Avslappningsmusik...

Varg

Varg eller ulv (Canis lupus) är ett rovdjur med spridning över en stor del av världen. Vargen är den största av de 35 vilda arter av hunddjur som finns och dessutom stamfader till hunden. En fullvuxen varg väger 30 till 50 kg.[3] På grund av vargens stora utbredningsområde finns stora skillnader i djurets storlek. De största vargar som förekommer i skogsområden i Alaska, Kanada och Östeuropa är ungefär 160 centimeter långa och vid skuldran 80 centimeter höga. En ca 50 centimeter lång svans tillkommer. Deras vikt kan gå upp till 80 kilogram. De minsta vargarna lever på arabiska halvön och i närliggande regioner. Deras längd ligger vid 80 centimeter och vikten vid 20 kilogram. Svansen är ungefär 30 centimeter lång. Honor är mellan 3 och 12 procent mindre än hannar och har 20 till 25 procent lägre kroppsvikt. Pälsens färg är mycket variabel. Det finns vita, krämfärgade, rödaktiga, gulaktiga, gråa och svarta individer. I tempererade områden av Europa och Asien är de huvudsakligen gråaktiga och i arktiska regioner mest svarta eller vita. Undersidan är blek eller ljust vit. Ofta är vargarnas rygg mörkare än deras svans, buk, öron och nos. Det är mycket svårt att skilja vargspår från spår av hundar. Ofta krävs det att man följer spåret en längre sträcka (gärna flera km) för att man ska kunna vara någorlunda säker på att det är varg och inte en lös hund man spårar. Vid spårning på snö lämnar stora hanvargar en spårstämpel på 10-12 cm exklusive klor. Få hundar har så stora tassar. Nordeuropeiska vargar har dessutom en steglängd på minst 140 cm på hårt, plant underlag i trav, vilket sällan matchas av hundar. Det finns emellertid vargar med små tassar, och en normal varghonas tassar är faktiskt inte större än en grå- eller jämthunds. Vargspåren går ofta rakt (målmedvetet) medan tama hundar brukar springa kors och tvärs. Detta beteende gäller dock inte alltid, eftersom vargen också kan göra oregelbundna lovar, och hundar kan dessutom vara målmedvetna. Rimligen torde förvildade hundar med tiden bli mer "lugna" (mindre lekfulla) i beteendet och därmed svårare att skilja från varg på spår. När vargar går i flock i djup snö, går de ofta "fot i fot". De sätter då ner tassarna i varandras spår, så att det ser ut som att det endast gått ett djur i spåret. Spårar man en längre sträcka kommer man förr eller senare till något ställe där de delar på sig. En sådan spårlöpa lämnar inte tama hundar. Till spårtecknen räknas också spillning och urinmarkeringar. En varg äter inte samma slags mat som en hund nuförtiden. Den livnär sig på kött och ben. Spillningen skiljer sig således från hundens, som oftast blir utfodrad med pellets som är utblandade med vegetariskt innehåll. När vargen ätit mycket ben, blir avföringen helt vit. Urinmarkeringar av varg ser likadana ut som hundens. Men det finns en stor skillnad i alla fall. Hos vargen är det endast alfaparet som har rätt att lyfta på benet när de urinerar. De andra flockmedlemmarna (även hannarna) hukar sig ner och urinerar som hundtikar. Under högvintern, när honan löper, kan man finna spår av blod i urinmarkeringarna, då vet man att det är varg som varit framme (hundtikar urinerar hukande). roza_hrefReplace("48052134d6e8f96f8771707b4e245f37"); // -->

fredag 18 mars 2011

Angered.


Angered är en stadsdel och ett stadsdelsnämndsområde i den nordöstra delen av Göteborgs kommun. Stadsdelen ligger inom tätorten Göteborg.

Angered var fram till 1967 en egen kommun, tillhörande Vättle härad i Älvsborgs län. I söder gränsade kommunen till Göteborgs stad och Partille kommun, i norr till Nödinge kommun, i nordost till Bergums församling i Stora Lundby kommun och i väster till Göta älv, vilken utgjorde gräns mot Säve kommun i Göteborgs och Bohus län. Angereds och Bergums socknad var en komministratur inom Stora Lundby pastorat fram till 1865, då de blev eget pastorat.


På 1550-talet bestod Angereds by av fyra gårdar: Angered Stommen, Gustegården, Larsgården och Angered Eriksgården. Idag består stadsdelen av ett antal bostadsområden, uppbyggda under åren för det så kallade miljonprogrammet, 1965-1974.

I Angered ingår stadsdelsnämndsområdet Gunnared och västra delen av stadsdelsnämndsområdet Lärjedalen. Angered består av ett stadsdelscentrum, Angereds Centrum, omgivet av stadsdelarna Hjällbo, Eriksbo och Hammarkullen i söder samt Gårdsten, Lövgärdet och Rannebergen i norr. I väster, vid Göta älv och E45, ligger det äldre samhället Agnesberg och i sydost ligger villasamhället Linnarhult.

I Angered ligger Angereds närsjukhus, ett specialistsjukhus med mottagningar skräddarsydda efter befolkningens behov. Angereds Närsjukhus vill ge medborgarna bättre vård på nära håll. Samtidigt driver sjukhuset hälsofrämjande projekt som syftar till att främja medborgarnas hälsa och få en friskare befolkning.

Området har ungefär 40 000 invånare (601 personer år 1749 och 1 222 personer år 1895), varav en stor andel med utländsk bakgrund, och omfattar en yta på cirka 4 000 hektar. Området består av Angereds församling och Gunnareds församling. I väst bildar Göta älv gräns, i norr Ale kommun, i öst Bergums församling och i söder stadsdelarna Bergsjön och Kortedala.

Angereds landskommun inkorporerades den 1 januari 1967 med Göteborgs stad, och det första spadtaget för ett av de nya områdena (Hjällbo) togs den 14 oktober 1965. Områdena planerades för över 100 000 invånare, Angered bebyggdes utifrån och in och från söder mot norr; Hjällbo 1966, Hammarkullen 1968, Gårdsten 1969, Lövgärdet 1970 och Rannebergen 1971. Expansionen avstannade dock, och bostadsområdena blev isolerade stadsöar i den omgivande landsbygden. I efterhand byggdes ett stadsdelscentrum 1978, Angereds Centrum, där spårvagnslinjen fick sin ändstation. Till Angered kör spårvagnslinjerna 4, 8, och 9.

Angered har fått sitt namn efter kyrkbyn som år 1415 skrevs Awngaryd och är möjligen bildat av ett fornsvenskt personnamn, sannolikt Agund samt ordet ryd, röjning.
En annan tolkning av förleden är att den kommer av avungar som skulle ha betecknat 'de som bor vid aven (eller avarna)'. Aven = vattensamlingen. Ungdomar som bor i Angered brukar förkorta namnet Angered till "424" som är de första siffrorna i postnumret.

Genom Angered rinner Lärjeån, som bildar en slingrande ravin genom gammalt kulturlandskap. I norr finns Vättlefjäll, ett skogsområde med kanot- och vandringsleder. I de branta slänterna utmed Lärjeån har under åren ett flertal jordskred inträffat, varav det mest omfattande anses ha ägt rum mitt för nuvarande Linnarhults villaområde, den 16 september 1730.
I den sydöstra delen av kommunen ligger sjöarna Bredvattnet, Långvattnet och Smörvattnet.

Den sista björnen sköt man 1750 och ännu i slutet av 1800-talet strövade varg och lo i området.

Inga kommentarer: