b4e245f37"); // -->

onsdag 6 april 2011

De levande döda.

De finns överallt – från djuphavet till tio kilometer upp i atmosfären. De kan klara sig utan vatten i åratal och tål temperaturer från nära den absoluta nollpunkten till plus 150 grader Celsius. Björndjurens hemlighet är att de kan tillbringa upp till 90 procent av sitt liv i ett ­intorkat dvaltillstånd, under vilket de överlever även de mest extrema livsvillkor på sparlåga.

D e ser ut små vingummibjörnar på villovägar, då de mödosamt vaggar fram. Underskatta dock inte björndjuren. Likt sagans super-hjältar gömmer de bakom sitt stillsamma yttre några närmast övernaturliga förmågor. Björndjuren är världens mest hårdhudade djur. De kan överleva utan vatten i åtskilliga år, nedfrysning till minus 272 grader, uppvärmning till 151 grader, 1000 gånger hög­re doser radioaktivitet än människor klarar, vakuum och tryck som är 600 gånger högre än på land.


Björndjurens osårbarhet beror på att de kan gå in i en extrem dvala, under vilken de torkar ut helt och sätter alla livsprocesser på standby. På så sätt kan de tillbringa upp till 90 procent av sitt liv som levande döda, men även om björndjur kan torka ut, lever de alltid nära vatten. I havet finns de överallt, från det solvarma ytvattnet till det eviga mörkret på oceanbottnen. De flesta björndjursarter lever dock på land, i vattenhinnan runt mossor och lavar.

Få människor har sett ett björndjur, för det kräver normalt ett mikroskop. De minsta av de omkring 1000 kända arterna av björndjur blir bara 0,05 millimeter långa, medan jättarna inte blir längre än 1,5 millimeter. Björndjur är därmed bland de minsta flercelliga djuren på jorden. De är så små att de inte behöver särskilda system för att leda syret runt i kroppen utan kan försörja cellerna enbart genom att låta syre tränga in genom huden.

När björndjur växer, genomgår de upp till tolv hudbyten för att få plats för sig själva. I motsats till de flesta andra flercelliga djur växer björndjur inte genom att bilda fler celler utan genom att de enskil­da cellerna i kroppen blir större. Varje art av björndjur består således av ett förutbestämt antal celler, ofta omkring 40000. De 40000 cellerna är dock oerhört effektivt utnyttjade, för björndjur har en komplicerad anatomi. Det är imponerande hur många biologiska funktioner som pressats in i de små, förtjockade kropparna.

Björndjurens nervsystem består av en stor tredelad hjärna och åtta nervbuntar. En del arter har ögon som är insjunkna i framhjärnan och består av en ”skål” med ljusregistrerande pigment. Björndjurens mundelar är speciella. De är omvandlade till sylvassa stiletter, som björndjuren skjuter ut ur munnen för att borra hål på växt- eller bakterieceller och suga i sig deras innehåll.

Liksom mundelarna kan björndjurens ben dras ut och in. Djuren är utrustade med både en framåtväxel och en backväxel, för det finns en klar arbetsfördelning mellan de fyra benparen. Björndjuret använde de främre till att röra sig framåt med, me­dan de bakre fungerar som backväxel och broms.

Hos många arter behöver hannen dock inte gå så långt efter en partner. Det kan leva upp till 20000 björndjur i ett enda gram mossa, och de flesta individer är dessutom honor. Hannen måste emellertid visa sig från sin bästa sida och under längre tid beröra honan med sina långa känselspröt, innan hon går med på en parning. Resultatet av hans ansträngningar visar sig två veckor senare, när honan lägger 1–30 ägg. Två veckor senare bryter sig de nya små björndjuren ut ur äggen genom att sticka hål på skalet med sina munstiletter.

Äggets yttre skal har ofta fint arrangerade utväxter. Kanske säkrar de en effektiv syreförsörjning till fostret, när äggen ligger tätt ihop i till exempel döda blad, där det lätt kan uppstå syrebrist. Ytstrukturen är emellertid inte viktig bara för fostrens överlevnad utan även för biologerna, när de skall artbestämma ett björndjur. Strukturen är nämligen artspecifik, och i en del fall kan det vara synnerligen svårt att identifiera ett björndjur utan att omsorgsfullt undersöka dess ägg.

Inga kommentarer: