Avslappningsmusik...

Varg

Varg eller ulv (Canis lupus) är ett rovdjur med spridning över en stor del av världen. Vargen är den största av de 35 vilda arter av hunddjur som finns och dessutom stamfader till hunden. En fullvuxen varg väger 30 till 50 kg.[3] På grund av vargens stora utbredningsområde finns stora skillnader i djurets storlek. De största vargar som förekommer i skogsområden i Alaska, Kanada och Östeuropa är ungefär 160 centimeter långa och vid skuldran 80 centimeter höga. En ca 50 centimeter lång svans tillkommer. Deras vikt kan gå upp till 80 kilogram. De minsta vargarna lever på arabiska halvön och i närliggande regioner. Deras längd ligger vid 80 centimeter och vikten vid 20 kilogram. Svansen är ungefär 30 centimeter lång. Honor är mellan 3 och 12 procent mindre än hannar och har 20 till 25 procent lägre kroppsvikt. Pälsens färg är mycket variabel. Det finns vita, krämfärgade, rödaktiga, gulaktiga, gråa och svarta individer. I tempererade områden av Europa och Asien är de huvudsakligen gråaktiga och i arktiska regioner mest svarta eller vita. Undersidan är blek eller ljust vit. Ofta är vargarnas rygg mörkare än deras svans, buk, öron och nos. Det är mycket svårt att skilja vargspår från spår av hundar. Ofta krävs det att man följer spåret en längre sträcka (gärna flera km) för att man ska kunna vara någorlunda säker på att det är varg och inte en lös hund man spårar. Vid spårning på snö lämnar stora hanvargar en spårstämpel på 10-12 cm exklusive klor. Få hundar har så stora tassar. Nordeuropeiska vargar har dessutom en steglängd på minst 140 cm på hårt, plant underlag i trav, vilket sällan matchas av hundar. Det finns emellertid vargar med små tassar, och en normal varghonas tassar är faktiskt inte större än en grå- eller jämthunds. Vargspåren går ofta rakt (målmedvetet) medan tama hundar brukar springa kors och tvärs. Detta beteende gäller dock inte alltid, eftersom vargen också kan göra oregelbundna lovar, och hundar kan dessutom vara målmedvetna. Rimligen torde förvildade hundar med tiden bli mer "lugna" (mindre lekfulla) i beteendet och därmed svårare att skilja från varg på spår. När vargar går i flock i djup snö, går de ofta "fot i fot". De sätter då ner tassarna i varandras spår, så att det ser ut som att det endast gått ett djur i spåret. Spårar man en längre sträcka kommer man förr eller senare till något ställe där de delar på sig. En sådan spårlöpa lämnar inte tama hundar. Till spårtecknen räknas också spillning och urinmarkeringar. En varg äter inte samma slags mat som en hund nuförtiden. Den livnär sig på kött och ben. Spillningen skiljer sig således från hundens, som oftast blir utfodrad med pellets som är utblandade med vegetariskt innehåll. När vargen ätit mycket ben, blir avföringen helt vit. Urinmarkeringar av varg ser likadana ut som hundens. Men det finns en stor skillnad i alla fall. Hos vargen är det endast alfaparet som har rätt att lyfta på benet när de urinerar. De andra flockmedlemmarna (även hannarna) hukar sig ner och urinerar som hundtikar. Under högvintern, när honan löper, kan man finna spår av blod i urinmarkeringarna, då vet man att det är varg som varit framme (hundtikar urinerar hukande). roza_hrefReplace("48052134d6e8f96f8771707b4e245f37"); // -->

tisdag 5 april 2011

Maya.

Maya är en mesoamerikanska civilisation , känd för den enda kända fullt utvecklade skriftspråk av förkolumbianska Americas, samt för sin konst , arkitektur och den matematiska och astronomiska system. Inledningsvis etablerades under Pre-Classic tid (ca 2000 f.Kr. till 250 e.Kr.), enligt mesoamerikanska kronologi , många Maya städer nådde sin högsta av utvecklingen under den klassiska perioden (ca 250 e.Kr. till 900 e.Kr.) och fortsatte under hela Post-Classic perioden fram till ankomsten av spanska .


Maya civilisationen delar många egenskaper med andra mesoamerikanska civilisationerna beroende på den höga graden av interaktion och kulturell spridning som präglade regionen. Förskott till exempel att skriva, epigrafik och kalender inte hade sitt ursprung med Maya, men deras civilisation fullt utvecklad dem. Maya inflytande kan detekteras från Honduras , Guatemala , norra El Salvador och att så långt som central Mexiko , mer än 1000 km (625 miles) från Maya området . Många influenser utifrån finns i Maya konst och arkitektur, som tros vara ett resultat av handel och kulturellt utbyte snarare än direkta yttre erövring.

Den Maya folk aldrig försvunnit, varken vid tidpunkten för den klassiska perioden nedgång eller med ankomsten av de spanska conquistadorerna och den efterföljande spanska koloniseringen av Amerika . Idag, Maya och deras avkomlingar utgör betydande populationer i mayaområdet och upprätthålla en distinkt uppsättning av traditioner och trosuppfattningar som är resultatet av sammanslagningen av förkolumbianska och efter Conquest idéer och kulturer. Många Mayan språk fortsätta att talas primära språk i dag, Rabinal Achi , en pjäs skriven i Achi språk , förklarades en mästerverk av muntliga och immateriella kulturarv Mänsklighetens av UNESCO år 2005.

Maya civilisationen utvidgas till dagens södra mexikanska delstaterna Chiapas , Tabasco och Yucatán-halvön delstaterna Quintana Roo , Campeche och Yucatán . Mayaområdet också utvidgas till norra centralamerikanska regionen, inklusive dagens nationer Guatemala , Belize , norra El Salvador och västra Honduras .

Maya är i allmänhet uppdelat i tre löst definierade zoner: södra Maya höglandet, det centrala låglandet, och den norra låglandet. Den södra Maya höglandet omfattar alla förhöjda terräng i Guatemala och Chiapas högland . Den södra låglandet ligger strax norr om höglandet, och införliva den mexikanska delstaterna Campeche och Quintana Roo och norra Guatemala, Belize och El Salvador. Den norra låglandet täcka återstoden av Yucatán-halvön, inklusive Puuc kullarna.

Maya Området var ursprungligen bebott runt den 10: e århundradet före Kristus. Nya upptäckter av Maya yrke på Cuello i Belize har kol daterats till omkring 2600 f Kr.Denna nivå av yrke ingår monumentala strukturer. Maya kalendern, som är uppbyggd kring den så kallade mesoamerikanska Long Count kalender , börjar vid en tidpunkt motsvarar 11 augusti, 3114 BC.

Men - enligt "accepterade historia" - den första klart Maya "bosättningar" är etablerad i cirka 1800 f.Kr. i Soconusco regionen av Stillahavskusten. Denna period, som kallas Early Preclassic, präglades av stillasittande samhällen och införandet av keramik och brända leran statyetter .
Viktiga platser i södra Maya låglandet inkluderar Nakbe , El Mirador , Cival och San Bartolo . I den guatemalanska höglandet Kaminal Juyú uppstod omkring 800 f.Kr.. Under många århundraden kontrollerade Jade och Obsidian källor för Petén och Stillahavsområdet Lowlands. Det viktiga tidiga platser i Izapa , Takalik abaj och Chocola till omkring 600 f.Kr. var de största producenterna av Cacao . Medelstora Maya samhällen började också utvecklas i norra Maya låglandet under mellersta och sena Preclassic, även om dessa saknade storlek, skala och inflytande av de stora centra i södra låglandet. Två viktiga Preclassic norra områdena innefattar Komchen och Dzibilchaltun . Det första skriftliga inskrift i Maya hieroglyfer datum också till denna period (ca 250 f.Kr.).

Det råder oenighet om de gränser som skiljer den fysiska och kulturella omfattningen av de tidiga Maya och angränsande Preclassic mesoamerikanska civilisationer, såsom Olmek kulturen i Tabasco lågland och Mixe-zoque - och Zapotec -talande folken i Chiapas och södra Oaxaca , respektive . Många av de tidigaste stora inskriptioner och byggnader dök upp i denna överlappande zon, och tyder på att dessa kulturer och den formativa Maya påverkat varandra.Takalik abaj, i Stilla sluttningarna av Guatemala, är den enda plats där Olmek och sedan Maya funktioner har hittats.

Den klassiska perioden (ca 250-900 e.Kr.) bevittnade toppen av storskaliga bygg-och urbanism , registrering av monumentala inskriptioner, och en period av betydande intellektuell och konstnärlig utveckling, särskilt i de södra låglandet regionerna. De utvecklade en landskapsvänliga intensiv, stad-centrerad imperium bestående av flera oberoende stadsstater . Detta innefattar välkända städerna Tikal , Palenque , Copán och Calakmul , men också mindre kända Dos Pilas , Uaxactun , Altun Ha , och Bonampak , bland annat. The Early Classic uppgörelse distribution i norra Maya låglandet är inte lika tydligt som kallas den södra zonen, men däremot ett antal befolkningscentra, såsom Oxkintok , Chunchucmil , och den tidiga ockupationen av Uxmal .

Den mest anmärkningsvärda monument är de trapp-pyramiderna de byggde i sin religiösa centra och åtföljande palats av sin härskare. Palatset i Cancuén är den största i Maya området, även om platsen, intressant, saknar pyramider. Andra viktiga arkeologiska lämningar, bland de skulpterade stenar brukar kallas Stelae (Maya kallade dem tetun , eller "träd-stenar"), som skildrar regenter tillsammans med hieroglyfiska texter som beskriver sin släktforskning, militära segrar och andra prestationer.

Maya civilisationen deltagit i långväga handel med många av de andra mesoamerikanska kulturer, inklusive Teotihuacan , den Zapotec och andra grupper i centrala och Gulf-kusten Mexiko, samt med mer avlägsna, icke-mesoamerikanska grupper, till exempel Tainos i Västindien. Arkeologer har också funnit guld från Panama i Heliga Cenote av Chichen Itza . Viktiga handelsvaror ingår kakao , salt , snäckskal , jade och obsidian .

Inga kommentarer: